Pilda celor poftiţi la Cină (I), Luca 14.15-24 (schiţe de predici)

Mai fă un PAS ! Isus Îşi doreşte să stea cu tine, tu îţi doreşti să stai cu EL ?

Pilda celor poftiţi la Cină

Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis : „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu !” Şi Isus i-a răspuns :

„Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi : „Veniţi, căci iată că toate sunt gata.” Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească.

Continue reading „Pilda celor poftiţi la Cină (I), Luca 14.15-24 (schiţe de predici)”

Gânduri XIII din 2013

  • În Evanghelia după Luca (14.15-24), sunt descrise patru categorii de chemaţi şi una de siliţi. Primii, cei invitaţi, refuză Cina deşi nu refuză Invitaţia, sau mai bine zis Chemarea. Au fost chemaţi dar nu au dorit să fie şi aleşi. Nu s-au deranjat pentru o simplă Cină, deşi în acea Cină era ascunsă o taină în privinţa viitorului lor ! Erau oameni cu preocupări serioase, care nu-L luau în serios ! De ce ? O cină aveau şi ei, nu aveau nevoie de împărtăşirea cu EL ! Continue reading „Gânduri XIII din 2013”