74 I 2023. CELE CINCI CARACTERISTICI ALE FALSULUI CREDINCIOS [Iuda 1.12-13 I Evrei 12.1]

74 I 2023. CELE CINCI CARACTERISTICI ALE FALSULUI CREDINCIOS

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 12 – 13 I Evrei 12 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Martie 2023 I

Profilul moral al falsului credincios este descris în Iuda 1 : 12 – 13 unde sunt caracterizați falșii credincioși astfel.

Ei :

Sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea ; nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi ; nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor ; nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie”.


Iuda a notat prin cinci comparații prin care sunt descrise cele cinci caracteristici ale falșilor credincioși. Ei sunt comparați cu :
1. stâncile ascunse,
2. norii fără apă,
3. pomii tomnatici fără rod,
4. valurile înfuriate ale mării și
5. cu stelele rătăcitoare.


În prezentul studiu vom defini termenii fără a face alte observații deoarece este multă informație nouă, dar mai apoi cu ajutorul Lui Dumnezeu vom observa ce înțeles spiritual au aceste expresii.

1. Stâncile ascunse

În greacă este folosit spilas care se referă la : „o margine de stâncă (peste care se prelinge marea), adică un recif”. Dar ce este reciful mai exact ?

Conform Wikipedia :

Reciful este o aglomerare de stânci submarine sau bancuri de nisip situate sub suprafața apei (trei metri sau mai puțin) care ajung uneori la suprafața apei periclitând navigația”.


2. Norii fără apă

În limba greacă este folosit nephelé „un nor” care provine din nephos „o masă de nori”. Acest cuvânt este folosit numai în Evrei 12 : 1, unde scrie despre un : „nor aşa de mare de martori”.

În limba latină pentru „masa de nori” este folosit „nubes” adică nebuloasă care literal înseamnă „ceață”.


3. Pomii tomnatici fără rod

În greacă această expresie se traduce prin „copaci de toamnă” care conform Lexiconului Biblic este folosită pentru : „arbori așa cum sunt ei la sfârșitul toamnei, uscați, fără frunze și fără rod”. Vom mai nota doar faptul că expresia „copaci de toamnă” era folosită pentru „oameni fără rod, fără valoare”.


4. Valurile înfuriate ale mării

Această expresie se poate traduce cu :

valuri sălbatice din mare spumegând”.

A spumega” sau „a spuma” se referă la algele și la deșeurile purtate pe creasta valurilor.


5. Stelele rătăcitoare

Steaua rătăcitoare este planeta care era definită astfel :

În vechime, stea rătăcitoare, în opoziție cu stea fixă”. (Dicționarul Scriban, 1939)

Noi știm că soarele este o stea pe când pământul este o planetă. La ora actuală planeta este definită ca fiind un :

Corp ceresc fără lumină proprie, satelit al Soarelui, care se vede pe cer sub forma unui punct luminos ca urmare a reflectării luminii solare”. (DEX, 2009)


Acesta este un tablou foarte sumbru al vieții unor oameni care aparent sunt credincioși dar despre ei nu se poate spune nimic de bine deoarece ei sunt ai Celui rău și produc numai rău.


În încheiere nu putem spune decât :

Doamne ferește-mă de o astfel de viață și de o astfel de companie în viață și nu mă lăsa să ajung vreodată să fac parte dintr-una din aceste categorii de oameni și de vieți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :