Necesitatea edificării şi nevoia mustrării [„Vă laud” … „ … nu vă laud …”1 Corinteni 11.1, 17]

Necesitatea edificării şi nevoia mustrării sau Ce folosesc mai mult, mistria sau barosul ?

La ora actuală, este o mare nevoie de oameni care să-i edifice pe cei din jurul lor, să-i încurajeze, să le insufle curajul de-a merge mai departe.

Dar necesitatea edificării nu exclude nevoia mustrării, pentru clarificarea domeniilor din viaţă în care o anumită persoană este deficitară. Barosul îşi are locul lui iar mistria îşi are rolul ei. În mâinile unui om de caracter, ambele fac echipă bună.


În 1 Corinteni 11 : 1, apostolul Pavel scrie. „Vă laud”, iar în versetul 17 : „ … nu vă laud …”! Ei respectau strict învăţăturile primite. Atât. Acesta este pericolul limitelor prea mici şi al unei credinţe pitice ! Continue reading „Necesitatea edificării şi nevoia mustrării [„Vă laud” … „ … nu vă laud …”1 Corinteni 11.1, 17]”

2 Petru 2.10-13 I Batjocoritorii (I)

ii-petru-2-12-batjocoritoriiNu-ţi bate joc de ce nu cunoşti şi de cel pe care nu-l cunoşti !

Ca nişte îndrăzneţi şi încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor.

Dar aceştia, ca nişte dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse şi nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăşi stricăciunea lor şi îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor”. (II Petru 2 : 10 – 13). Continue reading „2 Petru 2.10-13 I Batjocoritorii (I)”

Călcătorii de cuvânt, (Romani 1:29, 31)

??? (Mount Fuji and Plum Blossoms, Japan))Text : Romani 1 : 29, 31 „Astfel, au ajuns  … fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă”.

A călca înseamnă : A nu respecta o hotărâre, o lege, o obligaţie etc.”. Verbul a respecta, are următoarele înţelesuri : 1. A simţi şi a manifesta respect faţă de cineva sau de ceva; a cinsti, a stima. • A acorda atenţia cuvenită, a ţine seamă de …, a nu neglija.  2. A nu se abate de la un contract, de la o lege, de la un angajament etc. Continue reading „Călcătorii de cuvânt, (Romani 1:29, 31)”