Nesupunerea cronică ! (Geneza 37.9-10)

Fraţii l-au acuzat pe Iosif pentru ceea ce făcea Dumnezeu prin el. Nu el inventa visurile, ele erau realităţi din viitor, filmate şi aduse în prezent, sau cum scrie în Biblie : „fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora” (I Cor. 12 : 7), numai că uneori acei alţii, nu vor să accepte voia lui Dumnezeu. De vină este acel Iosif, prin care Dumnezeu le spune care este voia Lui cu privire la ei : să I Se supună Domnului Secerişului, Aceluia care are în stăpânire vremurile şi soroacele … chiar dacă, uneori, (ni se) pare că a scăpat totul de sub control !

Toate lucrurile I Se supun fie că vor fie că nu vor ! La fel ca şi în cazul lui Iosif, va veni o zi în care, (cum spunea apostolul Pavel) : „Fiindcă este scris : „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” (Romani 4 : 11). Filipenilor (în capitolul 2 : 10), tot apostolul Pavel le scrie care sunt urmările supunerii faţă de domnia lui Isus : „pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ … ”. Supunerea ne aduce autoritate, câştig, nu pierdere !

Iosif a mai visat un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis ! Soarele, luna şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.” L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat şi i-a zis : „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat ? Nu cumva vom veni eu, mama ta şi fraţii tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta ?” (Geneza 37 : 9, 10). Problema lor şi problema noastră, (a celor din familia Lui), nu constă în faptul că nu am înţelege Cuvântul Lui, ci în faptul că alegem neascultarea, nu vrem să-I împlinim Cuvântul ! Este de remarcat că atât fraţii cât şi tatăl, au înţeles imediat ceea ce-a vrut să spună. Au ales însă, să I Se împotrivească Celui ce le vorbea din Cer !

Oricine ştie că toate astrele ascultă numai de Dumnezeu, nimeni nu le poate momi, să-şi schimbe traseul ! Să se plece la pământ ? Să asculte Cerul de pământ ? Părea incredibil … şi aşa a fost, până a venit Fiul Omului, prin El avem şi această promisiune : „Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da” (Ioan 16 : 23). Ce vrea EL este ca timpul, (adică viaţa noastră), să fie folosit pentru EL ! „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 20).

Iosif a visat un vis şi l-a istorisit fraţilor săi … El le-a zis : „Ia ascultaţi ce vis am visat !” (Geneza 37 : 5, 6). Dacă ar fi fost scrisă Biblia, le-ar fi putut spune, (la fel ca Petru, în Ziua Cincizecimii, celor, care asemenea fraţilor lui Iosif, interpretau greşit evenimentele), că este scris în Cuvânt : „După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.” (Ioel 2 : 28, 29). Luca relatează ce s-a întâmplat atunci : „Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must !” (Fapte 2 : 12, 13).

Pentru unii dintre martorii oculari, explicaţia era clară. Au băut ceva ! Petru însă le explică clar : „Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele ! Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: …” (Fapte 2 : 14 – 16). Explicaţia lucrurilor care se întâmplă în viaţă, trebuie căutată în Biblie, nu în raţionamentele logicii umane ! Ucenicii nu erau beţi, cum îşi imaginau ei, ci în alt fel ! Era plinătatea Duhului Sfânt, care te face să vorbeşti, să visezi, să ai vedenii !

Fraţii lui Iosif nu aveau încă Biblia şi de aceea au circumstanţe atenuante, ceea ce nu este însă valabil în cazul nostru ! Noi avem Sfânta Scriptură şi atunci când avem revelaţii, le putem măsura cu etalonul Biblic ! Dar, fie că au crezut, fie că nu au crezut, Cuvântul Lui s-a împlinit, deoarece, CEL Care vorbeşte, are grijă să şi împlinească, (să aducă în realitatea vieţii), promisiunea făcută cândva. Ce i s-a întâmplat lui Ieremia ?

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, Ieremio?” Eu am răspuns: „Văd un vegheator.” Şi Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra cuvântului Meu ca să-l împlinesc.” ” (Ieremia 1 : 11, 12). Aşa a fost şi Iosif, el a văzut bine, realitatea din data respectivă era diferită de adevărata realitate, aceea care nu se vedea ! De ea este nevoie, de viziune. De revelaţia care vine de Sus, pentru copilul care vrea să ştie ce are de făcut ! Şi Slavă Domnului, că EL vorbeşte zi de zi, fiindcă Îi place să comunice cu copiii Lui … cel puţin cu unii din ei !

Pentru visuri, fraţii te condamnă … te vând … te vorbesc … iar Împăratul te înalţă ! De ce ? Fiindcă arătarea, (filmarea), făcută vizibilă este a Duhului ! Unii sunt contra monitorului, pe care li se arată voia Domnului, (care este evident că nu le place) şi le vine să spargă monitorul, uitând că el este doar un arătător, fiindcă Altcineva îi imaginile ! CEL care spune astfel : „Şi faraon a zis slujitorilor săi: „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu ?” (Geneza 41 : 38).

Pentru alţii însă, un OM ca acesta nu are nicio valoare aşa că îl comercializează, ÎL pun în vânzare, după ce au încercat să ÎL ţină într-o groapă ! Pentru Împăratul însă, EL este de nepreţuit, chiar dacă EL este venit dintr-o altă ţară ! În faţa LUI orice genunchi I s-a plecat ! De ce ? Fiindcă EL este Stăpânul Vieţii ! În timp, ajung la această cunoaştere şi ceilalţi : Fără EL nu se poate trăi ! În afara Lui este doar moarte ! De la EL a venit şi vine întreţinerea Vieţii !