Gestionarea mâniei sau Aprinderea / stingerea „focului” [1 Samuel 28.18]

Samuel i-a spus lui Saul : „N-ai ascultat de glasul Domnului şi n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea [ebr. charon] mâniei Lui : de aceea îţi face Domnul aşa astăzi”. (I Samuel 28 : 18)

Introducere

Focul este un termen de comparaţie folosit pentru a descrie mânia, îngâmfarea, patima, pofta, egoismul … Sunt domenii ale vieţii în care atunci când producem un incendiu urmările sunt foarte greu de stins, de aceea trebuie să fim foarte atenţi la felul în care folosim chibriturile, în toate aceste arii ale vieţii ! Continue reading „Gestionarea mâniei sau Aprinderea / stingerea „focului” [1 Samuel 28.18]”

Binecuvântarea, Geneza 49.1, Geneza 41.28-32, I Petru 3.9 [Iacov, Iosif]

În Geneza 49 : 1 :

Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis : „Strângeţi-vă şi vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni”.

Astfel … Dumnezeu a arătat lui faraon ce are să facă. Iată, vor fi şapte ani de mare belşug în toată ţara Egiptului.

După ei vor veni şapte ani de foamete, aşa că se va uita tot belşugul acesta în ţara Egiptului, şi foametea va topi ţara. Continue reading „Binecuvântarea, Geneza 49.1, Geneza 41.28-32, I Petru 3.9 [Iacov, Iosif]”

Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (IV), Geneza 49.1, 22-25

Concluzii şi învăţăminte /  Iosif şi fraţii săi

Care era concluzia lui Iacov, după toţi acei ani ?

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău …” . (Geneza 49 : 25) În original sensul este altul.

Versetul poate fi tradus astfel : „ … Dumnezeului tatălui tău, care te ajută … ”. (New International Version)

Continue reading „Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (IV), Geneza 49.1, 22-25”

Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (III), Geneza 49.1, 22-25

III. Ajutorul Divin

Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi şi l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov : şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel.

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta ; aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta

Continue reading „Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (III), Geneza 49.1, 22-25”

Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (II), Geneza 49.1, 22-25

II. Ţinta arcaşilor

Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi şi l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov : şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel”. (Geneza 49 : 23 – 24)

Multă vreme Iosif a fost o ca ţintă în care fraţii lui trăgeau cu arcul. Aceste versete pot fi rescrise astfel : Continue reading „Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (II), Geneza 49.1, 22-25”

Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (I), Geneza 49.1, 22-25

Întâmplarea este din viaţa lui Iosif şi-a fraţilor săi. Despre ei, Iacov îi aminteşte lui Iosif (spunând ce s-a petrecut cândva în trecut) :

Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis … Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor ; ramurile lui se înalţă deasupra zidului.

Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi şi l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov : şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Continue reading „Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (I), Geneza 49.1, 22-25”

Marcu 6.1-6, Tăria morală (IV). Concluzii : ucenicii Domnului Isus, noi cei din 2018

Să observăm şi un alt aspect. Oare faptul că Domnul Isus era cu ucenicii constituia o garanţie pentru ei că nu aveau să aibă probleme ? Dar în cazul nostru, faptul că Isus este cu noi ne garantează că nu vom avea probleme ?

Nu, ci dimpotrivă, adversităţile primite datorită trăirii vieţii de creştin ne dovedesc că suntem pe traseul bun şi ne arată că suntem în grafic ! Continue reading „Marcu 6.1-6, Tăria morală (IV). Concluzii : ucenicii Domnului Isus, noi cei din 2018”

Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Neîncrederea (III) Marcu 6.1-6

Cea de-a treia atitudine avută  faţă de Domnul Isus, de concetăţenii Lui, a fost cea de neîncredere, de necredinţă în EL, (a se vedea Marcu 6 : 1 – 6).

3. Neîncredere în EL (necredinţa faţă de Isus)

Neîncrederea este definită ca fiind :

„Lipsă de încredere; îndoială, suspiciune”. (Dex) Continue reading „Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Neîncrederea (III) Marcu 6.1-6”

Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Disprețul (II) Marcu 6.1-6

O a doua atitudine de care Domnul Isus a avut parte acasă printre concetăţenii Lui a fost dispreţul.

Conform Dex, dispreţul este un :

„Sentiment de desconsiderare a cuiva sau a ceva ; lipsă de considerație sau de stimă față de cineva sau de ceva”. Continue reading „Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Disprețul (II) Marcu 6.1-6”

Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Respingerea (I) Marcu 6.1-6

Mergi înainte, nu te da bătut !

Isus a plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă.

Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau : „De unde are El aceste lucruri?  Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată ?  Continue reading „Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Respingerea (I) Marcu 6.1-6”