277 I 2023. PATA SAU NELEGIUIREA [Iacov 3.6 I Geneza 6.9 I Iosua 22.17] 04 Octombrie 2023

277 I 2023. PATA SAU NELEGIUIREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 3 : 6 I Geneza 6 : 9 I Iosua 22 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Octombrie 2023 I

Cuvântul rostit într-un mod necugetat pătează trupul vorbitorului, îi va face rău în primul rând lui însuși nu numai la cel căruia îi este adresat. Continue reading „277 I 2023. PATA SAU NELEGIUIREA [Iacov 3.6 I Geneza 6.9 I Iosua 22.17] 04 Octombrie 2023”

276 I 2023. PĂTAREA VIEȚII [Iacov 3.6 I 1 Petru 4.15 I 2 Samuel 12.5–6] 03 Octombrie 2023

276 I 2023. PĂTAREA VIEȚII

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 3 : 6 I I Petru 4 : 15 I II Samuel 12 : 5 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Octombrie 2023 I

Pornind de la metafora cumpenei (care este un simbol al dreptei cântăriri a lucrurilor sau a minții sănătoase care judecă corect), s-au amintit cinci caracteristici ale oamenilor care sunt chemați să judece lucrurile drept și a fost amintită prima caracteristică și anume faptul că un astfel de om trebuie să fie foarte atent când deschide gura, iar el judecă înainte de-a vorbi. Continue reading „276 I 2023. PĂTAREA VIEȚII [Iacov 3.6 I 1 Petru 4.15 I 2 Samuel 12.5–6] 03 Octombrie 2023”

275 I 2023. INCENDIEREA VIEȚII [Iacov 3.6 I 2 Împărați 2.20 – 25] 02 Octombrie 2023

275 I 2023. INCENDIEREA VIEȚII

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 3 : 6 I I Împărați 2 : 20 – 25 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Octombrie 2023 I

Ce se întâmplă dacă un om nu este atent la ce vorbește ? Dacă un om nu-și controlează vorbirea poate să-și facă rău, să-și incendieze și să-și păteze toată viața … prin doar câteva cuvinte spuse la mânie. Continue reading „275 I 2023. INCENDIEREA VIEȚII [Iacov 3.6 I 2 Împărați 2.20 – 25] 02 Octombrie 2023”

274 I 2023. FULGERĂ ȘI TUNĂ [Luca 12.42–48 I Iuda 1.12]

274 I 2023. FULGERĂ ȘI TUNĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 12 : 42 – 48 I Iuda 1 : 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 01 Octombrie 2023 I

În limba română avem, expresia prin care ne referim la omul dificil ca fiind un om care : „tună și fulgeră” despre care s-au făcut câteva observații în studiul anterior.
Noi înțelegem foarte bine la ce se referă această exprimare, dar de fapt această expresie este cu tâlc. De ce ? Deoarece în realitate atunci când este o furtună mai întâi nu „tună și fulgeră” ci este exact invers pentru că mai întâi se vede fulgerul (care se propagă cu viteza luminii) și abia apoi se aude tunetul. Continue reading „274 I 2023. FULGERĂ ȘI TUNĂ [Luca 12.42–48 I Iuda 1.12]”

273 I 2023. TUNĂ ȘI FULGERĂ [Marcu 3.17 I Luca 9.54-56 I 2 Împăraţi 1.10] 30 Septembrie 2023

273 I 2023. TUNĂ ȘI FULGERĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 3 : 17 I Luca 9 : 54 – 56 I II Împăraţi 1 : 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Septembrie 2023 I

În Biblie avem expresia „foc din cer”. Dar „focul din cer” (sau din atmosferă) este un sinonim și pentru fulger.

Pentru a înțelege mai bine lucrurile vom aminti în continuare definiția a trei termeni :
1. fulgerul,
2. trăsnetul și
3. tunetul. Continue reading „273 I 2023. TUNĂ ȘI FULGERĂ [Marcu 3.17 I Luca 9.54-56 I 2 Împăraţi 1.10] 30 Septembrie 2023”

272 I 2023. UN OM CU JUDECATĂ ESTE ATENT LA CE SPUNE [2 Cronici 19.6 I Iacov 3.6 I 2 Samuel 12.5–6]

272 I 2023. UN OM CU JUDECATĂ ESTE ATENT LA CE SPUNE

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 6 I Iacov 3 : 6 I II Samuel 12 : 5 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Septembrie 2023 I

Un om cu judecată tocmai fiindcă are o minte sănătoasă, în primul rând este foarte atent când deschide gura și va judeca înainte de-a vorbi. Continue reading „272 I 2023. UN OM CU JUDECATĂ ESTE ATENT LA CE SPUNE [2 Cronici 19.6 I Iacov 3.6 I 2 Samuel 12.5–6]”

271 I 2023. JUDECĂTORUL DREPT [2 Cronici 19.5-7 I Matei 28.20]

271 I 2023. JUDECĂTORUL DREPT

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 5 – 7 I Matei 28 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Septembrie 2023 I

Despre dreptatea simbolizată prin cumpănă, vom aminti astăzi primul dintre cele trei adevăruri care au fost menționate anterior și anume cum trebuie să fie : Continue reading „271 I 2023. JUDECĂTORUL DREPT [2 Cronici 19.5-7 I Matei 28.20]”

270 I 2023. JUDECATA DREAPTĂ [2 Cronici 19.5–7 I Deuteronomul 25.1–3 I Iacov 2.4]

270 I 2023. JUDECATA DREAPTĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 5 – 7 I Deuteronomul 25 : 1 – 3 I Iacov 2 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Septembrie 2023 I

Atunci când un vânzător cântărea corect, ambele talere ale cumpenei pe care el o folosea erau în echilibru și se forma o linie dreaptă și la fel ar trebui să fie și mintea sănătoasă. Să judece drept, să fie imparțială, să fie la mijloc și să nu țină nici cu o parte nici cu cealaltă. Continue reading „270 I 2023. JUDECATA DREAPTĂ [2 Cronici 19.5–7 I Deuteronomul 25.1–3 I Iacov 2.4]”

269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI [1 Împărați 3.16–28 I Luca 23.13–16 I Iacov 2.4]

269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : I Împărați 3 : 16 – 28 I Luca 23 : 13 – 16 I Iacov 2 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Septembrie 2023 I

Cumpăna este un sinonim al minții omului care ar trebui să fie caracterizată de dreapta judecată. Dar la fel cum cumpăna era folosită rău și mintea credinciosului poate fi folosită rău. Continue reading „269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI [1 Împărați 3.16–28 I Luca 23.13–16 I Iacov 2.4]”

268 I 2023. CARE SUNT SIMPTOMELE ȘI CONSECINȚELE DEGRADĂRII SPIRITUALE [Isaia 5.3–6 I 2 Corinteni 5.15 I Ieremia 2.26]

268 I 2023. CARE SUNT SIMPTOMELE ȘI CONSECINȚELE DEGRADĂRII SPIRITUALE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 5 : 3 – 6 I II Corinteni 5 : 15 I Ieremia 2 : 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Septembrie 2023 I

Degradarea spirituală se manifestă prin cel puțin două simptome și atrage și consecințe nedorite. În Isaia 5 : 3 – 6 sunt notate cele puțin două dintre simptomele degradării spirituale, dar mai există și altele (a se vedea de exemplu Ieremia capitolul 2, unde poporul Israel nu este comparat doar cu o viță de vie care s-a sălbăticit ci există și alte comparații). Continue reading „268 I 2023. CARE SUNT SIMPTOMELE ȘI CONSECINȚELE DEGRADĂRII SPIRITUALE [Isaia 5.3–6 I 2 Corinteni 5.15 I Ieremia 2.26]”