278 I 2023. FĂRĂ PATĂ [Evrei 7.26–27 I Efeseni 5.25-27 I Luca 1.6] 05 Octombrie 2023

278 I 2023. FĂRĂ PATĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 7 : 26 – 27 I Efeseni 5 : 25 – 27 I Luca 1 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Octombrie 2023 I

Sunt curat în conștiința mea sau m-am pătat ? Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom accentua ce înseamnă „a fi fără pată” sau mai simplu spus „a fi curat” din punct de vedere spiritual.


Un sinonim al cuvântului a păta este și a murdări care înseamnă la modul figurat :

A (se) compromite, a (se) înjosi, a (se) degrada”. (DEX, 2009)


În limba greacă pentru pată sau vină sunt folosite cel puțin cinci cuvinte diferite, care arată alte aspecte ale pătării. Poate să pară neobișnuit, dar și în viața noastră de zi cu zi, știm că ne putem păta cu foarte multe substanțe, lichide sau produse etc.

Având în vedere că scopul studiului nu este de-a explica toate amănuntele, ci de-a înțelege acest adevăr și anume faptul că este necesar să ne păstrăm curățenie în suflet și în duh, astăzi vom aminti numai patru versete din Noul Testament (în traducerea Cornilescu), în care este folosită expresia : „fără pată”.


1. În primul rând, modelul nostru de trăire este Domnul Isus iar EL este fără pată

În Evrei 7 : 26 – 27 în contextul referirii la marii preoți din Vechiul Testament, sunt scrise despre Domnul Isus aceste cuvinte :

Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia : sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale, şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine însuşi”.


2. În al doilea rând, Domnul Isus vrea ca și Biserica Lui să fie fără pată

În Efeseni 5 : 25 – 27 scrie ce a făcut Domnul Isus pentru Biserică :

S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană”.

Pata care s-a pus pe o haină poate să fie ori de dată recentă ori poate să fie de mai multă vreme. În Evrei 9 : 14 scrie că :

sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu !

Concluzia acestor două versete este că din punct de vedere spiritual, în funcție de pată, o curățare se poate face cu apă (adică prin Cuvântul Lui Dumnezeu) dar : „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat” (I Ioan 1 : 7) și tot sângele Domnului Isus :

vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte” (scrie în Evrei 9 : 14).


3. În al treilea rând, trebuie să știm că au existat oameni care au trăit o viață fără pată și s-au conformat într-un mod deplin Cuvântului scris !

În Luca 1 : 6 scrie despre Zaharia și despre Elisbeta că :

Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu şi păzeau fără pată toate poruncile şi toate rânduielile Domnului”.


Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos Harul de-a trăi exact cum scrie în Cuvântul Tău, iar viața mea să fie curată fără nicio pată ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :