1 I 2023. LA ÎNCEPUT [Ioan 1.1–3 I Geneza 1.1 I Matei 1.1]

1 I 2023. LA ÎNCEPUT

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 1 – 3 I Geneza 1 : 1 I Matei 1 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 Ianuarie 2023 I

În Evanghelia după Ioan 1 : 1 – 3 scrie că : „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El ; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El”. Continue reading „1 I 2023. LA ÎNCEPUT [Ioan 1.1–3 I Geneza 1.1 I Matei 1.1]”

Gânduri IV sau Imaginea … avariată!

  • Dumnezeu înmulţeşte pâinile dar strânge firimiturile ! Dă cu mână largă, dar nu face risipă. Risipitorilor, nu le dă decât strictul necesar. Şi o parte din lecţiile date constau în porţiile de lipsuri administrate ! Doar în lipsuri poţi cântări firimitura. Poţi vedea valoarea picului, a stropului ! Un exemplu este aşa numitul Fiu risipitor … (Luca 15: 16) „După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă” … Iar în versetul 16 scrie că : „Mult ar fi dorit el să se sature cu roşcovele, pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni„) … Şi începe să viseze pâinea, doar pâinea  (v. 17) ! Continue reading „Gânduri IV sau Imaginea … avariată!”