276 I 2023. PĂTAREA VIEȚII [Iacov 3.6 I 1 Petru 4.15 I 2 Samuel 12.5–6] 03 Octombrie 2023

276 I 2023. PĂTAREA VIEȚII

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 3 : 6 I I Petru 4 : 15 I II Samuel 12 : 5 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Octombrie 2023 I

Pornind de la metafora cumpenei (care este un simbol al dreptei cântăriri a lucrurilor sau a minții sănătoase care judecă corect), s-au amintit cinci caracteristici ale oamenilor care sunt chemați să judece lucrurile drept și a fost amintită prima caracteristică și anume faptul că un astfel de om trebuie să fie foarte atent când deschide gura, iar el judecă înainte de-a vorbi.

Apostolul Iacov a scris că :

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”. (Iacov 3 : 6)

De ce trebuie să fiu atent la ce-mi iese pe gură ? Limba este comparată și cu un foc, dar cu focul pot să fac ceva bun sau pot să fac ceva rău.


Exact aceasta s-a amintit în studiul anterior, despre faptul că omul poate să se lase : „incendiat de focul gheenei” și să își facă rău în primul rând lui, dar poate de cele mai multe ori ne facem rău în primul rând nouă înșine, tocmai prin faptul că ne amestecăm în „treburile altora” (a se vedea I Petru 4 : 15).


Dar astăzi vom aminti un alt aspect la care trebuie să fim atenți și anume la întinare, la pătarea pe care ne-o facem noi înșine. Apostolul Iacov a scris despre cuvintele nepotrivite că : „întinează tot trupul”, adică pătează. De aceea trebuie să fim atenți la pătarea pe care ne-o facem noi înșine.

Ce înseamnă aceasta ?

Un anumit duh va încerca „să dea foc” vieții omului care la un moment dat, poate în cursul unei conversații vorbește ce nu trebuie, iar în acele momente poate să vină peste el o stare de mânie (numai gândindu-se la o anumită situație din viața lui), iar la nervi omul respectiv poate ajunge să spună ce nu trebuie, iar cuvintele acelea pot cu adevărat să-i întineze, să-i păteze toată viața, sau cum se exprima apostolul Iacov să-i aprindă : „roata vieţii”.

Adică omul respectiv pur și simplu „să ia foc” din acel foc care este venit direct din gheenă, adică din iad. Sunt acele stări sufletești negative în urma cărora ne lăsăm duși de val și ne aprindem și spunem ce nu trebuie.


Prin așa ceva a trecut David exact în momentul în care nu era deloc bine din punct de vedere spiritual, deoarece David avea un păcat nemărturisit, iar Dumnezeu îl apăsa (ca pe Saul de odinioară), prin anumire stări de mânie (a se vedea Psalmul 32).

Iar David a rostit doar câteva cuvinte, pe care însă le-a plătit toată viața lui după aceea, deoarece și-a aprins „roata vieții” prin cuvintele rostite.

În cartea II Samuel 12 : 5 – 6 scrie că :

David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan :

„Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă”.

Nu știa că și-a rostit condamnarea împotriva lui însuși !

De aceea, atunci când cineva nu are liniște sufletească trebuie să-și analizeze bine viața și să vadă dacă nu cumva are un păcat nemărturisit sau dimpotrivă, dacă nu cumva trebuie să-l ierte pe cel care i-a greșit, deoarece stările de mânie sau „a fi muncit” (cum este expresia Biblică), de cele mai multe ori ne arată tocmai că avem ceva de reparat în viața noastră.


Revenind la David, el era mandatat să îi judece pe alții, dar unii dintre noi îi judecă pe alții fără a avea acest drept.

Alții vor să te facă să îi judeci tu pe alții (dar nu trebuie să te lași prins în această cursă) deoarece există oricum Dumnezeu, iar EL este Judecătorul Cel Drept care știe ce are de făcut !

Și noi nu știm cum ar reacționa un judecător care vine la lucru și vede că în sala de tribunal … altcineva s-a pus în locul lui deoarece așa a vrut el. Să se facă judecătorul altora, fără a avea studii în domeniu și fără a fi numit de nimeni !


Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos harul să nu-mi pătez viața prin ce gândesc, prin ce vorbesc sau prin modul în care trăiesc ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :