354. ARĂTAREA ȘI PRIVIREA SLAVEI DOMNULUI ISUS [Ioan 1.14-18 I Ioan 2.11 I Psalmul 46.1]

354. ARĂTAREA ȘI PRIVIREA SLAVEI DOMNULUI ISUS

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 14 – 18 I Ioan 2 : 11 I Psalmul 46 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Decembrie 2022 I

„Slavă Lui Dumnezeu !” sau „Slavă Domnului Isus !” sunt expresii pe care le folosim frecvent pentru a ne arăta recunoștința față de Dumnezeu, în special atunci când Dumnezeu ne-a ajutat sau a intervenit în favoarea noastră.

Dar dacă Dumnezeu nu ne arată slava Domnului Isus (modul extraordinar în care EL ne vine în ajutor) noi nici măcar nu vom observa momentele în care Domnul Isus ne-a ajutat. Sunt acele minuni invizibile dar de necontestat !
Dar să observăm la ce se referă expresia „slava Domnului Isus” din punct de vedere Biblic.
În Ioan 1 : 14 – 18, apostolul Ioan a notat despre Domnul Isus :
„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – Ioan a mărturisit despre El, când a strigat :
„El este Acela despre care ziceam eu : „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har ; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu ; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
Cu referire la apostoli (în special), apostolul Ioan a scris : „Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl”. (Ioan 1 : 14)
În greacă pentru slavă apostolul Ioan a folosit cuvântul „doxa” care înseamnă „părere (întotdeauna bună în Noul Testament), laudă, cinste, glorie”.
Cuvântul doxa (slavă) era folosit și pentru a arăta : „onoarea, renumele ; … o calitate deosebit de dumnezeiască, manifestarea nespusă a lui Dumnezeu, splendoarea”.
În cadrul prezentului studiu, vom aminti un singur exemplu de manifestare a slavei Domnului Isus și anume transformarea apei în vin în urma căreia, apostolul Ioan a notat că :
„Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El”. (Ioan 2 : 11)
Aceasta a fost prima minune săvârșită de Domnul Isus. Dar să ne reamintim ce s-a întâmplat atunci, la puțin timp după ce Domnul Isus Și-a început activitatea publică.
În Evanghelia după Ioan 2 : 1 – 11 scrie că : „ A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.
Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis : „Nu mai au vin.” Isus i-a răspuns : „Femeie, ce am a face Eu cu tine ? Nu Mi-a venit încă ceasul.” Mama Lui a zis slugilor : „Să faceţi orice vă va zice.”
Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţare al iudeilor ; şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.
Isus le-a zis : „Umpleţi vasele acestea cu apă.” Şi le-au umplut până sus. „Scoateţi acum”, le-a zis El, „şi aduceţi nunului.” Şi i-au adus : Nunul, după ce a gustat apa făcută vin – el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau) – a chemat pe mire şi i-a zis :
„Orice om pune la masă întâi vinul cel bun ; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun ; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.”
Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El”.
Poate pentru un om care este la începutul vieții de credință, când citește această întâmplare din viața Domnului Isus, i se va părea foarte important faptul că Domnul Isus a transformat apa în vin, ceea ce este oricum un fapt extraordinar, deoarece implică transformarea totală a compoziției unui lichid.
Dar, de la un anumit timp (mai ales după mulți ani de umblare cu Dumnezeu) cei care deja încep să ÎL cunoască ceva mai bine pe Domnul Isus vor aprecia foarte mult nu numai minunea în sine dar vor vedea ceva ce-L caracterizează pe Domnul Isus.
Dumnezeu nu te lasă la greu, ci intervine și te ajută exact atunci când este nevoia mai mare. Acest fapt este mai mult decât extraordinar.
Mirele respectiv nici nu știa ce s-a întâmplat la nunta lui și deși a fost foarte aproape de-a provoca o impresie extrem de neplăcută despre el ca om, pe moment mirele nici măcar nu a aflat din ce situație a fost scăpat, din ce încurcătură a fost scos de Domnul Isus.
La remarca nunului (a organizatorului nunții respective) mirele nu a știut ce să răspundă deși nici nunul (cum apare în traducerea Cornilescu) nu a știut ce s-a întâmplat de fapt.
Era nunta mirelui dar nici el, nici organizatorul ospățului nu au realizat ce s-a petrecut acolo. În greacă cuvântul tradus cu „nun” (gr. architriklinos) se referă la : superintendentul unui banchet.
El avea ca atribuții „să pună în ordine mesele și canapelele, să aranjeze felurile, să guste dinainte mâncarea și vinul etc.”.
Dar dacă Domnul Isus nu ar fi intervenit, cu toată organizarea lor, lucrurile ar fi luat o întorsătură nedorită. Ce înțeles are expresia „slava Domnului Isus” ?
Expresia nu se referă numai la minunea în sine și la faptul că Dumnezeu poate rezolva absolut orice problemă, ci înțelegem și faptul că uneori Domnul Isus intervine în viața noastră atât de discret încât nici nu realizăm că Mâna Lui a fost acolo.
Dar ce trebuie să reținem și de ce putem fi absolut siguri este faptul că Dumnezeu Îți va veni în ajutor, atunci când cu adevărat ai nevoie !
În Psalmi sunt notate două adevăruri despre Dumnezeu :
Psalmul 46 : 1 „Dumnezeu este … un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi”.
Psalmi 84 : 11 „Căci Domnul Dumnezeu … nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană”.
Doamne Isuse, vreau să-ȚI mulțumesc frumos și pentru momentele în care am văzut cum numai Tu m-ai ajutat și ÎȚI sunt recunoscător și pentru momentele în care deși TU m-ai ajutat … eu nici măcar nu am observat că am avut parte de minunea Lui Dumnezeu !


Podcastul poate fi ascultat aici :