76 I 2023. STÂNCILE ASCUNSE SAU OAMENII CARE SE FURIȘEAZĂ [Iuda 1.4, 12 I 2 Timotei 3.4-6 I Ioan 18.19–20]

76 I 2023. STÂNCILE ASCUNSE SAU OAMENII CARE SE FURIȘEAZĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 4, 12 I II Timotei 3 : 4 – 6 I Ioan 18 : 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Martie 2023 I

Creștinul adevărat lucrează pe față și nu are nimic de ascuns. Un credincios care se furișează, care se ascunde trebuie să fie un avertisment viu pentru adevărații creștini. El face parte din categoria stâncilor ascunse despre care ne-a avertizat apostolul Iuda.

La fel cum doar un marinar inconștient decide să navigheze prin locuri neumblate, fără a ști dacă în zonă sunt recife iar el nu este atent pe unde „calcă”, tot la fel este creștinul care este credul și ia de bun orice spune oricine. De ce ? Deoarece oamenii falși sau „stâncile ascunse” există și astăzi.


Cine sunt ei ?

Sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste”. (Iuda, v. 12)

Pentru a înțelege la cine se referă apostolul Iuda, trebuie să citim ce a scris el în context :

Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos”. (Iuda versetul 4)


Având în vedere faptul că Iuda scrie despre o grupare de oameni comparați cu „stâncile ascunse” iar în versetul 4 el scrie : „Căci s-au strecurat printre voi …”, considerăm că în Iuda 4 este explicată expresia „stâncile ascunse” (folosită în versetul 12).


De ce ?

Deoarece aici este descris atât modul de operare al falșilor credincioși cât și comportamentul lor păcătos.

Apostolul Iuda a scris clar că ei : „se furișează”, adică se ascund sau cum scria apostolul Pavel : „se vâră”.

Sunt acei oameni care au ceva de ascuns. Ei nu „acționează atât pe față” cum se mai spune ci sunt oameni asemenea stâncilor din mare din care se vede numai foarte puțin în public.

Și la fel cum stâncile ascunse sunt un pericol pentru navigatorii care nu cunosc zona în care se află astfel de formațiuni geologice și falșii credincioși sunt un pericol pentru adevărații creștini.


Pentru „a se furișa”, apostolul Iuda a folosit un cuvânt (pareisduó) care înseamnă : „a intra pe o parte, a se strecura printr-o ușă laterală”.


Astfel de oameni care nu intră pe ușa din față sunt descriși și de apostolul Pavel care l-a avertizat pe Timotei cu privire la așa zișii credincioși care sunt :

iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu ; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case …”. (II Timotei 3 : 4 – 6)

Pentru „a se vârî”, apostolul Pavel a folosit un cuvânt (endunó) care înseamnă și „a se strecura în, a se insinua în ; a intra”. Dar pentru a înțelege mai clar modul de operare al falșilor creștini vom reda înțelesul lui a insinua :

„A (se) strecura undeva pe nesimțite ; a (se) infiltra”. (DEX, 2009)


Total opus este Domnul Isus. În Ioan 18 : 19 – 20 scrie că :

Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.

Isus i-a răspuns :

Eu am vorbit lumii pe faţă ; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns”.

Așa se comportă un om care nu are nimic de ascuns. De aceea Dumnezeu să ne ajute să fim atenți în special la modul de comportare al celor pe care vrem să îi luăm ca modele și mai apoi și la învățătura lor.


Dar creștinul neatent este asemenea unei corăbii care în drumul ei spre destinație se lovește de un recif și naufragiază în mare. Decriptată această pildă se înțelege astfel.

În viața de credință trebuie să fii foarte atent la oamenii de care te apropii, deoarece dacă îți vei lua ca model de viață un fals creștin vei suferi o cădere spirituală, sau altfel spus vei naufragia din punct de vedere spiritual dacă îți vei permite să treci peste Cuvântul Lui Dumnezeu și vei face ce nu trebuie doar pentru că și x și y se comportă astfel.

Modelul nostru de viață este Domnul Isus care ne vorbește prin Cuvântul Lui iar prin Duhul Sfânt ne dă și puterea de care avem nevoie.


Doamne ajută și Doamne dă izbândă în trăirea unei vieți curate ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :