355. SLAVA LUI DUMNEZEU SAU CE ȘTIU DESPRE DUMNEZEU ? [Ioan 1.14-18 I Ioan 2.11 I Psalmul 46.1]

355. SLAVA LUI DUMNEZEU SAU CE ȘTIU DESPRE DUMNEZEU ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 14 – 18 I Ioan 2 : 11 I Psalmul 46 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Decembrie 2022 I

Când ne referim la slava Lui Dumnezeu trebuie să notăm faptul că unul dintre înțelesurile cuvântului doxa (slavă) pe lângă cel de onoare sau de renume a Lui Dumnezeu este și : „manifestarea nespusă a lui Dumnezeu, splendoarea”.

Altfel spus, Dumnezeu ÎȘI manifestă Slava și prin faptul că Dumnezeu nu te lasă la greu, ci intervine și te ajută exact atunci când este nevoia mai mare. Acest fapt este mai mult decât extraordinar.
Ce trebuie să reținem și de ce putem fi absolut siguri este faptul că Dumnezeu Îți va veni în ajutor, atunci când cu adevărat ai nevoie !
Vom reaminti două adevăruri despre Dumnezeu care sunt notate în Psalmi :
Psalmul 46 : 1 „Dumnezeu este … un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi”.
Psalmi 84 : 11 „Căci Domnul Dumnezeu … nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană”.

În Ioan 2 : 1 – 12 este notată prima minune pe care Domnul Isus a înfăptuit-o. EL era doar unul dintre invitații de la nunta respectivă și practic nu avea nicio obligație față de miri, dar slava Lui Dumnezeu S-a arătat prin faptul că Lui Dumnezeu Îi place să-l ajute pe omul care are probleme, are nevoi pe care nu și le poate rezolva el singur și de care nici măcar nu știe.
Mirele nu știa de faptul că nu mai aveau vin și nici organizatorul nunții nu a realizat ce se întâmplă, dar mama Lui Isus a aflat care este problema și a apelat la ajutorul Domnului Isus. Ea știa că numai EL te poate ajuta într-un mod supranatural, folosindu-se de ceea ce este natural (apa în cazul de față).
De ce accentuăm acest adevăr ? Deoarece dușmanul Lui Dumnezeu și al credincioșilor, Satana a distorsionat imaginea Lui Dumnezeu din mintea și din inima multor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat ci cred părerile greșite despre Dumnezeu.
În Luca 19 : 21 este notată o astfel de părere : „eşti un om aspru ; iei ce n-ai pus şi seceri ce n-ai semănat.” … ”. Acestea au fost cuvintele folosite de-un om pentru a-și justifica lenea și nepăsarea.
Pot să mă întreb : „Eu cât de bine ÎL cunosc pe Dumnezeu și cepărere am despre Dumnezeu ?” Să nu uităm niciodată faptul că Dumnezeu este bun iar bunătatea face parte din caracterul Lui Dumnezeu la fel cum răutatea este caracteristica de bază a lui Satana și a celor care-l ascultă.


Să observăm ce părere au avut despre Domnul Isus contemporanii Lui care erau sinceri. Vom observa cuvintele :
1. unui om religios și anume Nicodim, care era un foarte bun cunoscător al Legii Lui Moise,
2. unor păgâni (mulți dintre locuitorii din Samaria), care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și
3. cuvintele unui evreu (orbul căruia Domnul Isus i-a dat vederea).


1. Nicodim

În Ioan 3 : 1 – 2 scrie despre el că : „Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”

2. Unii dintre locuitorii din Samaria

Despre ei, apostolul Ioan care a fost martor ocular la ce s-a întâmplat, a notat că : „Mulţi samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea : „Mi-a spus tot ce am făcut.”
Când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână la ei. Şi El a rămas acolo două zile. Mult mai mulţi au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. Şi ziceau femeii : „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.” … ”. (Ioan 4 : 39 – 42)

3. Orbul care a fost vindecat

Vom reda o parte din dialogul pe care fariseii l-au avut cu fostul orb, discuție pe care tot apostolul Ioan a consemnat-o :
„Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar Acesta nu ştim de unde este.” „Aici este mirarea”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii.
Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi ; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere. Dacă Omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” … ”. (Ioan 9 : 29 – 33)
În concluzie vom nota faptul că indiferent din ce mediu provenim, noi avem nevoie să-L cunoaștem într-un mod personal pe Domnul Isus.
Și vom constata că Dumnezeu este bun și că își manifestă slava Lui și prin faptul că uneori ne vine în ajutor în momente în care noi suntem convinși că totul este în regulă și nici măcar nu realizăm spre ce încurcătură ne îndreptăm.
Poate doar în Cer, vom afla de câte ori Domnul Isus ne-a ajutat iar noi nici măcar nu am știut !
Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc frumos pentru că de multe ori până acum ȚI-ai arătat slava și în viața mea și știu că doar prin Harul Tău voi ajunge cu Tine în slavă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :