186. STĂRILE SUFLETEȘTI 6. PENTRU SAU ÎMPOTRIVA ? [Efeseni 4.26-27]

186. STĂRILE SUFLETEȘTI 6. PENTRU SAU ÎMPOTRIVA ?
I Podcast I Pasaj Biblic : Efeseni 4 : 26 – 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Iulie 2022 I

Din buna sau reaua gestionare a stărilor sufletești ne poate veni binecuvântare sau blestem. Dar reacțiile mele față de ceea ce tocmai mi se întâmplă nu pot fi bune dacă relația mea cu Dumnezeu este rea.
Dar relația mea cu Dumnezeu nu poate fi bună nici dacă am o problemă cu un alt om. Pot exista două situații. Prima situație spusă de Domnul Isus este când altcineva are ceva împotriva mea, iar a doua este când eu am ceva împotriva altcuiva.
Dar ceea ce accentuează apostolul Pavel este faptul că omul are o foarte mare problemă când ține mânia în el și nici măcar nu-i spune celuilalt că este supărat pe el, când nu rezolvă în aceeași zi conflictul !

În Efeseni 4 : 25, apostolul Pavel a spus mai întâi :

„ … lăsaţi-vă de minciună : „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora”.

Și abia după aceea a scris :

Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului”. (Efeseni 4 : 26 – 27)

Apostolul Pavel a arătat că în viață poate exista un moment în care un om îl supără pe-un alt om iar cel mâniat să adauge la mânia lui și minciuna, deoarece ține în el mânia, resentimentul, frustrarea, furia interioară, întărâtarea contra celui ce i-a produs acea stare sufletească și nici măcar nu-i spune că este supărat pe el.

În acest fel cel mâniat îi dă prilej diavolului să-și semene în el gândurile de judecată, de răzbunare etc., practic celui rău îi permite accesul în viața lui.

Iar apostolul Pavel a accentuat faptul că problema trebuie rezolvată în aceeași zi. Pentru a înțelege mai bine la ce se referă apostolul Pavel vom aminti și o altă traducere :

În mânia voastră nu păcătuiți”: Nu lăsați soarele să coboare în timp ce sunteți încă furioși și nu dați diavolului un punct de sprijin”. (New International Version)

În prezentul studiu doar vom aminti cele două situații de viață despre care Domnul Isus a spus clar că constituie o foarte mare problemă pentru un credincios și apoi ne vom testa de partea cui suntem.


Există situația în care :

  1. altcineva este supărat pe mine și eu nu rezolv problema,
  2. eu sunt supărat pe altcineva și nu îl iert și
  3. trebuie să mă întreb : „eu sunt pentru sau împotriva fratelui meu ?” („fratele” fiind termenul generic pentru oricare om).

I. Altcineva este supărat pe mine și eu știu aceasta dar nu am rezolvat problema

În Matei 5 : 21 – 26 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime : „Să nu ucizi ; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.”

Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii ; şi oricine va zice fratelui său : „Prostule !” va cădea sub pedeapsa Soborului ; iar oricine-i va zice : „Nebunule !” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău ; apoi vino de adu-ţi darul.

Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum ; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.

Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ”.


Apoi există o a doua situație de viață :

II. Eu sunt supărat pe altcineva și nu mi-am rezolvat problema

În Matei 18 : 15 este scrisă o poruncă a Domnului Isus :

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău”.

Domnul Isus a spus clar faptul că rezolvarea unui conflict nu este ceva opțional : „dacă vreau”, ci a poruncit ca omul să-și rezolve problema pe care o are cu celălalt. Adică ? Ceea ce a spus Dumnezeu : „du-te şi mustră-l între tine şi el singur”, are caracter obligatoriu !

Credem că un motiv pentru acest imperativ este faptul că poate exista o relație stricată între două persoane, iar vinovatul poate să nici nu știe că altul este supărat pe el. De ce ? Poate să-i fi făcut ceva rău, fără rea intenție !

În Matei 18 : 21 scrie că :

Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis : „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea ? Până la şapte ori ?

Domnul Isus i-a răspuns lui Petru spunându-i ceea ce noi numim Pilda robului nemilostiv doar că avem o mare problemă.

Cuvintele Pilda robului nemilostiv nu există în original ! Practic Domnul Isus i-a spus lui Petru o situație de viață iar unii traducători au adăugat în text un subtitlu : Pilda robului nemilostiv, subtitlu care fragmentează textul original și îi denaturează conținutul, deoarece se poate ca un credincios să spună : „Este doar o pildă !

Și poate fi o pildă, dar sunt cuvintele Domnului Isus, iar Domnul Isus când a încheiat relatarea întâmplării a spus următoarea concluzie :

Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis : „Rob viclean ! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine ?”

Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” … ”. (Matei 18 : 32 – 35)


Și apoi în al treilea rând :

III. Eu sunt pentru sau împotriva fratelelui meu ?

Ce este extrem de important să rețin ?

Regula generală este aceasta :

o relație bună este definită cu „pentru”, iar o relație rea este definită prin „împotriva” (Matei 5 : 23, 18 : 15, 21).

Când un om este de partea Lui Dumnezeu el va fi de partea celorlalți (va fi pentru) dar când un om este de partea celui rău el va fi împotriva cuiva sau împotriva altora.


În final, să mă întreb :

Am ceva cu cineva, păstrez în mine mânia, acel ceva pe care încă nu l-am rezolvat ?” Să iau foarte în serios porunca de-a nu lăsa să treacă ziua de azi fără a rezolva conflictul, altfel s-ar putea să-mi vină nota de plată. Și Dumnezeu să ne păzească la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :