83 I 2023. ȘAPTE CARACTERISTICI ALE STELELOR RĂTĂCITOARE [Iuda 1.3-4 , 8, 10– 11 I Apocalipsa 1.16 si v. 20]

83 I 2023. ȘAPTE CARACTERISTICI ALE STELELOR RĂTĂCITOARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 3 – 4, 8, 10 – 11 I Apocalipsa 1 : 16 și v. 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Martie 2023 I

Din pasajul scris de apostolul Iuda (în Iuda 1 : 3 – 4, 8, 10 – 11) putem desprinde șapte caracteristici ale stelelor rătăcitoare prin care sunt simbolizați falșii credincioși la fel cum citind Apocalipsa 1 : 16 și v. 20 precum și capitolele 2 și 3 putem observa cum arată adevărații credincioși.

Dar în cele ce urmează, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom aminti aceste trăsături distinctive ale falsului fără a intra în detalii.

Falșii credincioși :

1. Se strecoară în Biserică (v. 4)
2. Sunt neevlavioși și ÎL tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos (v. 4),
3. Își pângăresc trupul (v. 8)
4. Nu stau sub o formă de autoritate (v. 8),
5. Blasfemiază (v. 8 și 10)
6. Se pierd singuri (v. 10)
7. Au modele greșite (și anume pe Cain, pe Balaam și pe Core (v. 11)


Dar să amintim pe scurt aceste șapte caracteristici.

Falșii credincioși :

1. Se strecoară în Biserică (v. 4)

Ei nu intră pe ușa din față a Bisericii, ci folosesc alte intrări. Pe vremea aceea erau alte metode folosite, dar la ora actuală, o modalitate de-a pătrunde nu doar „între noi” ci chiar „în noi” este accesarea fără nicun discernământ spiritual a oricărui material în format, text, audio sau video.


2. Sunt neevlavioși și ÎL tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos (v. 4)

În al doilea rând, prin trăirea și prin vorbirea lor ÎL tăgăduiesc pe Domnul Isus. În greacă pentru „” este folosit un cuvânt (arneomai) care înseamnă „a nega, a spune nu”.


3. Își pângăresc trupul (v. 8)

Acești visători murdari își spurcă trupul” (așa se poate traduce literal prima parte a versetului opt)

În traducerea Cornilescu scrie că astfel de oameni : „târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul”. Altfel spus, ei trăiesc în întuneric spiritual.


4. Nu stau sub o formă de autoritate (v. 8)

Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile”. (Iuda 1 : 8)

Nesocotesc stăpânirea” înseamnă că nu stau (și practic nu recunosc) nicio formă de autoritate …


5. Blasfemiază (v. 8 și 10)

Iuda scrie că ei „batjocoresc dregătoriile” (v. 8) și „batjocoresc ce nu cunosc” (v. 10). A batjocori traduce cuvântul blasphémeó care înseamnă : „a vorbi cu ușurință sau profan despre lucruri sacre”.

Dar pe cine blasfemiază ? În greacă pentru „dregătorii” este folosit doxas (care se traduce cu „glorii”), un termen folosit numai de trei ori în Noul Testament. Cuvântul poate fi tradus cu „maiestățile îngerești” ! Iar acestea fiind spuse ne abținem de la alte observații …


6. Se pierd singuri (v. 10)

În Iuda 1: 10 într-o altă traducere (Berean Standard Bible) acest verset este redat astfel :

Acești oameni, totuși, defăimează ceea ce nu înțeleg și, asemenea animalelor iraționale, vor fi distruși de lucrurile pe care le fac instinctiv”.


7. Au modele greșite (și anume pe Cain, pe Balaam și pe Core (v. 11)

Vai de ei ! Căci au urmat pe calea lui Cain ! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de câştig ! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core !” (Iuda 1 : 11)

În Vechiul Testament „calea” este un termen folosit pentru modul de comportare al cuiva. Calea poate fi rea (dacă este a lui Cain, a lui Balaam sau a lui Core) sau poate fi bună atunci cândne referim la a-L urma pe Domnul Isus !


Doamne Isuse, trăiește-ȚI Te rog viața Ta și prin mine și păzește-mă de orice formă de rău ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :