92 I 2023. SEMNELE PRIN CARE DOMNUL ISUS ÎȘI AUTENTIFICĂ TRIMISII [Deuteronom 4.34–35 I Ioan 14.11-14 I Marcu 17.17–20]

92 I 2023. SEMNELE PRIN CARE DOMNUL ISUS ÎȘI AUTENTIFICĂ TRIMIȘII

I Podcast I Pasaje Biblice : Deuteronom 4 : 34 – 35 I Ioan 14 : 11 – 14 I Marcu 16 : 17 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Aprilie 2023 I

Într-o lume a vorbelor, Domnul Isus este Cel care intervine prin minuni pentru a ÎȘI autentifica trimișii. Domnul Isus este Același, iar noi știm din Cuvântul Lui că nu S-a schimbat modul în care EL ÎȘI manifestă puterea care dovedește că EL are autoritatea supremă, în absolut orice domeniu al vieții !

Un om nu poate face o minune, dar cel de-al cinciprezecelea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că prin credință avem parte de experiențe deosebite cu Dumnezeu.

În Vechiul Testament, în Deuteronom 4 : 34 – 35 sunt consemnate cuvintele lui Moise care s-a adresat poporului Evreu cu aceste cuvinte :

A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni şi lupte, cu mână tare şi braţ întins şi cu minuni înfricoşate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt şi sub ochii voştri ?

Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El”.


De experiențe deosebite cu Dumnezeu a avut parte în special poporul Evreu, dar în Ioan 14 : 11 – 14 sunt scrise cuvintele Domnului Isus.

EL a promis că de astfel de experiențe supranaturale vor avea parte cei ce cred în Domnul Isus indiferent de naționalitate. Domnul Isus a afirmat :

Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine ; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu ; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl ; şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face”.


Iar în Marcu 16 : 17 – 20, cu puțin timp înainte de plecarea Domnului Isus a fost făcută această promisiune solemnă :

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede : în Numele Meu vor scoate draci ; vor vorbi în limbi noi ; vor lua în mână şerpi ; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma ; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)”.


Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede …”, a spus Domnul Isus. Ce înseamnă a însoți ?

Una este să cred despre mine că eu cred în Domnul Isus și cu totul altceva este când Dumnezeu mărturisește despre mine și pentru mine că sunt un om prin care Domnul Isus ÎȘI trăiește viațaLui !


Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine să am o astfel de viață ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :