Providenţa Divină. III. Întâmplarea [Matei 2.16-19]

III. Întâmplarea face şi ea parte din providenţa Divină (Matei 2 : 16 – 19)

Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.

Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice : „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult : Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.” … După ce a murit Irod …”.

Pentru contemporani toate erau simple întâmplări (nervii unuia şi deciziile luate la mânie), dar totul era sub directul control al Lui Dumnezeu. Irod nu a murit înainte de aceste deizii greşite ci după aceea.

Credincioşii însă gândesc altfel :

Cum

  • nu ştii care este calea vântului,
  • nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot aşa
  • nu cunoşti nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate”. (Eclesiastul 11 : 5) De aceea, fiind fiul Lui, încrede-te în EL, deoarece :

„ … ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi”. (Romani 8 : 28 – 29)


Ilustraţii

Întâmplarea proorocită :

Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare şi a lovit pe împăratul lui Israel la încheietura platoşei. Împăratul a zis cărăuşului său: „Întoarce şi scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt greu rănit”. (I Împăraţi 22 : 34)

La fel de întâmplător. Petru a prins într-o mare, un peşte care avea un ban în gură … exact cât trebuia, nici mai mult nici mai puţin ! Era tot o întâmplare proorocită. Diferenţa este că uneori nouă ni se întâmplă, fără a avea un cuvânt profetic dinainte !


Exemple de potriviri Divine din Biblie :

  • I Samuel 9 : 14 „Şi s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetăţii, au fost întâlniţi de Samuel, care ieşea să se suie pe înălţime”.
  • I Samuel 11 : 5 „Saul tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, şi a întrebat: „Ce are poporul de plânge?” I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes”.
  • I Samuel 23 : 25 – 29 „Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a coborât la stâncă şi a rămas în pustiul Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustiul Maon. Saul mergea pe o parte a muntelui, şi David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul. Dar Saul şi oamenii lui chiar înconjuraseră pe David şi pe ai lui, ca să pună mâna pe ei, când un sol a venit şi a spus lui Saul : „Grăbeşte-te să vii, căci au năvălit filistenii în ţară.” Saul a încetat să urmărească pe David şi s-a întors să iasă înaintea filistenilor. De aceea locul acela s-a numit Sela-Hamahlecot. De acolo David s-a suit spre locurile întărite din En-Ghedi şi a locuit acolo”.

II Împăraţi 8 : 5 „Şi pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărei fiu îl înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa şi ogorul ei. Ghehazi a zis: „Împărate, domnul meu, iată femeia şi iată fiul ei, pe care l-a înviat Elisei”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :