Umblarea pe ape / mare (II) Evanghelia după Matei 14.22-33

matei-14-30-doamne-scapa-ma
Umblarea pe ape

Umblarea pe ape I Trei gânduri din această relatare Biblică. În viaţă există :

I. Umblarea imposibilă !

II. Închinarea reală

III. Trecerea dintr-o parte în alta

Isus umblă pe ape, pe acolo pe unde nimeni nu a umblat, pe unde nu se poate merge în mod normal. 


Dar acelaşi lucru şi-a dorit şi Petru să îl facă. În Evanghelia după Matei 14 : 28, sunt notate cuvintele lui Petru :

Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape”. „Vino !”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus”. (v. 29) În Apocalipsa 17 : 15 scrie : „Apoi mi-a zis : „Apele pe care le-ai văzut … sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi”. Din punct de vedere spiritual apele reprezintă lumea.

De cele mai multe ori între noi şi Isus stă lumea, cu pericolele ei, cu împotrivirea ei faţă de cei ce vor să se apropie de Isus !

La fel cum Domnul Isus a umblat pe ape şi l-a încurajat şi pe Petru să o facă, trebuie să fim convinşi că ne va ajuta şi pe noi să ajungem şi noi în partea cealaltă, în Cer.

În Evanghelia după Ioan 16 : 33, Domnul Isus spunea :

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri ; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”.


Trei gânduri din această relatare Biblică. În viaţă există :

I. Umblarea imposibilă !

Poate fi atunci când mă aflu într-un anumit loc, (sau o anumită situaţie), din care înaintarea pare a fi imposibilă. Este acel ceva care mi se pare imposibil de îndeplinit … dar aş vrea să fie făcut. Boala incurabilă, păcatele de care nu mai scap, descurajarea, depresia etc.

Capacităţile spirituale ne sunt date la porunca Domnului Isus. „Vino !” Porunca Divină este o chemare, iar Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate.

Societatea este comparată cu apele. Ceva instabil, pe care nu te poţi baza … pe aici trebuie să umblăm noi ! Dar aceasta se face la porunca Domnului Isus, cu mijloacele Lui.

Voia Domnului Isus pentru ucenici era ca ei să treacă pe partea cealaltă a apei folosindu-se de ceea ce aveau la dispoziţie : corăbioara.

Voia lui Petru a fost să umble şi el ca Isus. Erau voi diferite dar Domnul Isus şi Petru aveau şi o putere spirituală diferită. Domnul umbla pe ape fără frică, fiind după ore de rugăciune. Petru cumva doar imita umblarea, deoarece lucrarea fără rugăciune este doar o imitare a lucrării Lui. Doar la prima vedere este totul în regulă !

O umblare aparentă alături de Isus, aşa este uneori viaţa noastră alături de Isus, dar de fapt este o scufundare, o afundare în probleme sau o inundare cu lucruri care ne încarcă şi timpul cu urgenţe, care nu se mai termină !
Isus nu S-a bazat pe ape când a pornit în umblare, ci S-a bazat pe Dumnezeu ! Pe om nu te poţi baza, dar trebuie să umbli crezând că Isus va lucra.

Pentru noi câteva lecţii sunt acestea :umblarea-pe-ape-imagine

  • Prin puterea Duhului Sfânt, putem face lucruri care din punct de vedere omenesc sunt imposibil de realizat.
  • În viaţă se poate ajunge acolo unde niciodată nu ne-am fi imaginat că am putea reuşi !
  • Dumnezeu are căi neumblate pe care ne poate duce uneori. Moduri de-a rezolva o problemă la care niciodată nu ne-am fi gândit !

II. Închinarea reală

Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus şi I-au zis : „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu !” (Matei 14 : 33) Adevărata închinare Îi este adusă Domnului Isus, atunci când vedem puterea Lui şi rezultatele trăirii Lui cu noi !

Este ceva natural, nu forţat / artificial : Hai să ne închinăm lui Dumnezeu deoarece aşa trebuie, sau fiindcă aceasta o fac şi ceilalţi …

Când au realizat ce s-a întâmplat de fapt acolo, în faţa ochilor lor I S-au închinat Domnului Isus cu adevărat, atunci I-au recunoscut Dumnezeirea, nu erau la un timp de laudă şi închinare, ci erau martorii unei minuni !

Această stare a inimii, formează condiţiile pentru vindecare pentru că favorizează creşterea credinţei în puterea Lui şi a încrederii în bunătatea Lui ! Atunci Isus ne dă voie să ne atingem de El, iar rezultatul este vindecarea !

După ce au trecut marea, au venit în ţinutul Ghenezaretului. Oamenii din locul acela, care cunoşteau pe Isus, au trimis să dea de ştire în toate împrejurimile şi au adus la El pe toţi bolnavii. Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au vindecat”. (Evanghelia după Matei 14 : 34 – 36)


III. Trecerea dintr-o parte în alta

Cât de sigur te poţi simţi după o minune ? Isus pe ţărm, tu pe ape ! Uneori promisiunea : „ … Eu Sunt cu voi !” este ceva de genul : „Oare n-a fost duhul meu cu tine, când … ?”. (II Împăraţi 5 : 26) Duhul lui Elisei era cu Ghehazi, dar el nu-L vedea ! Aşa este şi azi. Credem oarecum că Isus este cu noi, dar parcă totuşi nu este !

Duhul Sfânt nu ne împiedică atunci când vrem să facem vreun compromis, dar ne vede ! Cumva se poate spune că lucrarea Lui, este asemenea unei camere (de luat vederi) ascunse, prin care omul este filmat, dar el nu observă lucrul acesta !

Acelaşi lucru se poate rezolva în moduri diferite. Trecerea unei ape dintr-o parte în alta, omul o face într-un mod firesc / omenesc, folosind corabia, dar Domnul Isus rezolvă un lucru firesc, (trecerea aceleiaşi ape), într-un mod supranatural … păşind peste ape.

Pentru fiecare problemă există mai multe soluţii de rezolvare, dar Isus nu le explică teoretic această lecţie, ci îi învaţă cum să rezolve acel ceva, prin practică. Fie că este o problemă aparentă, fie că este una reală. Şi pentru ceva simplu Isus a avut nevoie de puterea Duhului Sfânt.

Pentru acelaşi lucru, ucenicii au folosit puterea fizică (a trupului, a braţelor) … au fost hrăniţi printr-o minune iar puterea a trebuit să fie folosită pentru a-i face voia ! Nu toţi cei ce-I fac voia, o fac de drag ! Există şi-o voie silită … o voinţă înfrântă ! Fac ce este de făcut nu de drag, ci pentru că aşa vrea Isus !


Ce este sigur ?

  • Faptul că Isus este cu noi : „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Evanghelia după Matei 28 : 20)
  • Isus este cu noi … Chiar dacă uneori ne necăjim din cauza problemelor, a împotrivirilor şi nu putem nici măcar să ne rugăm, de ocupaţi ce suntem şi ni se pare că El ne-a lăsat să ne zbatem singuri cu problemele pe care le avem din cauză că ascultăm de El !
  • Oricât de mare ar fi lista şi oricâte nevoi sau probleme ar conţine … reţine că Isus îţi va veni în ajutor … la timpul Lui ! Slăvit să fie Domnul !

STUDII ASEMĂNĂTOARE :