363. REMEDIEREA DEFICIENȚELOR SPIRITUALE [2 Petru 1.2–7 I 2 Petru 1.3-4 I 2 Petru 1.5]

363. REMEDIEREA DEFICIENȚELOR SPIRITUALE

I Podcast I Pasaje Biblice : II Petru 1 : 2 – 7 I II Petru 1 : 3 – 4 I II Petru 1 : 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Decembrie 2022 I

Pentru început trebuie să reamintim că de mântuirea personală avem parte numai prin Harul Lui Dumnezeu dar pentru sfințire cât și pentru împlinirea planurilor Lui Dumnezeu este nevoie de conlucrez cu Dumnezeu. Continue reading „363. REMEDIEREA DEFICIENȚELOR SPIRITUALE [2 Petru 1.2–7 I 2 Petru 1.3-4 I 2 Petru 1.5]”

362. AUTOEXAMINAREA [1 Corinteni 11.28 I Ioan 8.1–11 I 18.9-14]

362. AUTOEXAMINAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 11 : 28 I Ioan 8 : 1 – 11 I 18 : 9 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Decembrie 2022 I

Autoexaminarea este definită ca referindu-se la o : „Examinare a propriei conștiințe”. (DEX, 2009)
Cu cât un om este mai aproape de Dumnezeu, cu atât se va preocupa mai mult de examinarea propriei conștiințe și nu de a altora. Continue reading „362. AUTOEXAMINAREA [1 Corinteni 11.28 I Ioan 8.1–11 I 18.9-14]”

361. SUNT UN COLABORATOR AL LUI DUMNEZEU ?

361. SUNT UN COLABORATOR AL LUI DUMNEZEU ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 3 : 9 I Luca 13 : 1 – 9 I Matei 3 : 8 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Decembrie 2022 I

Mântuirea este prin Har și poate fi definită ca fiind răspunsul omului la chemarea Lui Dumnezeu, dar atât pentru sfințire cât și pentru împlinirea planurilor Lui Dumnezeu pentru viața creștinului este nevoie de conlucrarea omului cu Dumnezeu. Continue reading „361. SUNT UN COLABORATOR AL LUI DUMNEZEU ?”

360. MÂNTUIREA DEPINDE NUMAI DE CE A FĂCUT DOMNUL PENTRU MINE SAU DEPINDE ÎN SPECIAL DE CEEEA CE FAC EU PENTRU DOMNUL ISUS ?

360. MÂNTUIREA DEPINDE NUMAI DE CE A FĂCUT DOMNUL PENTRU MINE SAU DEPINDE ÎN SPECIAL DE CEEEA CE FAC EU PENTRU DOMNUL ISUS ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 2 : 1 – 12 I Romani 10 : 20 I Isaia 55 : 6 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Decembrie 2022 I

Nu odată mi-a fost dat să citesc următoarele cuvinte : „Cu noi leneșii cum rămâne ? Vine cineva după noi să ne ducă în Cer ?” Continue reading „360. MÂNTUIREA DEPINDE NUMAI DE CE A FĂCUT DOMNUL PENTRU MINE SAU DEPINDE ÎN SPECIAL DE CEEEA CE FAC EU PENTRU DOMNUL ISUS ?”

359. CUM MĂ RAPORTEZ LA DOMNUL ISUS ?

359. CUM MĂ RAPORTEZ LA DOMNUL ISUS ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 2 : 1 – 12 I Matei 2 : 7 și 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Decembrie 2022 I

În Evanghelia după Matei 2 : 1 – 12 este descrisă căutarea magilor (care și-au dorit foarte mult să I Se închine Domnului Isus și au reușit ce și-au propus). Dar contemporani cu ei erau și Irod și clerul din Ierusalim din vremea respectivă … Continue reading „359. CUM MĂ RAPORTEZ LA DOMNUL ISUS ?”

358. AUTORITATEA DEPLINĂ A LUI MESIA

358. AUTORITATEA DEPLINĂ A LUI MESIA

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 – 10 I Luca 3 : 21 – 22 I Filipeni 2 : 5 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Decembrie 2022 I

În aceste zile vom sărbători Întruparea Domnului Isus. Din Isaia 11 : 1 – 10 reies trei aspecte :

1. Mesia (adică Domnul Isus) avea să fie atât om cât și Dumnezeu întrupat (v. 1),
2. EL avea să aibe o relație foarte strânsă cu Duhul Lui Dumnezeu (v. 2) și
3. Mesia când avea să vină avea să aibe o autoritate deplină (v. 3 – 10). Continue reading „358. AUTORITATEA DEPLINĂ A LUI MESIA”

357. DOMNUL ISUS ȘI DUHUL SFÂNT [Isaia 11.1-10 I Luca 3.21–22 I Filipeni 2.5–8]

357. DOMNUL ISUS ȘI DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 – 10 I Luca 3 : 21 – 22 I Filipeni 2 : 5 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Decembrie 2022 I

Dacă I Se supune Lui Dumnezeu, fiecare om de pe pământ poate avea același parcurs al vieții ca Domnul Isus : nașterea, mântuirea precum și primirea Duhului Sfânt în viața lui, iar după aceea viața lui de credință dacă este trăită în ascultarea de Dumnezeu aduce autoritatea spirituală. Continue reading „357. DOMNUL ISUS ȘI DUHUL SFÂNT [Isaia 11.1-10 I Luca 3.21–22 I Filipeni 2.5–8]”

356. ÎNTRUPAREA DOMNULUI ISUS [Isaia 11.1-10 I Ioan 8.56–59 I Ioan 10.30–36]

356. ÎNTRUPAREA DOMNULUI ISUS

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 – 10 I Ioan 8 : 56 – 59 I Ioan 10 : 30 – 36 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Decembrie 2022 I

În aceste zile vom sărbători Întruparea Domnului Isus. Din pasajul pe care-l vom aminti reies trei aspecte :
1. Mesia (adică Domnul Isus) avea să fie atât om cât și Dumnezeu întrupat (v. 1),
2. EL avea să aibe o relație foarte strânsă cu Duhul Lui Dumnezeu (v. 2) și
3. Mesia când avea să vină avea să aibe o autoritate deplină. Continue reading „356. ÎNTRUPAREA DOMNULUI ISUS [Isaia 11.1-10 I Ioan 8.56–59 I Ioan 10.30–36]”

355. SLAVA LUI DUMNEZEU SAU CE ȘTIU DESPRE DUMNEZEU ? [Ioan 1.14-18 I Ioan 2.11 I Psalmul 46.1]

355. SLAVA LUI DUMNEZEU SAU CE ȘTIU DESPRE DUMNEZEU ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 14 – 18 I Ioan 2 : 11 I Psalmul 46 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Decembrie 2022 I

Când ne referim la slava Lui Dumnezeu trebuie să notăm faptul că unul dintre înțelesurile cuvântului doxa (slavă) pe lângă cel de onoare sau de renume a Lui Dumnezeu este și : „manifestarea nespusă a lui Dumnezeu, splendoarea”. Continue reading „355. SLAVA LUI DUMNEZEU SAU CE ȘTIU DESPRE DUMNEZEU ? [Ioan 1.14-18 I Ioan 2.11 I Psalmul 46.1]”

354. ARĂTAREA ȘI PRIVIREA SLAVEI DOMNULUI ISUS [Ioan 1.14-18 I Ioan 2.11 I Psalmul 46.1]

354. ARĂTAREA ȘI PRIVIREA SLAVEI DOMNULUI ISUS

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 14 – 18 I Ioan 2 : 11 I Psalmul 46 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Decembrie 2022 I

„Slavă Lui Dumnezeu !” sau „Slavă Domnului Isus !” sunt expresii pe care le folosim frecvent pentru a ne arăta recunoștința față de Dumnezeu, în special atunci când Dumnezeu ne-a ajutat sau a intervenit în favoarea noastră. Continue reading „354. ARĂTAREA ȘI PRIVIREA SLAVEI DOMNULUI ISUS [Ioan 1.14-18 I Ioan 2.11 I Psalmul 46.1]”