Gânduri VII : „Există oi sălbatice ?” Nu … doar lupi domestici !

  • O fetiţă de cinci ani m-a întrebat odată : „Există oi sălbatice ?” I-am răspuns că nu. Dar mă gândeam : „Probabil că a mai fost pe la adunare” … Azi i-aş răspunde altfel : Nu există oi sălbatice … doar lupi domestici ; care au lână sută la sută naturală !

  • Păstorul se ocupă de oi, dar oile fac miei ! La ora actuală însă, unele oi, au pretenţia de la păstor, ca să preia el şi sarcinile lor de producţie, adică, păstorul să facă miei ! Anapoda poate fi un sinonim pentru normal ?

Democraţia îşi caută demult locul prin Biserici. Nu are nevoie de scaune, ci doar de cei ce stau pe scaune. Voia lor ajunge să fie confundată cu voia Domnului Isus. Mulţii decid ce trebuie să fie făcut în Casa Lui, fără a-L mai consulta pe Stăpân, pe Păstor ! (Când vorbim despre Domnul Isus nu spunem : „Domnul este pastorul meu”, ci „Domnul este păstorul meu”! Oare de ce ?) Există şi turma democrată care-i spune pastorului care-i sunt sarcinile de serviciu … nu este ceva nou. Este formată din oi care nu mai fac lapte, fiindcă au „laptele duhovnicesc”, altfel spus, se folosesc de produsele LUI, spre binele lor !

  • De nouă ori scrie în Biblie despre „o mie de ani”.

Cele două texte mai cunoscute sunt : „Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă din noapte” (Psalmi 90 : 4) şi II Petru 3 : 8 „Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi”. O zi … ca o mie de ani ! Arată ce valoare are pentru Domnul efemerul nostru. Omul nu poate strica în o mie de ani ce poate EL repara într-o zi ! Puterea de refacere este mai mare decât puterea de demolare … chiar dacă aceasta acum nu o vedem ! Puterea de zidire, (sau să folosim termeni savanţi de edificare), a BINE-FĂCĂTORULUI este infinit superioară puterii rău-făcătoare !

  • Efeseni 6 : 18 conţine un paradox, pentru religiile majoritare. Apostolul Pavel le scrie celor din Efes : „Faceţi … rugăciune pentru toţi sfinţii”. Este evident că apostolul se referă la credincioşii vii, nu la cei care au plecat la Domnul, pentru că imediat adaugă, (în v. 19) : „şi pentru mine” …

  • Există o diferenţă între Paşte şi Cină ! Mielul era Domnul Isus, EL a ridicat păcatul lumii ! Îl ia de pe oricine îl cheamă. Dar Mielul spune : „Acesta este trupul Meu”, despre o azimă, şi „sângele Meu”, despre must ! Sunt produse vegetale nu animale ! Practic, Cina Domnului ia locul Paştelui, în importanţa acordată. S-a făcut trecerea spre o nouă perioadă a relaţiei cu Isus, bazată pe Jertfa Lui, nu pe jertfe animale. A venit vremea în care Domnul îl primeşte pe om aşa cum vine la EL.

  • Fără Isus, nu avem peşti câte mreje avem … cu EL, ucenicii au fost la limită cu mrejele, din cauza mulţimii peştilor !

  • M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui” (Daniel 7 : 13).

un fiu al omului” spune Daniel, că a văzut în Cer ! Dar, de acolo de sus, lucrurile se văd altfel : „Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească … ” (Geneza 1 : 26). De fapt, noi semănăm cu EL … nu EL cu noi ! Este exact invers de cum spunem noi !

Dar, ce se înţelege prin expresia „fiu al omului” ? În Numeri 23 : 19, scrie că : „Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face ? Ce a făgăduit, oare nu va împlini ?” Fiul omului este copilul ; Daniel vede pe „unul ca un fiu al omului” care „a fost adus înaintea lui Dumnezeu”, nu a venit singur ! Cei trei paşi necesari pentru apropierea de Dumnezeu sunt : 1. a venit, 2. a înaintat şi 3. a fost adus înaintea LUI ! Sunt lucruri, pe care le putem face noi şi lucruri care ţin de Harul LUI !

  • Şi un ultim gând, de data aceasta practic. Cineva şi-a amintit că scrie în Efeseni despre „ … Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile” (cap. 4 : 10) şi a făcut o rugăciune : „DOAMNE umple şi frigiderul nostru !” Este binecuvântarea pe care o cerem pentru toţi şi peste toţi credincioşii aflaţi în nevoi !