Intrarea Domnului Isus în Ierusalim [Marcu 11.1-11]

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim sau Preţul ascultării de Domnul Isus şi răsplata ascultării de Dumnezeu

Când a descris Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, Marcu a notat că atunci : „Când s-au apropiat de Ierusalim şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis : „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră : îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă niciun om ; dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.

Dacă vă va întreba cineva : „Pentru ce faceţi lucrul acesta ?”, să răspundeţi : „Domnul are trebuinţă de el.” Şi îndată îl va trimite înapoi aici.”

Ucenicii s-au dus, au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la cotitura drumului, şi l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis : „Ce faceţi ? De ce dezlegaţi măgăruşul acesta ?” Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Şi i-au lăsat să plece.

Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el, şi Isus a încălecat pe el. Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus strigau :

„Osana ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului ! Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David ! Osana în cerurile preaînalte !”
Isus a intrat în Ierusalim şi S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei doisprezece”. (Marcu 11 : 1 – 11)


Adevărul central

Din pasajul care descrie Intrarea Domnului Isus în Ierusalim putem învăţa că un ucenic poate fi :

 1. ruşinat,
 2. folosit,
 3. umilit … sunt trei stări sufleteşti prin care poate să treacă (de care poate să aibă parte) cel ce vrea să plătească preţul ascultării de Dumnezeu / Domnul Isus !

I. Ruşinat

Când s-au apropiat de Ierusalim şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis : „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră : îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă niciun om ; dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.

Dacă vă va întreba cineva : „Pentru ce faceţi lucrul acesta ?”, să răspundeţi : „Domnul are trebuinţă de el.” Şi îndată îl va trimite înapoi aici.”

Ucenicii s-au dus, au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la cotitura drumului, şi l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis : „Ce faceţi ? De ce dezlegaţi măgăruşul acesta ?” Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Şi i-au lăsat să plece”. (Marcu 11 : 1 – 6)


În ce constă uneori ascultarea de Isus ?

Ucenicilor :

 1. li s-a cerut să accepte să împrumute un … măgăruş,
 2. li s-a poruncit şi au trebuit să ia / împrumute măgăruşul (şi să facă lucrul acesta) … direct, fără a cere mai întâi permisiunea / acceptul proprietarului / proprietarilor, deşi aceştia (în acest timp) se uitau la ucenici ce fac ! (Luca 19 : 33 „Pe când dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis : „Pentru ce dezlegaţi măgăruşul ?”) Cum m-aş simţi să iau un lucru al altcuiva, în timp ce el se uită la mine şi eu nici măcar să nu-i cer voie (pentru că Domnul nu-mi dă voie să cer) ?
 3. li s-a poruncit să facă un împrumut pentru Altul ! Pentru cine ? Pentru Stăpânul … şi să se oblige ei (în Numele Lui) că vor restitui împrumutul făcut pentru Isus. Poate o întrebare care a apărut în mintea proprietarilor (săraci şi ei din moment ce mai mulţi aveau un singur măgăruş), a fost aceasta : „Ce fel de Stăpân este Cel care nu are în propriatatea Lui nici măcar un măgăruş ?

II. Folosit

Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el, şi Isus a încălecat pe el”. (Marcu 11 : 7)

O a doua învăţătură care poate reieşi din Intrarea Domnului Isus în Ierusalim : (spunem şi noi, că măgăruşul poate că) s-a simţit că Cineva doar s-a folosit de el, pentru a-Şi atinge scopurile …

Măgăruşul a fost :

 1. dezlegat / eliberat având poate o reacţie de genul : „O ce bine !” În Maleahi 4 : 2 scrie despre sentimentul de uşurare pe care-l are cineva când scapă de-o mare restricţie : „veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd”.
 2. încălecat (îngreuiat) : „O ce rău !” … după o mare bucurie urmează o povară suplimentară, având de dus ceva de care nu a avut parte niciodată în viaţă : „un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă niciun om”. (Marcu 11 : 2)
 3. legat la loc : „Pentru ce ?” … având un sentiment de : „Este chiar foarte dezamăgitor ce mi s-a întâmplat … ce-a putut EL să-mi facă … tocmai mie, să se folosească de mine !”

III. Umilit

Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus strigau :

„Osana ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului ! Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David ! Osana în cerurile preaînalte !”

Isus a intrat în Ierusalim şi S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei doisprezece”. (Marcu 11 : 8 – 11)

Saltă de veselie, fiica Sionului ! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului ! Iată că Împăratul tău vine la tine ; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe”. (Zaharia 9 : 9)

Spuneţi fiicei Sionului : „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe”. (Matei 21 : 5)

Am putea parafraza aceste versete (în care era profeţită Intrarea Domnului Isus în Ierusalim) astfel :

Împăratul tău vine la tine călare … pe un măgar, (mai precis pe un mânz) … adică nici măcar pe un măgar !


Isus a trebuit să intre în Ierusalim :

 1. călare pe-un măgăruş, nu călare pe-un cal alb / un armăsar, (pe care îl foloseau generalii romani care se întorceau de la o mare victorie, atunci când intrau în Roma, de exemplu), Isus fiind mult mai mare decât oricare din ei. În Apocalipsa (19 : 11, 16) apostolul Ioan a scris despre Domnul Isus : „Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb ! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate … Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta : „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”.
 2. călare pe măgăruş … fără a avea măcar o şa (cumva cu improvizaţii, pe un măgăruş complet neechipat) !
 3. aflându-se în plus şi în centrul atenţiei, în văzul tuturor … sărăcia fiind expusă în mod public. Să vadă toţi ce nevoie ai, ce lipsuri (din punct de vedere material). Când eşti într-o asemenea conjuctură nu te simţi bine !

Concluzie :

Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă”. (Marcu 13 : 26)

Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea ; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui ! Da, Amin”. (Apocalipsa 1 : 7)

Azi pe măgăruş … mâine pe nori. Sau altfel spus :

Azi sub nori, mâine pe nori !

Ascultarea de Dumnezeu îşi are preţul ei pe care îl are de plătit orice credincios (azi), dar mâine poate vei avea parte de-o mare răsplată pentru supunerea de care ai dat dovadă faţă de Isus !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :