Gânduri XXX

  • Gânduri XXXIacov 1:17 „ … orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”. Umbra care se mută este dată de soare … Chiar dacă soarele se mişcă şi eu trebuie să intru în nori, în necazuri, probleme … a trecut doar soarele, dar Creatorul soarelui a rămas, Isus este cu mine şi cu tine, (copilul Lui), în toate zilele !

  • Unii se consideră produse (ale evoluţiei) alţii sunt creaţii, (opere de artă) ale Creatorului. Indiferent însă de felul în care ne categorisim, suntem toţi creaţia lui Dumnezeu ! Iar EL are copii … nu cópii ! Producţia pe bandă este în fabrici, (acolo se fac produsele), nu în viaţă !

  • Nu lăsa deciziile personale, eterne în seama unui alt muritor ! Nu amâna pe mâine, (a se citi după moarte), ce poţi face azi, (să-L chemi pe Isus în viaţa ta). Dar dacă locul cu verdeaţă este de fapt un lac / iaz de foc ? Nu-ţi risca veşnicia pentru nişte vorbe goale !

  • Copiii din vremea copilăriei lui Moise, (şi-apoi cine ştie câţi ani după), au murit aruncaţi fiind în Nil ! Cumva ei au fost martiri ! Dar, între cei ce-au scăpat şi au crescut mari, au fost şi oameni care-au ajus să plece din robie şi-apoi liberi fiind, i-au făcut viaţa amară lui Moise … şi-au pierit în pustiu ! În viaţă, nu este înţelept să forţezi mâna lui Dumnezeu !

  • Bunătatea selectivă sau Naivitatea maximă ? „Ca un arcaş care răneşte pe toată lumea, aşa este cel ce tocmeşte pe nebuni şi pe întâii veniţi”. (Proverbe 26 : 10) Cam aşa ceva se întâmplă când decizi să primeşti pe oricine, fără discernământ. Aceasta nu este bunătate, pentru că dacă s-ar numi aşa, ciobanul ar trebui să accepte în turmă şi lupii, (sau măcar modelul îmbunătăţit, care are măcar haina de oaie).

  • În Psalmul 50 : 11 – 12 Dumnezeu spune : „Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea”. Domnul Isus l-a trimis pe Petru la mare. Numai Dumnezeu este Cel ce cunoaşte totul … numai El ştia necazul unui peşte dintr-o mare, care se chinuia având gura plină cu ceva, ce-l împiedica să poată mânca, să se bucure de viaţă ! Poate şi de aceea, Domnul Isus îi spune lui Petru : „ … du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o … ”. (Evanghelia după Matei 17 : 27) Un alt gând : Dumnezeu Îşi ţine banii unde nu te-aştepţi !

  • Există o mare diferenţă între poftă şi necesitate. Peştele avea banul în gură, (lucrul poftit care era de neînghiţit), dar nevoia lui era de hrană, de aceea a şi muşcat momeala … sau poate nu avea destul, mai îi trebuia ceva ?! Pentru peşte, banul nu era o valoare, era doar un obiect, care-i ocupa spaţiul gurii ! Dar oare câţi şi când pot să spună : Am destul ? Să nu se mai ocupe cu ceea ce nici măcar nu au nevoie ?

  • În Evanghelia după Marcu 9 : 1 – 2 scrie : „El le-a mai zis : „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere”. După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus singuri deoparte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la faţă înaintea lor”. Cel care îi crede pe cei care spun că au văzut Australia, (deşi el n-a văzut-o niciodată), nu are o problemă. Tot la fel, cei nouă ucenici doar au auzit relatarea celor trei care L-au văzut pe Domnul Isus, când a fost transformat. Era normal să-i creadă ? Credem că da ! Erau însă mulţimi care L-au văzut pe Isus, în viaţa de zi cu zi, dar din toate miile de oameni, în acea zi, doar trei au avut parte de experienţa supranaturală de pe Muntele schimbării la faţă. Dacă eu nu am văzut aşa ceva, nu înseamnă că acel ceva nu există ! Există şi Australia şi schimbarea la faţă, dar şi alte revelaţii. A nega ce nu pot să văd, (de exemplu lucrările supranaturale), nu este o dovadă de credinţă ! La fel cum universul fizic este mai mare decât spaţiul în care se desfăşoară viaţa mea, la fel este şi în domeniul spiritual. Sunt lucruri de care eu nu am parte, dar altora le este dat chiar acum să vadă sau să audă câte ceva din partea lui Dumnezeu ! Poate doar aşa pot să meargă mai departe, având în vedere necazurile prin care trec ! Ioan unde era, când a avut parte de cele mai mari revelaţii ? În insula Patmos …