269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI [1 Împărați 3.16–28 I Luca 23.13–16 I Iacov 2.4]

269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : I Împărați 3 : 16 – 28 I Luca 23 : 13 – 16 I Iacov 2 : 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Septembrie 2023 I

Cumpăna este un sinonim al minții omului care ar trebui să fie caracterizată de dreapta judecată. Dar la fel cum cumpăna era folosită rău și mintea credinciosului poate fi folosită rău. Continue reading „269 I 2023. CUMPĂNA CA SINONIM AL MINȚII OMULUI [1 Împărați 3.16–28 I Luca 23.13–16 I Iacov 2.4]”

268 I 2023. CARE SUNT SIMPTOMELE ȘI CONSECINȚELE DEGRADĂRII SPIRITUALE [Isaia 5.3–6 I 2 Corinteni 5.15 I Ieremia 2.26]

268 I 2023. CARE SUNT SIMPTOMELE ȘI CONSECINȚELE DEGRADĂRII SPIRITUALE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 5 : 3 – 6 I II Corinteni 5 : 15 I Ieremia 2 : 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Septembrie 2023 I

Degradarea spirituală se manifestă prin cel puțin două simptome și atrage și consecințe nedorite. În Isaia 5 : 3 – 6 sunt notate cele puțin două dintre simptomele degradării spirituale, dar mai există și altele (a se vedea de exemplu Ieremia capitolul 2, unde poporul Israel nu este comparat doar cu o viță de vie care s-a sălbăticit ci există și alte comparații). Continue reading „268 I 2023. CARE SUNT SIMPTOMELE ȘI CONSECINȚELE DEGRADĂRII SPIRITUALE [Isaia 5.3–6 I 2 Corinteni 5.15 I Ieremia 2.26]”

267 I 2023. LECȚIA LUI IACOV [Isaia 5.1-9]

267 I 2023. LECȚIA LUI IACOV

I Podcast I Pasaj Biblic : Isaia 5 : 1 – 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Septembrie 2023 I

S-a amintit că Poporul Israel era asemenea unei cumpene, a unui cântar prin care Dumnezeu voia să facă dreptate. Dar deoarece cumpăna nu și-a împlinit menirea, a trebuit să fie dată „la reparat” (dacă se poate spune așa deși nu este alegerea cea mai fericită, dar totuși exprimă foarte plastic ideea), iar poporul Israel a ajuns să fie dus în robie. Continue reading „267 I 2023. LECȚIA LUI IACOV [Isaia 5.1-9]”

266 I 2023. CUMPĂNA LUI DUMNEZEU [Iov 31.5–6 I Iov 6.2–3 I Daniel 5.27]

266 I 2023. CUMPĂNA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 31 : 5 – 6 I Iov 6 : 2 – 3 I Daniel 5 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Septembrie 2023 I

În viața de credință, fiecare credincios este evaluat de Dumnezeu în mod personal, individual iar uneori avem parte de durerea care este ca focul prin temperatura căruia metalul solid devine lichid, iar la suprafață se ridică zgura.

Nu întotdeauna durerea (sau focul încercării cum se mai spune) este o metodă de disciplinare, ci poate să fie doar o testare a credinței unui creștin dar scopul este de-a-l face pe credinciosul respectiv să constate unde este în relația Lui cu Dumnezeu și care este greutatea lui spirituală. Continue reading „266 I 2023. CUMPĂNA LUI DUMNEZEU [Iov 31.5–6 I Iov 6.2–3 I Daniel 5.27]”

265 I 2023. 2. CUMPĂNA. CONCLUZII [Ezechiel 45.9 I Isaia 5.1–9]

265 I 2023. 2. CUMPĂNA. CONCLUZII

I Podcast I Pasaje Biblice : Ezechiel 45 : 9 I Isaia 5 : 1 – 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Septembrie 2023 I

În finalul studiului despre cumpănă vom nota acest mare adevăr care ar trebui să ne dea de gândit. Dumnezeu era Judecătorul iar cumpăna era Israelul.
Când un om are un cântar defect care nu vrea să își împlinească menirea ci cântărește numai cum îi place lui, proprietarul îl va da la reparat și va folosi un alt cântar. Continue reading „265 I 2023. 2. CUMPĂNA. CONCLUZII [Ezechiel 45.9 I Isaia 5.1–9]”