Viaţa între „lupi”, II. Climatul ostil [Evanghelia după Matei 10.16-17]

Luca 10.3, Vă trimit ca pe nişte mieiII. Climatul ostil. Înainte de-a-i trimite pe cei doisprezece ucenici, Domnul le-a spus : „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor”. (Matei 10.16) 

În Ioan 10 : 11, Domnul Isus spunea : „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi”. Şi totuşi, El le-a poruncit ucenicilor Lui, să meargă între lupi … practic să se jerfească pentru El !?

Ce şanse de supravieţuire avea o turmă formată din doisprezece oi, aflată în mijlocul unei haite de lupi ?

Continue reading „Viaţa între „lupi”, II. Climatul ostil [Evanghelia după Matei 10.16-17]”

Viaţa între lupi, I. Importanţa lucrului în echipă [Evanghelia după Matei 10.16-17]

Matei 10.16, (I)Iată, Eu vă trimit [gr. apostellō] ca pe nişte oi [gr. probata] în mijlocul lupilor [gr. lykōn].

Fiţi, dar, înţelepţi [gr. phronimoi „grijulii, prudenţi”] ca şerpii şi fără răutate [gr. akeraioi „inocenţi, nevinovaţi, inofensivi”, lit. neamestecat, adică pur, fără impurităţi] ca porumbeii.

Păziţi-vă [gr. prosechete] de oameni [gr. anthropon] … ”. (Matei 10.16–17)

Continue reading „Viaţa între lupi, I. Importanţa lucrului în echipă [Evanghelia după Matei 10.16-17]”