81 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 3. NERUȘINAREA [Iuda 1.13 I 2 Timotei 2.16, 20-21]

81 I 2023. VALURILE ÎNFURIATE ALE MĂRII 3. NERUȘINAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 13 I II Timotei 2 : 16, 20 – 21 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Martie 2023 I

Dacă ar fi să exprimăm într-o singură frază a patra caracteristică a falșilor credincioși am putea afirma că acest fel de credincioși sunt schimbători (sau nestatornici ca valurile), sălbatici dar sunt și nerușinați (își etalează propria rușine).

Reamintim faptul că apostolul Iuda referindu-se la astfel de oameni a scris că ei sunt : „valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor”. (Iuda 1 : 13)


Iar a a treia caracteristică a falșilor credincioși de tip „val” este faptul că sunt oameni :

3. Nerușinați (despre valuri în traducerea Cornilescu scrie că : „îşi spumegă ruşinile lor”)

Reamintim că această expresie se poate traduce și cu : „valuri sălbatice din mare spumegând”.

O traducere literală poate fi aceasta : „Valuri furioase ale mării, spumându-și propria rușine”. Conform Lexiconului Biblic un sens al cuvântului rușine pe care l-a folosit Iuda aici (gr .aischuné) este acesta : „un lucru de care să-ți fie rușine … josnicie, rușine, fapte rușinoase”.


A spumega” sau „a spuma” se referă la algele și la deșeurile purtate pe creasta valurilor. La fel cum pe creasta valurilor se ridică spuma și deșeurile aflate în mare, tot așa și astfel de oameni își dau pe față nelegiuirea fără nicio rușine.


Ce înseamnă aceasta ? Prin faptele și prin vorbele lor iese la iveală ce fel de oameni sunt cu adevărat iar un creștin îl citește imediat pe cel care doar se preface că este creștin.

De aceea considerăm că nu sunt necesare alte detalii cu privire la acest subiect care nu este foarte plăcut, dar este adevărat că nu toți cei care vin la o Biserică fac acest lucru având intenții bune, iar avertizarea apostolului Iuda este valabilă și azi.


În concluzie. Pentru a-I rămâne credincios Lui Dumnezeu, nu uita cine ai fost și cine ești. Ai fost străin de Dumnezeu dar prin Jertfa Domnului Isus ai primit mântuirea, prin Duhul Sfânt ești sfințit și vei rămânea aproape de Dumnezeu dacă rămâi neclintit pe aceeași temelie.

EL te-a împăcat, EL te-a făcut… Tu decizi dacă rămâi cine ești si păstrezi ce ai. Încheiem acest studiu amintind cuvintele pe care apostolul Pavel i le-a scris lui Timotei.

În II Timotei 2 : 16, 20 – 21 scrie :

Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti ; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu …

Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară.

Deci, dacă cineva se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună”.


Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine să fiu așa ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :