73 I 2023. PROFILUL MORAL AL FALSULUI CREDINCIOS [Iuda 1.12-13 I Matei 7.15 I Faptele Apostolilor 20.29-31]

73 I 2023. PROFILUL MORAL AL FALSULUI CREDINCIOS

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda 1 : 12 – 13 I Matei 7 : 15 I Faptele Apostolilor 20 : 29 – 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Martie 2023 I

Prorocia este un mod folosit de Dumnezeu și pentru a arăta adevărata identitate sau adevărata față a falsului credincios care are un profil moral bine definit.

Dar este nevoie de revelație prin Duhul Sfânt pentru a descoperi adevărata identitate a unui om și adevăratul caracter al celui care se prezintă a fi un creștin practicant dar în realitate este doar un om fals care pur și simplu vrea să profite de adevărații creștini.

În Iuda versetele 12 și 13 găsim descris profilul moral al falsului credincios. Astfel de oameni :

Sunt

  • nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea ;
  • nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi,
  • nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi ;
  • nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor;
  • nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie”.

Și în vremea lui Enoh și pe vremea lui Iuda (acum două mii de ani) dar și în vremea noastră a existat și va exista degradarea spirituală.


Iuda a făcut cinci comparații pentru a ilustra profilul moral al falsului credincios.

El este comparat cu :
1. stâncile ascunse,
2. norii fără apă,
3. pomii tomnatici fără rod,
4. valurile înfuriate ale mării și
5. cu stelele rătăcitoare.

Iar într-un studiu ulterior vom reveni cu detalii.


Dar de ce este necesară revelația Duhului Sfânt ? Pentru ca adevăratul creștin să fie protejat de „lupii” care vin „mascați” în haine de oi tocmai pentru a nu li se vedea adevărata lor identitate, deoarece nu vor să fie recunoscuți de la început.

Un exemplu foarte cunoscut de revelație Divină este cel al lui Simon a cărui adevărată identitate a fost dezvăluită de Duhul Sfânt prin apostolul Petru (a se vedea Faptele Apostolilor 8 : 18 – 24).

În Matei 7 : 15 sunt notate cuvintele Domnului Isus care le-a spus ucenicilor Lui (care făceau parte din poporul Evreu) :

Păziţi-vă de prorocii mincinoşi ! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori”.

Deși în context, Domnul Isus a vorbit despre oameni care erau asemenea câinilor și a porcilor (care sunt animale domestice, a se vedea Matei 7 : 6), totuși cel mai mare pericol îl reprezentau lupii care sunt animale sălbatice …


Dar și apostolul Pavel i-a avertizat pe creștinii dintre Neamuri despre același pericol, deoarece lupul nu are naționalitate :

Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma ; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheaţi …”. (Faptele Apostolilor 20 : 29 – 31)


Doamne Isuse, dă-mi harul a-mi menține caracterul frumos și de-a avea o viață curată care să fie o bucurie și pentru Tine dar și pentru cei din jurul meu !

Și Te mai rog să mă ajuți, ca prin Duhul Sfânt să-i pot cunoaște și să fiu protejat de falșii credincioși ! Amin !