70 I 2023. CURAJUL ESTE NECESAR ȘI PENTRU BINE ȘI PENTRU RĂU [Evrei 11.33–37 I Faptele Apostolilor 12.1–3 I Daniel 3.17–18]

70 I 2023. CURAJUL ESTE NECESAR ȘI PENTRU BINE ȘI PENTRU RĂU

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 33 – 37 I Faptele Apostolilor 12 : 1 – 3 I Daniel 3 : 17 – 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Martie 2023 I

În general vorbind, lipsa marilor realizări arată lipsa credinței. Dar, există și oameni ai credinței care nu au avut mari rezultate în viața lor deși au fost oamenii Lui Dumnezeu !

Tot de credință are nevoie și cel care are parte de intervenții supranaturale, dar și cel care trebuie să Se încreadă în Dumnezeu … deși aparent Dumnezeu pare a fi foarte departe de el (la un moment dat) !

Astăzi vom compara două fapte ale credinței care apar pe listele din Evrei capitolul 11 :

Prin credinţă … au scăpat de ascuţişul sabiei ...”. (Evrei 11 : 33 – 34)

Dar tot prin credință :

Alţii … au murit ucişi de sabie …”. (Evrei 11 : 36 – 37)

Deci prin credință unul poate să scape de la moarte, iar altul are nevoie de credință pentru a accepta că voia Lui Dumnezeu pentru el este martirajul (plecarea de pe acest pământ) …


Despre cine scrie în Noul Testament că a scăpat de „ascuţişul sabiei” ? Despre apostolul Petru. Cine a murit ucis de sabie ? Tot un apostol și anume apostolul Iacov.

În Faptele Apostolilor 12 : 1 – 3 găsim scrise următoarele cuvinte :

Cam în aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască ; şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.

Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna şi pe Petru”.

Iar în versetul 11 scrie că atunci :

Când şi-a venit Petru în fire, a zis : „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu.” … ”.

Apostolul Iacov a avut nevoie de curaj, de îndrăzneala credinței pentru a accepta voia Lui Dumnezeu și a muri ca martir. Dar și Petru a primit curajul de-a înfrunta moartea … pentru a constata mai apoi că Dumnezeu a decis să-i scape viața !


Și astăzi există credincioși care se îmbolnăvesc și mor, iar în aceeași Biserică au frate sau soră de credință care suferă de exact aceeași boală incurabilă … dar Dumnezeu lor le dă vindecarea !


Vom încheia prezentul studiu notând că un creștin adevărat nu întotdeauna știe cum se va termina încercarea prin care tocmai trece …

În cartea proorocului Daniel (în capitolul 3 : 17 – 18), sunt notate cuvintele pe care cei trei tovarăși ai lui Daniel i le-au adresat împăratului Nabucodonosor :

Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate.

Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat !

Poate de aici s-a inspirat apostolul Pavel când a scris în Romani (14 : 8) :

Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim ; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului”.

Altfel spus :

Nu știu ce va decide Dumnezeu pentru mine, dar indiferent de ce se va întâmpla eu rămân al Lui Dumnezeu și nu mă las de EL, indiferent de lucrurile prin care voi trece !


Doamne ajută-mi și Doamne dă-mi izbândă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :