72 I 2023. VALOAREA ETERNĂ A PROROCIEI DIN SCRIPTURĂ [Romani 15.4 I Iuda v. 14-15 I 2 Petru 1.19–21]

72 I 2023. VALOAREA ETERNĂ A PROROCIEI DIN SCRIPTURĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 15 : 4 I Iuda v. 14 – 15 I 2 Petru 1 : 19 – 21 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Martie 2023 I

Dumnezeu ne vorbește prin prorociile din Scriptură și azi. De aceea trebuie să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu ca și cum ar fi fost scris numai pentru mine !

Enoh, omul Lui Dumnezeu a proorocit, adică a primit un Cuvânt de la Dumnezeu pentru cei din jurul lui care trăiau în păcat.

Dar apostolul Iuda a notat că prorocia lui Enoh este valabilă și pentru falsul credincios care trăia în vremea lui. Dar noi știm că : „ … tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră” (Romani 15 : 4), ceea ce înseamnă că citind aceste cuvinte putem descoperi cum arată profilul moral al falsului credincios și din zilele noastre.


În Epistola lui Iuda scrie despre oamenii din această categorie că ei :

Sunt

  1. nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea ;
  2. nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi,
  3. nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi ;
  4. nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor ;
  5. nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.

Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis :

„Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.” … ”. (Iuda v. 12 – 15)


Citind acest pasaj putem face încă o constatare. Deși prin Enoh, Dumnezeu a vorbit unor oameni care au trăit acum aproximativ cinci mii de ani, apostolul Iuda a scris că proorocia de atunci era valabilă pentru falșii credincioși de acum două mii de ani (adică cei din vremea lui), dar apostolul Pavel a scris că :

„ … tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră” (a se vedea Romani 15 : 4) și evident, că el se referea tot la creștinii din vremea lui.

Aceasta înseamnă că o proorocie făcută în urmă cu aproximativ cincii mii de ani, s-a potrivit și oamenilor care au trăit cu trei mii de ani după momentul respectiv, dar ne este de folos și nouă, după încă peste două mii de ani (care au trecut de atunci) !


Și trebuie să concluzionăm că același Cuvânt profetic are valoare eternă fiind la fel de folositor și pentru cei care vor trăi când noi nu vom mai fi … dacă viața va continua !

Iar apostolul Petru a scris că :

„ … avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare ; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului ; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt”. (II Petru 1 : 19 – 21)


Doamne Isuse, ajută-mă să fiu atent la cuvintele profetice din Biblie și să tratez cu o considerație maximă Sfânta Scriptură prin care TU îmi vorbești și mie prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :