Să găsiţi odihnă (II), Rut 1:9

Rut 1.9, IINaomi le-a spus nurorilor ei : „Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat !” Şi le-a sărutat”. (Rut 1 : 9) Nu doar le-a dorit ceva, ci le-a şi dat o dovadă de dragoste, înainte de-a se despărţi de ele ! II. Odihna este un dar al lui Dumnezeu … dar şi omul trebuie să-şi facă partea lui ! Naomi spunea : „ … să găsiţi odihnă fiecare …”.

Ce înseamnă odihnă ?

Pentru Orpa şi pentru Rut, era importantă căsătoria şi este de înţeles de ce ! Apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou … ”. (I Timotei 5 : 11)

Dar odihna constă şi în confortul sufletesc, interior ! O viaţă fără apăsări sufleteşti !

Este foarte interesant ce se înţelege în limba română prin cuvântul odihnă. O parte din sensurile cuvântului odihnă sunt acestea :

  1. Întrerupere temporară a unei activităţi în scopul refacerii şi al întăririi forţelor ; (stare sau timp de) repaus ; odihnire.
  2. Calm desăvârşit, pace, linişte sufletească ; tihnă, răgaz.
  3. Platformă orizontală plasată după o serie de trepte ale unei scări, fie pentru odihnă (1), fie pentru intrarea în apartamentele unui etaj ; palier”. (Dex)

Iov spunea când era încercat : „N-am nici linişte, nici pace, nici odihnă, şi necazul dă peste mine”. (Iov 3 : 26 ) Stările sufleteşti negative, sunt o excepţie în viaţa creştinului, nu o regulă. Dacă un credincios nu are liniştea interioară, deşi nu trece prin încercări, el are o problemă spirituală !

Despre omul fără Dumnezeu scrie că : „Toate zilele lui sunt pline de durere, şi truda lui nu este decât necaz : nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Şi aceasta este o deşertăciune”. (Eclesiastul 2 : 23 )

Cum pot găsi odihna ?

1. Având grijă cum trăiesc ! Prin proorocul Isaia, Dumnezeu a spus : „Lucrarea neprihănirii va fi pacea ; roada neprihănirii : odihna şi liniştea pe vecie”. (Isaia 32 : 17) Nu pot gândi, vorbi sau înfăptui orice, oricum şi oriunde şi să am parte de liniştea sufletească ! Odihna este roada neprihănirii, a trăirii în ascultarea de Dumnezeu !

2. Am un preţ pe care trebuie să îl plătesc : „Aşa vorbeşte Domnul : „Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună : umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre !” Dar ei răspund : „Nu vrem să umblăm pe ele !” (Ieremia 6 : 16) …

Zi de zi am de făcut alegeri : Pe ce drum să merg ? De dimineaţă, somnul îmi spune să mai stau în pat. Zăbovirea duce la lipsa timpului de citire a Bibliei şi la rugăciuni super(ficiale).

Cum va fi ziua după aceea, numai credinciosul ştie ! Sau pot să aleg să mă trezesc mai de dimineaţă, să caut mai întâi relaţia cu Domnul Isus prin Cuvânt şi prezenţa Duhului Sfânt, prin rugăciune, iar Dumnezeu va avea grijă ca ziua aceea să arate altfel ! Zi după zi, eu pot trăi cum îmi place mie sau cum Îi place lui Dumnezeu !

Comoditatea de dimineaţă va aduce greul de peste zi, pentru că Dumnezeu este gelos şi îmi dă o lecţie ca să văd cum este atunci când nu-I dau primul loc în viaţa mea !

3. Dumnezeu îmi îndeplineşte dorinţa : „El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă”. (Psalmul 23 : 2) Dorinţa de-a avea odihnă vine de la Dumnezeu şi tot El este Cel care ne face surprizele Lui … în sufletele noastre.

Sunt momente de cercetare Divină, când omul are parte de prezenţa Lui … lacrimi şi liniştea sufletească, mai ales când alege să ne şi vorbească prin Duhul Sfânt !