117 I 2023. NU TE TEME ! [Judecători 7 I Marcu 5.30 I Psalmul 56.3]

117 I 2023. NU TE TEME !

I Podcast I Pasaje Biblice : Judecători 7 I Marcu 5 : 30 I Psalmul 56 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Aprilie 2023 I

ÎI mulțumim Lui Dumnezeu pentru această zi extraordinară și cu ajutorul Lui vom medita la Cuvântul Lui care este scris în Judecători capitolul 7. Continue reading „117 I 2023. NU TE TEME ! [Judecători 7 I Marcu 5.30 I Psalmul 56.3]”

116 I 2023. TREI ADEVĂRURI DESPRE RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Deuteronom 7.9–11 I Apocalipsa 2. 2 I Proverbe 22.4]

116 I 2023. TREI ADEVĂRURI DESPRE RĂSPLATA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Deuteronom 7 : 9 – 11 I Apocalipsa 2 : 2 I Proverbe 22 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Aprilie 2023 I

În prezentul studiu vom aminti trei adevăruri despre răsplată Lui Dumnezeu :

  1. Dumnezeu este Cel care răsplăteşte atât binele cât şi răul făcut
  2. Ce fel de răsplată poate primi un om ?
  3. Ce să fac pentru a primi o răsplată ?

Continue reading „116 I 2023. TREI ADEVĂRURI DESPRE RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Deuteronom 7.9–11 I Apocalipsa 2. 2 I Proverbe 22.4]”

115 I 2023. RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Filipeni 2.6–11 I Evrei 12.2 I 1 Petru 1.11]

115 I 2023. RĂSPLATA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Filipeni 2 : 6 – 11 I Evrei 12 : 2 I I Petru 1 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Aprilie 2023 I

Astăzi vom aminti trei aspecte ale răsplătirii Lui Dumnezeu, de care a avut parte Domnul Isus (şi de care vom avea parte şi noi într-o anumită măsură, deoarece Domnul Isus trăieşte în noi, a se vedea Galateni 2 : 20) : Numele, bucuria și slava. Continue reading „115 I 2023. RĂSPLATA LUI DUMNEZEU [Filipeni 2.6–11 I Evrei 12.2 I 1 Petru 1.11]”

114 I 2023. RĂSPLATĂ JERTFIRII [Isaia 53.12 I 2 Cronici 15.1– 2, 7 I Apocalipsa 22.12]

114 I 2023. RĂSPLATĂ JERTFIRII

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 53 : 12 I II Cronici 15 : 1 – 2, 7 I Apocalipsa 22 : 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Aprilie 2023 I

În perioada sărbătorilor de Paști ne amintim în special de jertfa de pe cruce a Domnului Isus dar trebuie să avem în vedere faptul că Dumnezeu răsplătește jertfirea. Continue reading „114 I 2023. RĂSPLATĂ JERTFIRII [Isaia 53.12 I 2 Cronici 15.1– 2, 7 I Apocalipsa 22.12]”

113 I 2023. EVANGHELIA INCOMPLETĂ SAU BANUL CEZARULUI [Romani 11.22 I Marcu 12.13–17]

113 I 2023. EVANGHELIA INCOMPLETĂ SAU BANUL CEZARULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 22 I Marcu 12 : 13 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Aprilie 2023 I

În cadrul studiilor din această perioadă, în care ne concentrăm pe Jertfa și Învierea Domnului Isus, nu era intenția de a spune ceea ce vom auzi în continuare. Numai că a fost un îndemn deosebit de la Dumnezeu de a nota aceste gânduri la care va fi ferice de noi dacă vom lua aminte. Continue reading „113 I 2023. EVANGHELIA INCOMPLETĂ SAU BANUL CEZARULUI [Romani 11.22 I Marcu 12.13–17]”

112 I 2023. TIMPUL PLECĂRII ACASĂ. GRĂUNTE DE GRÂU SAU SNOP ? [Ioan 12.24 I Iov 5.26]

112 I 2023. TIMPUL PLECĂRII ACASĂ. GRĂUNTE DE GRÂU SAU SNOP ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 12 : 24 I Iov 5 : 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Aprilie 2023 I

În Eclesiastul 3 : 2 scrie că : „Naşterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei …”. Când auzim de-un deces la o vârstă mai fragedă, avem tentința de-a spune că persoana respectivă „ar mai fi putut să trăiască”, dar este interesant că la nașterea unui copil nu ne întrebăm de ce a venit la data respectivă și este normal că dacă acceptăm că Dumnezeu este Stăpânul care hotărăște venirea cuiva pe pământ, tot EL este Cel care este Singurul care are dreptul de-a decide și momentul plecării, iar Dumnezeu decide ce este cel mai bine ! Continue reading „112 I 2023. TIMPUL PLECĂRII ACASĂ. GRĂUNTE DE GRÂU SAU SNOP ? [Ioan 12.24 I Iov 5.26]”

111 I 2023. GRĂUNTE DE GRÂU, LEU ȘI MIEL [Ioan 12.23–25 I Proverbe 26.24–26 I Matei 21.14–17]

111 I 2023. GRĂUNTE DE GRÂU, LEU ȘI MIEL

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 12 : 23 – 25 I Proverbe 26 : 24 – 26 I Matei 21 : 14 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Aprilie 2023 I

În Biblie, Domnul Isus este comparat cu un grăunte de grâu (Ioan 12 : 24) dar și cu un Leu … precum și cu un Miel. Prin aceste imagini se arată viața de jertfire a Domnului Isus precum și slava de care a fost urmată o astfel de trăire cu mult sacrificiu. Continue reading „111 I 2023. GRĂUNTE DE GRÂU, LEU ȘI MIEL [Ioan 12.23–25 I Proverbe 26.24–26 I Matei 21.14–17]”

110 I 2023. RĂUTATEA ESTE UNA DINTRE PIETRELE DE CARE TE POȚI ÎMPIEDICA [Matei 16.23 I Proverbe 26.24–26 I Matei 21.14–17]

110 I 2023. RĂUTATEA ESTE UNA DINTRE PIETRELE DE CARE TE POȚI ÎMPIEDICA

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 16 : 23 I Proverbe 26 : 24 – 26 I Matei 21 : 14 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Aprilie 2023 I

Voia Lui Dumnezeu este asemenea mersului pe un drum pe care pleci dintr-un punct și trebuie să ajungi ajungi în altul într-o perioadă de timp precis delimitat. Dacă pe drum din neatenție te împiedici de o piatră și cazi, obiectivul nu va fi atins. Continue reading „110 I 2023. RĂUTATEA ESTE UNA DINTRE PIETRELE DE CARE TE POȚI ÎMPIEDICA [Matei 16.23 I Proverbe 26.24–26 I Matei 21.14–17]”

109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE [Isaia 53.10–12 I Filipeni 2.8–11 I Romani 8.11]

109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 53 : 10 – 12 I Filipeni 2 : 8 – 11 I Romani 8 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Aprilie 2023 I

Despre Domnul Isus era proorocit în Vechiul Testament în Isaia 53 : 10 – 12, unde Dumnezeu a vorbit despre Jertfa Domnului Isus, despre moartea Lui, despre Învierea Lui și slava de care avea să fie urmată. Continue reading „109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE [Isaia 53.10–12 I Filipeni 2.8–11 I Romani 8.11]”

108 I 2023. BISERICA SAU NOUL TEMPLU AL LUI DUMNEZEU [Efeseni 2.21-22 I Zaharia 4.10 I Marcu 13.1-2]

108 I 2023. BISERICA SAU NOUL TEMPLU AL LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 2 : 21 – 22 I Zaharia 4 : 10 I Marcu 13 : 1 – 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Aprilie 2023 I

Una dintre urmările Învierii Domnului Isus este înlocuirea (treptată la început) a Templului din Ierusalim cu Biserica, care este Noul Templu al Lui Dumnezeu.

În Efeseni 2 : 21 – 22 scrie despre Domnul Isus că :

În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul”.

După venirea din robia Babiloniană (iar pentru alții după revenirea în țara lor) s-a trecut la reconstruirea Templului din Ierusalim.

A fost totuși o reconstrucție grea iar în cartea proorocului Zaharia 4 : 10 scrie :

Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe ? Aceştia şapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceştia şapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul.”

Nu este bine când vedem începutul slab sau cum s-a apucat cineva să facă ceva ( Zorobabel a fost văzut când ținea în mână doar un fir de plumb care era folosit de zidari) să tragem concluzii pripite.

Dacă începutul unei activități este slab dar se face sub privirea Lui Dumnezeu va ajunge ceva de mare anvergură (așa a fost și Templul din Ierusalim).


Dar chiar dacă cu greu, Templul din Ierusalim a ajuns să fie reconstruit și prin proorocul Hagai (în capitolul 2 : 3) Dumnezeu îi întreba :

Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut Casa aceasta în slava ei dintâi ? Şi cum o vedeţi acum ? Aşa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voştri ?

Față de Templul construit de Solomon acest al doilea Templu părea a fi „ca o nimica” … Dar au trecut anii și despre aceeași clădire (la care este drept că s-au mai adus îmbunătățiri, a se vedea Ioan 2 : 20) a existat o cu totul altă părere. În Marcu 13 : 1 scrie că atunci :

Când a ieşit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui I-a zis : „Învăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri !” sau Ce pietre și ce zidiri adică ce materiale de calitate au fost folosite și ce bine au fost executate lucrările !

Dar în Marcu 13 : 2 scrie că :

Isus i-a răspuns : „Vezi tu aceste zidiri mari ? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.

Aceasta avea să se întâmple nu peste multă vreme, când avea să se treacă la o nouă etapă din istoria poporului Evreu și anume la etapa distrugerii celor clădite ! Autorizația de demolare o putea da numai Dumnezeu care era Proprietarul clădirii care este și Proprietarul Universului. De ce ?

Deoarece era venită vremea construirii unui nou Templu … și anume Biserica care este un Templu spiritual, format din pietre vii … iar acest Templu este construit de un Meșter și Ziditor care este Dumnezeu.

În acest Templu intră oamenii care devin pietre din zidul construcției, care nu mai ies din zidire. Oameni pe care noi poate nu i-am băga în seamă … dar lucrarea Lui Dumnezeu merge înainte ! Slavă Lui Dumnezeu !


Dar un credincios sincer care a văzut Templul din Ierusalim și știa câtă muncă a fost necesară pentru construirea lui, câte resurse au fost investite și cu cât sacrificiu a fost făcut, după ce a trecut prin Ierusalim după distrugerea Templului și văzând că a rămas un teren viran, a înțeles ce înseamnă judecata Lui Dumnezeu și felul în care înțelege Dumnezeu lucrurile dar și ce înseamnă efemerul, vremelnicul …

Dar după aproape două mii de ani care au trecut de atunci, realizăm la ce dezvoltare a Bisericii s-a ajuns fără Templu și înțelegem faptul că de fapt, Templul din Ierusalim, devenise o piedică în calea lucrării Lui Dumnezeu așa că s-a trecut la un Templu spiritual care este Biserica.


În viață uneori nu ÎL înțelegem deloc pe Dumnezeu când ni se întâmplă unele lucruri. Există și posibilitatea ca să înțelegem abia peste mulți ani anumite întâmplări din viața noastră dar indiferent de situațiile prin care trecem să ne ajute Domnul Isus prin Duhul Sfânt să ne încredem în EL ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :