275 I 2023. INCENDIEREA VIEȚII [Iacov 3.6 I 2 Împărați 2.20 – 25] 02 Octombrie 2023

275 I 2023. INCENDIEREA VIEȚII

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 3 : 6 I I Împărați 2 : 20 – 25 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Octombrie 2023 I

Ce se întâmplă dacă un om nu este atent la ce vorbește ? Dacă un om nu-și controlează vorbirea poate să-și facă rău, să-și incendieze și să-și păteze toată viața … prin doar câteva cuvinte spuse la mânie.

În continuarea celor spuse anterior, vom reaminti pentru început versetul scris în Iacov 3 : 6, unde apostolul Iacov a scris că :

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”.

Apostolul Iacov a scris despre aprinderea vieții de la focul venit din gheenă, dar și de faptul că această incendiere a vieții poate păta tot trupul.


Astăzi vom aminti doar câteva aspecte despre incendierea vieții, deoarece despre aprindere s-a mai amintit în meditațiile din Cuvânt de anul trecut (începând cu meditația Nr. 187).

În I Împărați 2 : 20 – 25 avem o astfel de situație. Aici este notat ce s-a întâmplat după ce Bat-Șeba a mers la fiul ei (la împăratul Solomon) pentru a-i transmite cererea lui Adonia. Ea i-a spus lui Solomon :

„ … „Am să-ţi fac o mică rugăminte : să mă asculţi !” Şi împăratul i-a zis : „Cere, mamă, căci te voi asculta.”

Ea a zis: „Abişag, sunamita, să fie dată de nevastă fratelui tău Adonia.”

Împăratul Solomon a răspuns mamei sale : „Pentru ce ceri numai pe Abişag, sunamita, pentru Adonia ? Cere şi împărăţia pentru el – căci este fratele meu mai mare decât mine – pentru el, pentru preotul Abiatar şi pentru Ioab, fiul Ţeruiei.”

Atunci împăratul a jurat pe Domnul, zicând : „Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu-l vor costa viaţa pe Adonia cuvintele acestea !

Acum, viu este Domnul, care m-a întărit şi m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu, David, şi care mi-a făcut o casă, după făgăduinţa Lui, că astăzi va muri Adonia !”

Şi împăratul Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Iehoiada, care l-a lovit ; şi Adonia a murit”.

De fapt ce a spus Adonia :

Spune, te rog, împăratului Solomon – căci nu se poate să nu te asculte – să-mi dea de nevastă pe Abişag, sunamita.” (I Împărați 2 : 17)

Acestea sunt cuvintele pe care Adonia i le-a spus Bat-Șebei.


Câte cuvinte a rostit Adonia ? Douăzeci și unu de cuvinte (sunt în traducerea Cornilescu pe care o folosim noi). Adonia poate a vorbit douăzeci de secunde, dar aceste cuvinte au fost poate doar cât ar fi flacăra de la un chibrit, dar l-au costat viața pe Adonia.

Deoarece Solomon și-a dat seama că Adonia (fratele lui mai mare, care a vrut să-i ia tronul) este același în interiorul lui, iar tronul lui Solomon putea să-i fie pus în pericol câtă vreme Adonia trăia.

Și aceste douăzeci și unu de cuvinte i-au întinat, i-au pătat toată viața lui Adonia, deoarece Adonia a plătit cu viața pentru aceste cuvinte rostite !


Doamne Isuse, dă-mi harul unei pocăințe autentice ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :