Ce putem învăţa din Fapte 27.7-14 ?

Evrei 12,29I. În viaţă trebuie să ştiu când trebuie să mă opresc, din înaintarea mea, spre un mai bine, decât ceea ce am, la un anumit moment dat ! În Isaia 57 : 10 scrie : „Oboseşti mergând, şi nu zici : „Încetez !” Tot mai găseşti putere în mâna ta; de aceea nu te doboară întristarea”.

II. Să-L recunosc pe Dumnezeu în toate căile mele şi … să nu-I forţez Mâna ! Este prea riscant ! EL are câte-o furtună pentru fiecare neascultător ! Dacă ar fi citit ceva despre Iona, poate cei de atunci, ar fi gândit altfel !

III. Vânturile stau la dispoziţia Lui şi le poate folosi pentru fiecare neascultător !

În Biblie găsim scris despre cel puţin două feluri de vânturi :

  1. curenţii de aer sau fenomenele meteorologice, (vizibile prin efectul lor, deşi noi oamenii nu putem şti niciodată care vânturi vin din diferenţa de presiune dintre două regiuni, adică au strict cauze fizice şi cele produse de îngeri, de exemplu) şi
  2. spirituale, termenul fiind folosit pentru învăţăturile greşite.

În Sfânta Scriptură scrie astfel :

  • Psalmul 104 : 4 : „Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori”. Acest verset este reluat în Evrei 1 : 7 astfel : „Şi despre îngeri zice : „Din vânturi face îngeri ai Lui ; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”.
  • Psalmi 148 : 8 : „ … foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vânturi năprasnice, care împliniţi poruncile Lui … ”.
  • Iuda 1 : 12 : „Sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea ; nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi …” !

(Iuda se referă aici, la oamenii care aparent sunt credincioşi, dar care sunt la fel de periculoşi precum sunt stâncile din apa adâncă, de-a căror existenţă navigatorul nu află decât în momentul impactului, când este prea târziu.

O caracteristică a acestui fel de oameni este nestatornicia. Sunt duşi foarte uşor de vânturi / învăţăturile greşite, dintr-o parte în alta, de la o grupare religioasă la alta.

În Efeseni 4 : 14, apostolul Pavel a scria : „plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire„).

După patrusprezece zile de încercare / disciplinare, unii au devenit … alţii, adică au fost transformaţi, au învăţat ce valoare are Cuvântul profetic ! Alţii au rămas la fel de nepocăiţi  / necredincioşi ca şi până atunci !

Oricum ar fi, din mâna lui Dumnezeu nu putem scăpa ! Dacă EL a hotărât popasul pentru suflet, pentru a ÎI auzi Cuvântul, EL ne va aduce acolo unde vrea EL … nu unde vrem noi !

Trei luni cu apostolul Pavel, zi de zi cu Evanghelia ! Erau hotărâte iniţial trei luni şi jumătate … un timp de acumulări spirituale, timpul pentru stat în prezenţa lui Dumnezeu, fără alte activităţi !