Providenţa Divină. II. Comunicarea prin vis [Matei 1 : 20, 2.12–13, v. 19-23]

II. Visul este o modalitate de comunicarea a voiei Lui Dumnezeu (Matei 1 : 20, 2 : 12 – 13, 19 – 23)

Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis : „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt …

În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice : „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu ; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.” …

După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, şi-i zice : „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.” Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel.

Dar când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo ; şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile Galileii. A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean”.

În Iov 33 : 15 – 18 scrie despre Dumnezeu că :

El vorbeşte prin vise [exemple clare sunt cele de mai sus din Evanghelia după Matei, capitolele 1 şi 2], prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor.

Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui,

  • ca să abată pe om de la rău şi să-l ferească de mândrie,
  • ca să-i păzească sufletul de groapă şi
  • viaţa de loviturile sabiei”.

Vom afişa pe site un studiu puţin mai detaliat despre comunicarea prin vedenii (aici).


STUDII ASEMĂNĂTOARE :