186. STĂRILE SUFLETEȘTI 6. PENTRU SAU ÎMPOTRIVA ? [Efeseni 4.26-27]

186. STĂRILE SUFLETEȘTI 6. PENTRU SAU ÎMPOTRIVA ?
I Podcast I Pasaj Biblic : Efeseni 4 : 26 – 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Iulie 2022 I

Din buna sau reaua gestionare a stărilor sufletești ne poate veni binecuvântare sau blestem. Dar reacțiile mele față de ceea ce tocmai mi se întâmplă nu pot fi bune dacă relația mea cu Dumnezeu este rea.
Dar relația mea cu Dumnezeu nu poate fi bună nici dacă am o problemă cu un alt om. Pot exista două situații. Prima situație spusă de Domnul Isus este când altcineva are ceva împotriva mea, iar a doua este când eu am ceva împotriva altcuiva. Continue reading „186. STĂRILE SUFLETEȘTI 6. PENTRU SAU ÎMPOTRIVA ? [Efeseni 4.26-27]”

Dreptatea Divină, 2 Samuel 21.1-9,14

Dreptatea DivinăPe vremea lui David, a fost o foamete care a ţinut trei ani. David a întrebat pe Domnul, şi Domnul a zis :

Din pricina lui Saul şi a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniţi, este foametea aceasta.” Împăratul a chemat pe gabaoniţi să le vorbească. – Gabaoniţii nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămăşiţă a amoriţilor ; copiii lui Israel se legaseră faţă de ei cu un jurământ, şi totuşi Saul voise să-i ucidă, în râvna lui pentru copiii lui Israel şi Iuda. – David a zis gabaoniţilor :

Continue reading „Dreptatea Divină, 2 Samuel 21.1-9,14”