Providenţa Divină. II. Comunicarea prin vis [Matei 1 : 20, 2.12–13, v. 19-23]

II. Visul este o modalitate de comunicarea a voiei Lui Dumnezeu (Matei 1 : 20, 2 : 12 – 13, 19 – 23)

Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis : „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt …

În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum. Continue reading „Providenţa Divină. II. Comunicarea prin vis [Matei 1 : 20, 2.12–13, v. 19-23]”