Alerg spre ţintă I Romani 9.16, Filipeni 3.14

Alerg spre tinta

Alerg spre ţintă sau Alergarea înspre direcţia corectă

Alergarea este termenul Biblic pentru umblarea după ceva, cu scopul de-a atinge un anumit obiectiv.  Apostolul Pavel scria despre trei aspecte (voinţa omului, strădaniile personale şi Harul Lui Dumnezeu):

Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă”. (Romani 9 : 16) În viaţă nu este destul să-mi doresc ceva şi să fac tot ce ţine de mine, contează să am parte şi de harul lui Dumnezeu.

Continue reading „Alerg spre ţintă I Romani 9.16, Filipeni 3.14”

Vă voi da o gură sau A doua gură (II), Luca 21.14-15

A doua gură, IIÎn Luca 21 : 15 avem notate cuvintele Domnului Isus, care le-a spus ucenicilor Lui :

„ … vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri”.

Există cel puţin trei surse din care omul se poate inspira, atunci când vorbeşte : Continue reading „Vă voi da o gură sau A doua gură (II), Luca 21.14-15”