Studiu Biblic

Studiu Biblic, cezareea.roSTUDIU BIBLIC CEZAREEA

[STUDIILE SUNT ARANJATE ÎN ORDINEA ALFABETICĂ

A CĂRŢILOR DIN BIBLIE]

La început vom afişa lista studiilor Biblice, urmând a fi ataşat şi linkul către pagina respectivă.

La ora actuală sunt destul de multe studii, de aceea aducerea la zi  a listei va necesita un interval de timp  relativ mare.

Pentru a căuta un studiu în funcţie de o anumită temă, (evanghelizare, educarea copiilor), puteţi căuta accesând categoriile aflate în dreapta paginii.

Amos 3.1-8, Cauza şi efectul

Amos 3.3, Căsătoria (Învoirea)

Amos 4.12-13, Pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeu

Apocalipsa 1.9–20, În Ziua Domnului, eram în Duhul

Apocalipsa 3.7–13, Biserica din Filadelfia sau Cheia, uşa şi stâlpul

Apocalipsa 3.20, Stau la uşă

Apocalipsa 17.1–7, Psalmul 1:1–6, Credinciosul adevărat şi cel fals (I)

Apocalipsa 17.1–7, Psalmul 1:1–6, Credinciosul adevărat şi cel fals (I)

Apocalipsa 18.11–13, 1 Împăraţi 21.20, 2 Împăraţi 17.15, 22-23, Vânzarea de noi înşine

Apocalipsa 20.12-16, Cartea aducerilor aminte

Cele trei gropi :

Coloseni 4.2-6, Luca 20.27-40, Asertivitatea sau Cum trebuie să răspund ?

Coloseni 4.5-6, Dreasă cu sare (I)

Deuteronom 30.19, Isaia 44.19, Alege Viaţa sau Viaţa, alegerile, pedepse sau răsplătiri

Deuteronom 31.9-13, Formarea unei mentalităţi sănătoase

Deuteronom 32.28, Isaia 6.5-7, Luca 19.10, Ioan 18.9, Oi ce umblă prin gunoi

Estera, (meditaţii din cartea Estera) sau Din orfană … împărăteasă

Estera 6.1, Ieremia 10.23,  Iacov 4.15, Ahaşveroş, Haman, Faraon, Nebucadneţar, Lucruri planificate

Evrei 12.7, Suferiţi pedeapsa

Exod 1.8-10, Îndoiala sora îngrijorării

Exod 1.8-22, Omul obstacol, (I)

Exod 2.1–10, Încrederea în Dumnezeu

Exod 2.2, 4.10, Faptele Apostolilor 7.20, Inferioritatea interioară

Exod 3.5, Iosua 5.15, Faptele Apostolilor 7.33, Cum să ajungi slab ?

Exod 3.7-9, 2 Împăraţi 6.25, Levitic 25.1-5, 20-22, Moise, Elisei sau La câţiva metri de belşug

Exod 4.1-5, Toiagul lui Moise (I) sau Un alt trup, o altă fire

Exod 4, Apocalipsa 14.1-5, Toiagul lui Moise (II) sau Adus la Viaţă

Exod 4.1-5, 14, 3.7, Toiagul lui Moise (III), Ce ai în mână ?

Exod 4.1-9, Matei 5.47. 5.1, Toiagul lui Moise (IV) sau Apă stătătoare

Exod 4.1-2, 3.5, Iosua 5.15, Ioan 5.4, Toiagul lui Moise (V), Balaam, Minuni simple sau complicate ?

Exod 5.1-23, În Egipt

Exod 8, Mâine

Exod 13.3, Dependenţa de Egipt sau Robia interioară

Exod 14, 2 Cronici 25.28, Dumnezeu are putere pentru tine sau contra ta

Exod 25.1-9, Mulţumirea,1, Sărbătoarea Recunoştinţei

Ezra 8.22, Căutarea Lui Dumnezeu

Faptele Apostolilor 1.12-26, Trei feluri de trăire a vieţii

Faptele Apostolilor 2.1-21, Duhul Sfânt sau Puterea pe care o dă Dumnezeu

Faptele Apostolilor 4.23-31, Puterea de-a merge mai departe

Faptele Apostolilor 7.38, Cuvinte vii!

Faptele Apostolilor 8.14-25, Inima curată

Faptele Apostolilor 10.34-48, Schimbarea mentalităţii greşite

Faptele Apostolilor 17.16-34, Areopagul modern

Faptele Apostolilor 19.31, „ … să nu se ducă la teatru”

Faptele Apostolilor 27, Ce să faci … în caz că deja ai făcut o alegere greşită!

Faptele Apostolilor 27, Ce să faci pentru a avea pierderi şi furtuni în viaţă ?

Faptele Apostolilor 27, Înaintarea spre un mai bine

Faptele Apostolilor 27.8-15, Nemulţumirea sau Despre alegeri şi culegeri

Filipeni 3.14, Alergarea, (Romani 9.16)

Galateni 3.27, Botezul în apă

Gânduri I (închinare, om, abur, legi, 1 Corinteni 13.8, Geneza 1.5, Ioan 13.12, Matei 26.21, Luca 22.23, Ioan 13.24, Matei 7.3-5, Efeseni 5.29, 1 Corinteni 9.27)

Gânduri II (Matei 2.2, 6, Ilie, Domnul Isus, cădere, Mat. 10.8, Izabela, Nabot, Fapte 4.31, Isaia 40.6, Moise, Psalmul 105.19, Gen. 37.2, Mat. 25.45)

Gânduri III (Luca 1.26, Luca 2.8-11, Fapte 10.3-4, Matei 2.1, 2 Împăraţi 2.14, Luca 23.39-43, 1 Corinteni 11.1, 17, Matei 10.16-17, Geneza 41.38)

Gânduri IV (Matei 1.1, Judecători 8.5, 21, Efeseni  6.12, Marcu 13.34, Matei 25.14-15, Faptele Apostolilor 21.32, 22.24, 23.27, 26.21)

Gânduri V (Exod 4.10-11, Exod 3.1, Exod 12, Luca 15.11, 16.11, 19, Luca 9.46-48, 50, Luca 22.24, Luca 9.43-44, Luca 16.14, Proverbe 19.15, Exod 2.2, Exod 4.10-11, Exod 3.1, Exod 6.28-30, Exod 7.7)

Gânduri VI (Proverbe 21.33, 2 Corinteni 8.11, Iacov 1.19, 2 Timotei 2.21, Luca 22.61, Matei 26.33, 35, Geneza 21.22, Iov 33.14, Geneza 21.22-24, Geneza 15.16, Iov 42.16, Numeri 14.18, 2 Împăraţi 10.30, 2 Împăraţi 15.12)

Gânduri VII (Paşte şi Cină, Mielul, Luca 5.5-7, Luca 22.19, Daniel 7.13, Geneza 1.26, Numeri 23.19, Psalmul 90.4, 2 Petru 3.8, Efeseni 6.18-19, Efeseni 4.10)

Gânduri VIII (1 Samuel 17.4, 1 Corinteni 3.6-9, Proverbe 30.32, Proverbe 14.3, Obadia 1.3, Matei 11.28, Ezechiel 33.34, Marcu 14.4-7, 2 Cronici 24.19-24, Fapte 7.52-60, Iov 1.1, Iov 31.1, Luca 10.42, Exod 2.14, 1 Petru 4.11, Ioan 14.26, Ioan 8.47, Fapte 7.27, Matei 25.31, Ioan 5.27)

Gânduri IX

Gânduri X

Gânduri XI

Gânduri XII

Gânduri XIII

Gânduri XIV

Gânduri XV

Gânduri XVI

Gânduri XVII

Gânduri XVIII

Gânduri XIX

Gânduri XX

Gânduri XXI

Gânduri XXII

Gânduri XXIII

Gânduri XXIV

Gânduri XXV

Gânduri XXVI

Gânduri XXVII

Gânduri XXVIII

Gânduri XXIX

Gânduri XXX

Gânduri XXXI

Gânduri XXXII

Gânduri XXXIII

Gânduri XXXIV

Gânduri XXXV

Gânduri XXXVI

Geneza 2.24, Unu plus unu fac noi

Geneza 3.19, Ţărâna şi pământul

Geneza 5.5, Apoi a murit

Geneza 19.17, Scapă-ţi viaţa la Munte

Geneza 21.9-21, Viaţa în familie

Geneza 30.22-24, Mândria

Geneza 31.29, Omul cu două feţe

Geneza 32.13-15, Cadoul lui Iacov, 28 martie 2016

Geneza 36.6 – 8, Bogăţiile prea mari

Geneza 37.5-10, Iosif sau Materii predate din … Cer!

Geneza 40.8, 12-15, 1 Corinteni 13.9–10, 12, Iosif sau Cunoaştem în parte

Geneza 49.28, Educarea copilului (1), Cinci tipuri de copii

Geneza 49.28, Educarea copilului (2), Tipuri de personalitate

Geneza 49.28, Educarea copilului (3), Binecuvântarea sau Valoarea cuvântului care zideşte

Geneza 49.28, Educarea copilului (4), Harul Lui Dumnezeu

Ieremia 23.24, Ascuns (II)

Ioan 11.20-28, Învierea lui Lazăr, Privind viaţa cu ochii Lui Dumnezeu sau Pentru EL toţi sunt vii

Ioan 12.49, Cum trebuie să, (expresia Biblică)

Ioan 14.6, Un Singur mijlocitor sau Dumnezeu nu are standarde duble

Ioan 19.1-16, Pilat sau Judecătorul

Ioan 20.1-10, Învierea Domnului Isus sau Ce rămâne în urma mea ?

Ioan 20.1-10, Învierea morţilor şi Judecata veşnică

Ioan 20.11-18, Maria Magdalena sau Treptele revelaţiei spirituale

Ioan 20.24-31, Importanţa Învierii Domnului Isus

Iona 1.5, 7-12, Ascuns (I)

Isaia 11.1-5 :

Isaia 44.28, Dumnezeu – Cel Atotputernic

Iuda 16, Cârtitorii

Levitic 16.29, Lege veşnică

Luca 1.67-80, Preotul Zaharia :

Luca 1.28, Ţi s-a făcut mare Har !

Luca 1.59, Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (I)

Luca 1.59, Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (II)

Luca 1.59, Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (III)

Luca 6.27-36, Bunătatea (I)

Luca 6.27-36, Bunătatea (II)

Luca 10.25-37, Pilda samariteanului, Departele celui apropiat de mine

Luca 12.13-21, 1, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Caracteristicile nebunului

Luca 12.13-21, 2, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Cer pământ !

Luca 12.13-21, 3, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Gânduri

Luca 12.13-21, 1, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Planuri de Cer nu … de pământ

Luca 12.13-21, 5, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Şi se va cere sufletul înapoi 

Luca 12.13-21, 6, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Rugăciunea ca timp pierdut

Luca 12.13-21, Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Corectarea gândirii greşite

Luca 12.20, Nebun (gr. aphron)

Luca 13.1-9, Pilda smochinului neroditor, 1, Învaţă de la … smochin

Luca 13.1-9, Pilda smochinului neroditor, 2, Rodirea

Luca 13.1-9, Pilda smochinului neroditor, Gânduri

Luca 13.31-35, Vulpea şi găina

Luca 14.34-35, Pilda sării, A înnebunit sarea, (studiul gr. moros „nebun”)

Luca 14.34-35, Pilda sării, 1, Vorbirea acuzatoare

Luca 14.34-35, Pilda sării, 2, Ascultătorul uituc, neatent; Matei 7.26-27

Luca 14.34-35, Pilda sării, 3, Miopia spirituală, Matei 23.17

Luca 14.34-35, Pilda sării, 4, Comoditatea, Matei 25.2

Luca 14.34-35, Pilda sării, 5, Nepăsarea. Neglijarea botezului în Duhul Sfânt

Luca 14.34-35, Pilda sării, 6, Pretenţii nejustificate, Matei 25.8

Luca 14.34-35, Pilda sării, 7, Neglijarea crucii, a Jertfei Domnului Isus în favoarea filosofiei

Luca 14.34-35, Pilda sării, 8,  Dispreţuirea fraţilor de credinţă mai neînsemnaţi

Luca 14.34-35, Pilda sării, 9, Autoînşelarea, I Corinteni 3 : 18

Luca 14.34-35, Pilda sării, 10, Răsturnarea valorilor personale, I Corinteni 4.10

Luca 14.34-35, Pilda sării, 11, Comportamentul nepotrivit, II Timotei 2.23

Luca 14.34-35, Pilda sării, 12, Fapte bune nu doar vorbe fără rost, Tit 3.8-9

Luca 15.25-32, Pilda fiului risipitor, 1, Luca 18.9-14 Pilda vameşului şi a fariseului

Luca 15.25-32, Pilda fiului risipitor, 2, Veselie sau mânie ?

Luca 15.25-32, Pilda fiului risipitor, 3, Veselie sau mânie ?

Luca 16.19-31, 1, Pilda bogatului şi a lui Lazăr, Rugăciunea

Luca 16.19-31, 2, Pilda bogatului şi a lui Lazăr, Ce să faci pentru a trăi în veşnicie cu Isus ?

Luca 16.19-31, 3, Pilda bogatului şi a lui Lazăr, Prăpastia interioară, Lucruri care dincolo nu se mai găsesc

Luca 18.35-43, Vindecarea orbului

Marcu 4.23-26, 1, Pilda seminţei sau Autoritatea Cuvântului rostit

Marcu 4.23-26, 2, Pilda seminţei sau Autoritatea Cuvântului rostit, Studiu de caz : apostolul Petru

Marcu 4.35-41, Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?

Marcu 5.27-34, (I) Însufleţirea sau Mentalitatea

Marcu 5.27-34, (II) Însufleţirea sau Împotrivirea spirituală

Marcu 5.35-43, Luca 18.14-16, 23.35-43, Cum să reacţionez la batjocură ?

Marcu 16.1-4, Christos a înviat !

Matei 3.11, Botezul în apă

Matei 7.15, Luca 18.11, I Corinteni 6.10, Hrăpăreţii (gr. harpages)

Matei 9.18-19, Învierea fiicei lui Iair

Matei 11.16-19, Pilda copilaşilor care strigă în pieţe, 1

Matei 11.16-19, Pilda copilaşilor care strigă în pieţe, 2

Matei 12.46-50, Importanţa deţinerii şi menţinerii priorităţilor personale

Matei 13.1-15, Pilda Semănătorului, 2, Pământul neascultător şi încăpăţânat

Matei 13.3-23, Pilda Semănătorului, 1

Matei 13.24-30, Pilda neghinei, Grâu sau neghină ?

Matei 13.26, Pilda neghinei

Matei 13.45-46, Pilda negustorului căutător de perle de mare preţ

Matei 13.45-46, Pilda negustorului, Cele trei preţuri

Matei 14.22-33, Umblarea pe ape (I)

Matei 14.22-33, Umblarea pe ape (II)

Matei 18.21-35, Pilda robului nemilostiv, 1, Contabilul

Matei 21.22-32, Pilda celor doi fii, 1

Matei 21.22-32, Pilda celor doi fii, 2, Matei 21.28-32

Matei 21.22-32, Pilda celor doi fii, 3

Matei 21.33-41, Pilda vierilor, 1

Matei 22.1-14, Pilda nunţii Fiului de Împărat

Matei 22.23-33, De vorbă cu Învierea !

Matei 22.32, Dumnezeul celor vii

Matei 25.1-13, 1, Pilda celor zece fecioare, Trei ingrediente ale vieţii de veghere : disponibilitate sau comoditate ?

Matei 25.1-13, 2, Pilda celor zece fecioare, Prevederea

Matei 25.1-13, 3, Pilda celor zece fecioare, Binefacerea

Matei 25.1-13, 4, Pilda celor zece fecioare, Vegherea

Matei 25.1-13, 5, Pilda celor zece fecioare, Vegheaţi (gr. gregoreite)

Matei 25.1-13, 6, Pilda celor zece fecioare, Viaţa de aşteptare

Matei 25.14-30, Pilda talanţilor, 1, Răutăciosul

Matei 25.14-30, Pilda talanţilor, 2, Viclenia şi răutatea, (gr. ponera)

Matei 25.28-30, Pilda talanţilor, 3, Datul şi luatul

Matei 25.28-30, Pilda talanţilor, 4, Tehnici de manipulare demonice

Matei 27.22, Ce să fac … cu Isus ?

Matei 28.1-7, A învia (gr. egeiro)

Numeri 22.32, Drumul, calea sau cărarea pe care mergi

Numeri 23-10. Moartea celor iubiţi de Dumnezeu

Proverbe 22.6, Priveşte în viitor, ca să nu priveşti cu regrete în trecut

Proverbe 27.19, Ce reflect în viaţa celor din jurul meu, Despre puterea de influenţare

Psalmul 116.115, Moartea : somn sau pedeapsă ?

Romani 1.29, Porniri răutăcioase

Romani 1.29, Şoptitorii

Romani 1.30, Născocitorii de rele

Romani 1.31, Călcătorii de cuvânt

Romani 3.23, Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?

Romani 6.23, Plata păcatului

Romani 16.18, Elogiul şi munificenţa

Rut 1.9, Să găsiţi odihnă, I

Rut 1.9, Să găsiţi odihnă, II

Rut 1.9, Să găsiţi odihnă, III

1 Corinteni 5.11, 6.10, Defăimătorii

1 Corinteni 13.11, Maturizarea

1 Corinteni 13.11, Om şi om mare

1 Ioan 1.7, Rai sau iad, (Evanghelizare)

1 Samuel 10.1–9, Ce să fac pentru fiul meu ?

1 Samuel 12.21, Devierea de la ţintă şi revenirea la Isus

1 Samuel 16.10-11, Isus în Vechiul Testament (I), Materii predate în şcoala lui David

1 Samuel 16.10-11 şi 30.1-8, Isus în Vechiul Testament  (II), David

1 Timotei 3.15, Calea sau Modul de comportare

2 Cronici 36.15-17, Tăcerea Lui Dumnezeu, (despre batjocură)

2 Petru 2.20-13, Batjocoritorii

2 Samuel 12.20-25, Moartea sau Drumul cu sens unic

2 Timotei 3.15, Forma de evlavie