110 I 2023. RĂUTATEA ESTE UNA DINTRE PIETRELE DE CARE TE POȚI ÎMPIEDICA [Matei 16.23 I Proverbe 26.24–26 I Matei 21.14–17]

110 I 2023. RĂUTATEA ESTE UNA DINTRE PIETRELE DE CARE TE POȚI ÎMPIEDICA

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 16 : 23 I Proverbe 26 : 24 – 26 I Matei 21 : 14 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Aprilie 2023 I

Voia Lui Dumnezeu este asemenea mersului pe un drum pe care pleci dintr-un punct și trebuie să ajungi ajungi în altul într-o perioadă de timp precis delimitat. Dacă pe drum din neatenție te împiedici de o piatră și cazi, obiectivul nu va fi atins.

Simplificat spus, mersul pe calea vieții în îndeplinirea planului Lui Dumnezeu este asemenea parcurgerii unui traseu accidentat pe care dai de tot felul de pietre pe care pur și simplu le eviți și mergi mai departe.

Creștinul trebuie să fie atent tot timpul la „piatra de poticnire” numită Satana care intenționat ți se pune în drum pentru a te împiedica.

În Matei 16 : 23 scrie că :

„ … Isus S-a întors şi a zis lui Petru : „Înapoia Mea, Satano : tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”

În special prin oameni sau prin duhuri (pe care noi le percepem ca stări sufletești negative (cum este de exemplu, mânia), Cel rău caută să aducă împiedicarea și căderea pentru ca planul Lui Dumnezeu să nu se îndeplinească.


Cum ?

Prin faptul că un creștin care se enervează va îndepărta de la el prezența Lui Dumnezeu și implicit pentru un timp va fi în afara voiei Lui Dumnezeu.


Astăzi vom aminti una dintre pietrele de poticnire și anume răutatea care face parte din caracterul Celui rău și a celor răi. În drumul Domnului Isus spre cruce a apărut o piatră de poticnire chiar în Templul Lui Dumnezeu și chiar prin oameni care treceau a fi drept oameni ai Lui Dumnezeu.

Un astfel de exemplu este descris în Matei 21 : 14 – 17 unde scrie că :

Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat. Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii strigând în Templu şi zicând :

„Osana, Fiul lui David !”, s-au umplut de mânie. Şi I-au zis : „Auzi ce zic aceştia ?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea : „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug” ?”

Şi, lăsându-i, a ieşit afară din cetate şi S-a îndreptat spre Betania şi a rămas acolo”.


Noi reacţionăm la cele ce se petrec în exteriorul nostru în funcţie de interiorul nostru (prejudecăţi, stare sufletească etc.).

Urmărind acelaşi eveniment, unii se bucurau dar alţii se mâniau și este evident căar fi vrut să-L facă și pe Domnul să aibă aceeași stare ca a lor.

Mai ales la mânie (dar nu numai) omul este foarte ironic : „Auzi … ?” ÎL întreabă pe Domnul Isus, referindu-se la copiii care strigau chiar în acele momente de bucurie, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii punând întrebarea pe un ton normal (deşi trebuie să ţinem totuşi cont de faptul că este clar că ei erau nervoşi).


Domnul Isus putea să le spună : „Aud”. Sau : „De ce mă întrebaţi pe Mine, Eu I-am pus pe copii să strige (să se exteriorizeze zgomotos) ?

Altul, poate ar fi dat înapoi şi şi-ar fi cerut scuze pentru deranjul făcut în parohia lor. Dar Isus era Dumnezeu şi EL era în Templul Lui. Isus era Acasă la EL, deoarece Templul din Ierusalim era Casa Tatălui Lui … Templul nu era al lor (a se vedea Ioan 2 : 16).

Era o obrăznicie să-L tragă la răspundere pe Proprietarul Templului, pe Dumnezeu, pe Cel de care depindea viaţa lor. Dar Isus nu a folosit aceeași monedă, ci i-a adus pe oamenii respectivi la Cuvântul Lui Dumnezeu.

Altfel spus Domnul Isus a transmis un mesaj de acest fel :

Eu aud foarte bine, (iar prin aceasta le-a luat apărarea copiilor), dar voi ştiţi ce este scris ? Ştiţi că tocmai acum se împlineşte Biblia … iar voi vă mâniaţi, pentru că se împlineşte Biblia în parohia voastră ?


Dar indiferent de comportamentul celorlați, (sub care se ascundeau de fapt atacurile demonice), Domnul Isus nu S-a lăsat abătut de la țelul propus și anume mântuirea omului din păcat și nu s-a oprit la răutatea Celui rău și a celor răi.


ÎI mulțumim frumos Domnului Isus pentru că a acceptat să vină la noi pe pământ, să-ȘI dea viața ca preț de răscumpărare, ÎI mulțumim Lui Dumnezeu pentru moartea și pentru Învierea Singurului Lui Fiu și pentru faptul că Duhul Sfânt ne-a convins și pe noi de păcat iar prin Harul Lui Dumnezeu și noi am avut parte de mântuire !


Slavă să-I fie adusă Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :