Umblarea pe ape / mare (II) Evanghelia după Matei 14.22-33

matei-14-30-doamne-scapa-maIsus umblă pe ape, pe acolo pe unde nimeni nu a umblat, pe unde nu se poate merge în mod normal. Dar acelaşi lucru şi-a dorit şi Petru să îl facă. În Evanghelia după Matei 14 : 28, sunt notate cuvintele lui Petru :

Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape”. „Vino !”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus”. (v. 29) În Apocalipsa 17 : 15 scrie : „Apoi mi-a zis : „Apele pe care le-ai văzut … sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi”. Din punct de vedere spiritual apele reprezintă lumea. Continue reading „Umblarea pe ape / mare (II) Evanghelia după Matei 14.22-33”

Făţărnicia la maxim ! (Marcu 16:15)

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16 : 15).

După ani de zile, de ascultare a unor astfel de mesaje, încă mai găsim ce studia / interpreta / analiza, din punct de vedere istoric / teologic / geografic.

Am rămas auzitorii din aceeaşi sală, care ascultăm cu atenţie Cuvintele Domnului, care sunt foarte importante pentru noi !
Continue reading „Făţărnicia la maxim ! (Marcu 16:15)”