71 I 2023. PROROCIA LUI ENOH [Iuda 14-15]

71 I 2023. PROROCIA LUI ENOH

I Podcast I Pasaj Biblic : Iuda 14 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Martie 2023 I

Astăzi, pentru început să ne reamintim de unde am început această secțiune a meditațiilor din Cuvânt.

Reamintim că în studiile anterioare am notat că atunci când ne referim la legătura unui om cu Dumnezeu, putem spune că viața de credință are trei perioade, adică trei intervale de timp sau trei stadii :

  1. omul fără Dumnezeu,
  2. omul cu Dumnezeu și
  3. omul în care (și prin care) trăiește Dumnezeu.

Despre cea de-a doua categorie și anume omul care trăiește cu Dumnezeu, Enoh este primul exemplu care poate fi dat.

Iar Enoh a fost descris ca având trei caracteristici :

  1. a umblat cu Dumnezeu,
  2. a trăit prin credință și
  3. a prorocit.

Primele două caracteristici au fost studiate, iar de astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu ne vom referi la cea de-a treia caracteristică a trăirii în prezența Lui Dumnezeu și anume la prorocie.

Enoh, omul Lui Dumnezeu a prorocit, adică a primit un Cuvânt de la Dumnezeu și l-a spus celor din jurul lui care trăiau în păcat.
Care a fost mesajul celui care umbla cu Dumnezeu ? Cuvântul rostit de Enoh este notat în Epistola lui Iuda unde scrie că :

Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis :

„Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.” … ”. (Iuda v. 14 – 15)


Mesajul lui Enoh este cât se poate de actual și trebuie să spunem și noi celor din jurul nostru că :

  1. Într-o zi Domnul Isus va reveni.
  2. Domnul Isus va veni ca Judecător.
  3. În acea Zi a Judecății fiecare om va da socoteală pentru toate faptele rele și pentru toate cuvintele de ocară pe care le-a rostit.

Doamne Isuse, ajută-mă să umblu și eu cu Tine ! Să merg în aceeași direcție cu tine și să fiu atent atât la trăirea mea cât și la câștigarea celor pierduți din jurul meu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :