82 I 2023. STELELE RĂTĂCITOARE [Iuda 1.3-4, 8, 10–11]

82 I 2023. STELELE RĂTĂCITOARE

I Podcast I Pasaj Biblic : Iuda 1 : 3 – 4, 8, 10 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Martie 2023 I

A cincea caracteristică a falșilor credincioși este consemnată de apostolul Iuda prin aceste cuvinte : „nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie”. (Iuda 1 : 13)

De pe pământul care era privit ca fiind un punct fix și pe vremea aceea noaptea se vedeau pe cer cu ochiul liber stelele care nu numai că rătăceau în întuneric … dar erau și izolate una de alta. Este ultima imagine folosită de Iuda pentru a-i descrie pe falșii credincioși aflați în drumul spre neant.

Dacă vom citi prima parte a Epistolei lui Iuda vom constata că Iuda are un fir logic al argumentării, o structură a argumentării.

A argumenta amintim înseamnă :

Acțiunea de a argumenta și rezultatul ei ; totalitatea argumentelor aduse în sprijinul unei afirmații”. (DEX, 2009)

Dacă vom scoate din pasajul Biblic argumentele ce sprijinesc afirmațiile făcute, putem citi aceaste adevăruri :

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.

Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.

Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile …

Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte.

Vai de ei ! Căci au urmat pe calea lui Cain ! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de câştig ! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core !” (Iuda 1 : 3 – 4, v. 8 și 10 – 11)


Din acest pasaj putem desprinde șapte caracteristici ale falșilor creștini pe care, cu ajutorul Lui Dumnezeu le vom explica în studiul următor.

Dar dintre toate aceste caracteristici, trecând peste ce sunt și peste ce fac falșii credincioși, considerăm că cel mai dur lucru care este scris de Iuda, este ceea ce noi am notat ca fiind a șasea caracteristică și anume : „se pierd singuri” (Iuda 1 : 10).

Apostolul Iuda a notat că :

Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte”.


Pierderea de sine este de fapt irosirea potențialului a ceea ce este și ce ar putea ajunge un om dacă L-ar asculta pe Dumnezeu și pe oamenii care (pentru o vreme) fac parte din structură de autoritate lăsată de Dumnezeu (fie ea autoritate civilă, fie din domeniul Bisericesc).


Este ca și cum Dumnezeu mi-ar face cadou o sută de mii de euro cu care aș putea face multe lucruri bune și aș obține rezultatele pe care Dumnezeu le așteaptă de la mine (deoarece Dumnezeu fiindcă a avut încredere în mine mi-a încredințat o astfel de valoare pentru a o administra) iar eu … le dau foc acestor bani din care se alege scrumul dar înșel și încrederea Lui Dumnezeu și a oamenilor care au văzut ceva bun în mine !


Care este o bucățică din această irosire a potențailului ? Statul și navigatul pe internet timp de ore în șir, timp în care multe aș mai fi putut face dacă l-aș fi ascultat pe Dumnezeu !

Dar numai un om care conține o doză mare de inconștiență poate să creadă că așa ceva nu va avea repercursiuni asupra vieții lui !


Doamne Isuse, ajută-mă Te rog prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt să nu mă irosesc și să nu risipesc pur și simplu ceea ce Tu mi-a dat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :