277 I 2023. PATA SAU NELEGIUIREA [Iacov 3.6 I Geneza 6.9 I Iosua 22.17] 04 Octombrie 2023

277 I 2023. PATA SAU NELEGIUIREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 3 : 6 I Geneza 6 : 9 I Iosua 22 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Octombrie 2023 I

Cuvântul rostit într-un mod necugetat pătează trupul vorbitorului, îi va face rău în primul rând lui însuși nu numai la cel căruia îi este adresat.

Un cuvânt nechibzuit poate fi asemenea unei pete cu care este murdărită o haină care este drept că în prorporție de nouăzeci și cinci la sută poate să rămână curată, dar din cauza acelei pete haina nu mai poate fi folosită ci trebuie să fie spălată.

Apostolul Iacov a scris că :

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”. (Iacov 3 : 6)

Pentru a întina, în original este folosit un cuvânt (gr. spiloó) care înseamnă „a păta, a pângări”. Acest cuvânt este amintit numai de două ori în tot Noul Testament, aici precum și în Iuda 1 : 23 unde scrie : „căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc ; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne”.

Este o imagine foarte sugestivă deoarece putem înțelege ce pată lasă pe o haină o bucată de carne proaspătă.


În limba română a păta înseamnă :

1. A se murdări, a se mînji. – 2. A prihăni, a profana”. Provine din Lat. pictāre „a picta”. (Dicționar Etimologic Român, 1958 – 1966)

În Vechiul Testament, primul verset din Biblie în care scrie despre pată este Geneza 6 : 9 unde Moise a scris că :

Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui : Noe umbla cu Dumnezeu”.

Dar ce înseamnă a fi „fără pată” ? Această expresie este folosită atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament.

Pentru a înțelege sensul expresiei „fără pată”, astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom aminti numai un alt verset din Vechiul Testament și anume ce scrie în cartea Iosua 22 : 17 unde este notată această întrebare :

Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată urgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului ?

Înțelegem că se referă la întâmplarea descrisă în Numeri 25 : 1 – 15, unde este consemnat cum o parte din poporul Israel a căzut într-un păcat foarte urât care a adus pedeapsa lui Dumnezeu așa că în Numeri 25 : 9 scrie că :

Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea”.

În versetul din Iosua 22 : 17, cuvântul pată este un sinonim al „nelegiuirii”. Aici, în original pentru nelegiuire este folosit ebraicul avon care înseamnă :

nelegiuire, vinovăție, pedeapsă pentru nelegiuire”.


Poate un singur cuvânt rostit sau o cădere în păcat să-mi păteze viața ? Da ! Și fiecare credincios a avut cel puțin un moment în viață în care sigur a regretat ce a spus într-un moment de tensiune, de mânie sau poate de amărăciune.

Despre Noe scrie că înainte de potop a avut o trăire fără păcat el fiind „fără pată”. Noi știm că nu a rămas la fel pentru totdeauna, deoarece atunci când a scăpat cu viață în urma pototpului și a ajuns la bine, trăind într-o lume în care exista doar familia lui, Noe a căzut și el în păcat …

Câtă vreme a avut de-a face cu manifestările atitudinilor ostile, dușmănoase față de el, Noe a avut un nivel ridicat de spiritualitate dar „a lăsat garda jos” (cum se mai spune) exact atunci când îi era mai bine.


Așa suntem și noi de aceea să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru harul de-a avea parte de probleme deoarece o astfel de viață ne apropie de Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu ca fie că ne este bine fie că trecem prin probleme să avem Harul de-a trăi o viață curată, fără pată ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :