69 I 2023. NEVOIA DE INDRĂZNEALĂ A CREDINȚEI [Evrei 11.1-40 I Marcu 9.23]

69 I 2023. NEVOIA DE ÎNDRĂZNEALĂ A CREDINȚEI

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 1 – 40 I Marcu 9 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Martie 2023 I

Ce realizări poate avea un om care ÎL crede pe Dumnezeu pe Cuvânt dar se și se încrede în EL ? Realizările pe plan spiritual se obțin prin intermediul credinței și al îndrăznelii și curajului omului credincios.

Reamintim că, credința este acea substanță din care se construiesc realizările viitoare. Dar nu este destul să ai „cărămizile”, îți trebuie curaj să începi să faci „casa” sau acea realizare pe care Dumnezeu vrea să o facă prin intermediul tău !

Lipsa marilor realizări arată uneori lipsa credinței. Dar lipsa de credință, de încredere în Dumnezeu arată spre lipsa citirii și împlinirii Cuvântului Lui Dumnezeu și a lipsei încrederii în Dumnezeu !


În cartea Evrei, în capitolul 11 avem trei liste.

Pe prima listă sunt notate câteva dintre marile realizări pe plan personal ale oamenilor mari ai Lui Dumnezeu (a se vedea Evrei 11 : 1 – 31).


Există însă și o a doua listă cu realizări ale unor oameni al căror nume nu este redat în totalitate (a se vedea Evrei 11 : 32 – 34).

Aici găsim scris :

Şi ce voi mai zice ? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci !

Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe”.

În această listă sunt amintite și realizările fără a fi consemnate numele, dar știm că se referă și la proorocul Daniel, la cei trei prieteni ai lui iar lista continuă deoarece :

Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede !” (Marcu 9 : 23)


Dar pe plan uman, credem că foarte impresioantă este a treia listă care începe de la versetul 35 și se termină la versetul 40.

Aici găsim scris că :

Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi ; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, şi au fost chinuiţi.

Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare ; au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi ; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.

Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit ; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi”. (Evrei 11 : 35 – 40)


Pe această listă se află eroii credinței care chiar au avut nevoie de îndrăzneala credinței, de mult curaj pentru a accepta cu credință faptul că în dreptul lor Dumnezeu nu va face nicio minune și să poată să și spună :

Slavă Lui Dumnezeu !


Niciunul dintre noi nu poate să știe pe ce listă va fi trecut numele lui. Pe una din listele cu numele celor care au avut parte de minuni sau pe lista a treia, a celor care aparent nu au avut mari realizări …


Doamne Isuse, ajută-mă ca indiferent ce mi se va întâmpla, să am prin credință curajul necesar înfruntării tuturor încercărilor pe care TU le-ai decis pentru mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :