85 I 2023. VORBIREA DE RĂU NU ESTE O BINECUVÂNTARE [Evrei 11.21 I Ioan 14.30 I Proverbe 21.1]

85 I 2023. VORBIREA DE RĂU NU ESTE O BINECUVÂNTARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 21 I Ioan 14 : 30 I Proverbe 21 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Martie 2023 I

A binecuvânta înseamnă literal : „vorbesc bine despre”. Dar pentru a înțelege mai bine ce înseamnă „a binecuvânta” să observăm câteva aspecte despre a antonimul lui „a binecuvânta” care este „a vorbi de rău” despre cineva sau despre ceva tocmai pentru a fi atenți la acest aspect al vieții care dacă nu este ținut sub control ne poate aduce mult rău. Continue reading „85 I 2023. VORBIREA DE RĂU NU ESTE O BINECUVÂNTARE [Evrei 11.21 I Ioan 14.30 I Proverbe 21.1]”

84 I 2023. PRIN CREDINȚĂ BINECUVÂNTEZ [Evrei 11.21 I Leviticul 19.14 I Romani 12.14]

84 I 2023. PRIN CREDINȚĂ BINECUVÂNTEZ

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 21 I Leviticul 19 : 14 I Romani 12 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Martie 2023 I

După ce am observat câteva caracteristici ale falsei credințe vom continua cu enumerarea beneficiilor aduse de crederea Lui Dumnezeu pe Cuvânt și de încrederea în EL ! Continue reading „84 I 2023. PRIN CREDINȚĂ BINECUVÂNTEZ [Evrei 11.21 I Leviticul 19.14 I Romani 12.14]”

83 I 2023. ȘAPTE CARACTERISTICI ALE STELELOR RĂTĂCITOARE [Iuda 1.3-4 , 8, 10– 11 I Apocalipsa 1.16 si v. 20]

83 I 2023. ȘAPTE CARACTERISTICI ALE STELELOR RĂTĂCITOARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 3 – 4, 8, 10 – 11 I Apocalipsa 1 : 16 și v. 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Martie 2023 I

Din pasajul scris de apostolul Iuda (în Iuda 1 : 3 – 4, 8, 10 – 11) putem desprinde șapte caracteristici ale stelelor rătăcitoare prin care sunt simbolizați falșii credincioși la fel cum citind Apocalipsa 1 : 16 și v. 20 precum și capitolele 2 și 3 putem observa cum arată adevărații credincioși. Continue reading „83 I 2023. ȘAPTE CARACTERISTICI ALE STELELOR RĂTĂCITOARE [Iuda 1.3-4 , 8, 10– 11 I Apocalipsa 1.16 si v. 20]”

82 I 2023. STELELE RĂTĂCITOARE [Iuda 1.3-4, 8, 10–11]

82 I 2023. STELELE RĂTĂCITOARE

I Podcast I Pasaj Biblic : Iuda 1 : 3 – 4, 8, 10 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Martie 2023 I

A cincea caracteristică a falșilor credincioși este consemnată de apostolul Iuda prin aceste cuvinte : „nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie”. (Iuda 1 : 13) Continue reading „82 I 2023. STELELE RĂTĂCITOARE [Iuda 1.3-4, 8, 10–11]”

81 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 3. NERUȘINAREA [Iuda 1.13 I 2 Timotei 2.16, 20-21]

81 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 3. NERUȘINAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 13 I II Timotei 2 : 16, 20 – 21 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Martie 2023 I

Dacă ar fi să exprimăm într-o singură frază a patra caracteristică a falșilor credincioși am putea afirma că acest fel de credincioși sunt schimbători (sau nestatornici ca valurile), sălbatici dar sunt și nerușinați (își etalează propria rușine). Continue reading „81 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 3. NERUȘINAREA [Iuda 1.13 I 2 Timotei 2.16, 20-21]”

80 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 2. SĂLBĂTICIA [Iuda 1.13 I Matei 3.4 I Marcu 1.6]

80 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 2. SĂLBĂTICIA

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 13 I Matei 3 : 4 I Marcu 1 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Martie 2023 I

Dacă ar fi să exprimăm într-o singură frază a patra caracteristică a falșilor credincioși am putea afirma că acest fel de credincioși sunt schimbători (sau nestatornici ca valurile), sălbatici dar sunt și nerușinați (își etalează propria rușine). Continue reading „80 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 2. SĂLBĂTICIA [Iuda 1.13 I Matei 3.4 I Marcu 1.6]”

79 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 1. VALURILE [Iuda 1.13 I Ezechiel 27.26 I Apocalipsa 17.1]

79 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 1. VALURILE

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 13 I Ezechiel 27 : 26 I Apocalipsa 17 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Martie 2023 I

A patra caracteristică a falșilor credincioși este expusă prin expresia : „valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor”. (Iuda 1 : 13) Continue reading „79 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 1. VALURILE [Iuda 1.13 I Ezechiel 27.26 I Apocalipsa 17.1]”

78 I 2023. POMII TOMNATICI FĂRĂ ROD SAU COPACII DE TOAMNĂ [Iuda 1.12 I Luca 6.43–45 I Geneza 49.22]

78 I 2023. POMII TOMNATICI FĂRĂ ROD SAU COPACII DE TOAMNĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 12 I Luca 6 : 43 – 45 I Geneza 49 : 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Martie 2023 I

A treia caracteristică a falșilor credincioși este relevată prin expresia : „pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi” (Iuda 1 : 12) prin care apostolul Iuda arată trei trăsături distinctive ale oamenilor de acest fel : Continue reading „78 I 2023. POMII TOMNATICI FĂRĂ ROD SAU COPACII DE TOAMNĂ [Iuda 1.12 I Luca 6.43–45 I Geneza 49.22]”

77 I 2023. NORII FĂRĂ APĂ SAU OAMENII CARE NE DEZAMĂGESC [Iuda 1.12 I Deuteronom 11.10–15 I Ioan 7.37-39]

77 I 2023. NORII FĂRĂ APĂ SAU OAMENII CARE NE DEZAMĂGESC

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 12 I Deuteronom 11 : 10 – 15 I Ioan 7 : 37 – 39 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Martie 2023 I

Prin expresia „nori fără apă” (Iuda 1 : 12), apostolul Iuda le-a explicat creștinilor foarte clar care este esența așa zișilor creștini care au doar aparența dar nu au substanța, nu au conținutul mult așteptat. Erau forme fără fond. Continue reading „77 I 2023. NORII FĂRĂ APĂ SAU OAMENII CARE NE DEZAMĂGESC [Iuda 1.12 I Deuteronom 11.10–15 I Ioan 7.37-39]”

76 I 2023. STÂNCILE ASCUNSE SAU OAMENII CARE SE FURIȘEAZĂ [Iuda 1.4, 12 I 2 Timotei 3.4-6 I Ioan 18.19–20]

76 I 2023. STÂNCILE ASCUNSE SAU OAMENII CARE SE FURIȘEAZĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 4, 12 I II Timotei 3 : 4 – 6 I Ioan 18 : 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Martie 2023 I

Creștinul adevărat lucrează pe față și nu are nimic de ascuns. Un credincios care se furișează, care se ascunde trebuie să fie un avertisment viu pentru adevărații creștini. El face parte din categoria stâncilor ascunse despre care ne-a avertizat apostolul Iuda. Continue reading „76 I 2023. STÂNCILE ASCUNSE SAU OAMENII CARE SE FURIȘEAZĂ [Iuda 1.4, 12 I 2 Timotei 3.4-6 I Ioan 18.19–20]”