75 I 2023. STÂNCILE ASCUNSE [Iuda 1.12 I Faptele Apostolilor 27.27–29, 40-41]

75 I 2023. STÂNCILE ASCUNSE

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 12 I Faptele Apostolilor 27 : 27 – 29, 40 – 41 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Martie 2023 I

Falșii credincioși sunt comparați în primul rând cu „stâncile ascunse”. Apostolul Iuda i-a avertizat pe creștini despre pericolul reprezentat de falșii credincioși … care se aflau printre ei.

De această avertizare (care este la fel de actuală) era nevoie în special pentru creștinii de curând întorși la Domnul Isus (dar nu numai) care își pot lua ca modele așa ziși „credincioși” care sunt de fapt extrem de periculoși din cauza comportării lor libertine.

În prezentul studiu, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota câteva observații despre limbajul figurat, urmând ca în studiile următoare să decriptăm înțelesul acestor cinci comparații care arată cele cinci caracteristici ale falșilor credincioși și anume :

  1. stânci ascunse,
  2. nori fără apă,
  3. pomi tomnatici fără rod,
  4. valuri înfuriate ale mării și
  5. stele rătăcitoare.

În introducere vom nota faptul că apostolul Iuda a notat că aceiași falși credincioși au cinci caracteristici diferite. Nu sunt unii „stânci ascunse” iar alții „stele rătăcitoare” etc.

Ci acei așa ziși „credincioși” au în ei și ceva din stâncile ascunse” dar și ceva din „stelele care rătăcesc în întuneric” etc. (iar în fond o stâncă care este în apă stă tot în întuneric și nu are parte de lumină, la fel ca o stea îndepărtată).

Iuda s-a referit la o singură grupare de oameni care aveau cinci caracteristici diferite, nu la cinci grupări diferite. Aceiași oameni erau și „stânci” și „stele” și etc. nu unii erau ca „stânci ascunse din mare”, iar alții să fie asemenea „stelelor rătăcitoare” și așa mai departe …


Apostolul Iuda a folosit metaforele, iar acest limbaj care este specific orientalilor pentru noi este mai greu de înțeles. De ce ?

Deoarece noi avem un alt mod de gândire dar pentru ei care gândeau în imagini, ceea ce a scris apostolul Iuda era foarte ușor de priceput.

Dar fiind călăuzit de Duhul Sfânt, Iuda a folosit cinci comparații diferite, ceea ce este un mare avantaj.

Pentru destinatarii inițiali ai Epistolei lui Iuda (care trăiau lângă Marea Galileii probabil) și înțelegeau ce este o corabie și deplasarea pe apă dintr-un punct în altul era ușor de înțeles imaginea corabiei care putea fi în pericol din cauza stâncilor ascunse, dar pentru un om care trăia la munte mai ușor înțelegea imaginea unui nor fără apă, mai ales în contextul din Israel în care ploaia era ceva foarte rar și se bucura când apărea un nor, în speranța că le va aduce ploaia și răcorire …


Falșii credincioși sunt comparați în primul rând cu :

1. Stâncile ascunse

În Iuda 1 : 12 ei sunt caracterizați astfel. Ei :

Sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea …”.

În prima comparație (cu stâncile ascunse sub apă), Iuda folosește un limbaj din domeniul maritim. Probleme cu un recif putea avea numai o corabie care se deplasa pe mare, iar o astfel de situație este descrisă în Faptele Apostolilor (capitolul 27 : 27 – 29) unde este arătat mai întâi pericolul potențial reprezentat de lovirea de un recif, iar în versetele 40 – 41 este descrisă urmarea acelei ciocniri și anume naufragiul.

Apostolul Iuda a folosit un limbaj care trebuie înțeles într-un mod spiritual, deci ce a scris el nu poate fi citit și înțeles literal (fiind vorba de oameni care participau la mesele de dragoste și nu de stânci așezate la mese).


Doamne Isuse, dă-mi Te rog Harul de-a înțelege corect Cuvântul Tău și ajută-mă prin Duhul Sfânt să trăiesc ceea ce știu și să mă adâncesc tot mai mult în cunoașterea Ta și a Cuvântului Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :