Plata păcatului este moartea, Romani 6:23

Fiindcă plata [gr. opsōnia] păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6 : 23)
Un verset asemănător este scris în Iacov 1 : 15 „Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului ; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea”.

Plata păcatului este o expresie foarte folosită, dar ce înţeles are cuvântul plată ? Continue reading „Plata păcatului este moartea, Romani 6:23”

Psalmul 116.15, Numeri 23.10 Moartea, har sau pedeapsă ?

psalmul-116-15-moartea-har-sau-pedeapsaMoartea poate fi un Har sau o pedeapsă !

Depinde de tabăra în care se află omul la momentul decesului ! De partea lui Dumnezeu, sau contra Lui Dumnezeu …

Câteva versete despre moarte : Continue reading „Psalmul 116.15, Numeri 23.10 Moartea, har sau pedeapsă ?”