Nr. 189

Om şi om mare / matur, 1 Corinteni 13:11, Matei 5:48, Filipeni 3:15, Coloseni 4:12, Iacov 1:4

„ … atunci când am devenit un om [gr. anēr] … ”. (I Corinteni 13 : 11)

Termenul om mare / matur este folosit de către apostolul Pavel în I Corinteni 14 : 20, unde scrie :

Fraţilor, nu fiţi copii la minte ; ci la răutate fiţi prunci ; iar la minte fiţi oameni mari [gr. teleioi]”.

Gr. teleioi mai este tradus astfel :

Continue reading „Om şi om mare / matur, 1 Corinteni 13:11, Matei 5:48, Filipeni 3:15, Coloseni 4:12, Iacov 1:4”

Nr. 189

Luca 23:13-25 (II), Ce trebuie să reţin din ceea ce s-a petrecut la Procesul Domnului Isus ?

1. Pentru protecţia mea spirituală, trebuie să aleg să fiu drept

Aleg să fiu de partea dreptăţii, chiar dacă sunt singurul care spune / vede că albul e alb şi negrul e negru, în timp ce toţi cei din jurul meu, spun negru la alb şi alb la negru.

Adevărul rămâne adevăr, indiferent de câţi oameni judecă greşit la un moment dat un fapt, răuvoitori (de rea credinţă / rău intenţionaţi) fiind. Continue reading „Luca 23:13-25 (II), Ce trebuie să reţin din ceea ce s-a petrecut la Procesul Domnului Isus ?”

Nr. 189

Luca 23:13-25 (I), Procesul Domnului Isus

Pilat a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod şi le-a zis : „Mi-aţi adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală.

Şi iată că, după ce L-am cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu L-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-L pârâţi.

Nici Irod nu I-a găsit nicio vină, căci ni L-a trimis înapoi ; şi iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte.
Eu deci, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.” La fiecare praznic al Paştilor, Pilat trebuia să le sloboadă un întemniţat. Continue reading „Luca 23:13-25 (I), Procesul Domnului Isus”

Nr. 189

Cauza şi efectul ! Amos 3:1-8

Ascultaţi cuvântul acesta, pe care-l rosteşte Domnul împotriva voastră,

  • copii ai lui Israel,
  • împotriva întregii familii pe care am scos-o din ţara Egiptului ! 

„Eu

  • v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului : de aceea
  • vă voi şi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.”

Continue reading „Cauza şi efectul ! Amos 3:1-8”

Nr. 189

Asertivitatea sau Cum trebuie să răspundeţi fiecăruia ? Coloseni 4:2-6, Luca 20:27-40

Cum trebuie să răspund oamenilor diferiţi cu care am de-a face ?

Credincioşilor din Colose, apostolul Pavel le-a scris :

Vorbirea voastră să fie

  • totdeauna cu har,
  • dreasă cu sare, ca
  • să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia”.
  • (Coloseni 4 : 2 – 6)

Continue reading „Asertivitatea sau Cum trebuie să răspundeţi fiecăruia ? Coloseni 4:2-6, Luca 20:27-40”

Nr. 189

Jertfirea lui Isaac, Geneza 22:6, 19, Evrei 11:17-19

Testul încrederii în Dumnezeu sau Testul Învierii

Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună …

Avraam s-a întors la slugile sale şi s-au sculat şi au plecat împreună la Beer-Şeba, căci Avraam locuia la Beer-Şeba”. (Geneza 22 : 6, 19) Continue reading „Jertfirea lui Isaac, Geneza 22:6, 19, Evrei 11:17-19”

Nr. 189

Treizeci de arginţi, Exod 21:32, Zaharia 11.12-13, Matei 27:9-10

Preţul Celui preţuit sau : Ce valoare are pentru mine Isus ?

„ … Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin !”. (Romani 9 : 5)

Ce valoare are pentru mine Dumnezeu ? Întrebarea poate părea deplasată, dar pentru cumpărarea Domnului Isus, de fapt chiar s-a stabilit un preţ (cerut însă … după faţa omului) !

Despre Domnul Isus ştim că : „a luat chip de rob” (Filipeni 2 : 7)… şi în momentul vânzării, a fost evaluat exact la preţul unui rob. Continue reading „Treizeci de arginţi, Exod 21:32, Zaharia 11.12-13, Matei 27:9-10”

Nr. 189

Elogiul şi generozitatea (munificenţa), Romani 16:18

Conform Dicţionarului limbii române literare contemporane (1955 – 1957), munificenţa este sinonimul dărniciei, al generozităţii.

Îl numim generos pe cel : „Care este gata să ajute în mod dezinteresat pe alții”. (Dex) Dar generozitatea poate fi reală sau falsă (aparentă). Nu toţi cei ce par a fi generoşi, chiar sunt şi în realitate !

Exact acest lucru îl accentuează şi apostolul Pavel, care le-a scris credincioşilor din Roma : Continue reading „Elogiul şi generozitatea (munificenţa), Romani 16:18”

Nr. 189

Bine/cuvânt/are Geneza 48:8-19 (II)

Pentru a avea parte de binecuvântarea Divină trebuie să ţinem cont de :

I. Dumnezeu

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Voi Mă veţi chema şi veţi pleca ; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul … ”. (Ieremia 29 : 11 – 14)

Continue reading „Bine/cuvânt/are Geneza 48:8-19 (II)”

Nr. 189

Vederea duhovnicească, Iosif şi Israel, Geneza 48:8–19

Israel s-a uitat la fiii lui Iosif şi a zis : „Cine sunt aceştia ?” Iosif a răspuns tatălui său : „Sunt fiii mei, pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” Israel a zis : „Apropie-i, te rog, de mine ca să-i binecuvântez.”

Ochii lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţe, aşa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el ; şi Israel i-a sărutat şi i-a îmbrăţişat.

Israel a zis lui Iosif : „Nu credeam că am să-ţi mai văd faţa, şi iată că Dumnezeu m-a făcut să-ţi văd şi sămânţa.” Continue reading „Vederea duhovnicească, Iosif şi Israel, Geneza 48:8–19”

Nr. 189

Lege veşnică (expresia Biblică)

Unde este folosită în Biblie această expresie ? În special în Lege, pentru ca poporul evreu să respecte : 1.  Paştele  :

Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare în cinstea Domnului ; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Exodul 12 : 17)

Să ţineţi sărbătoarea Azimelor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului ; să ţineţi ziua aceea ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Exodul 12 : 14)

Continue reading „Lege veşnică (expresia Biblică)”

Nr. 189

Maria Magdalena (Evanghelia după Ioan 20 : 11 – 18)

Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus ; unul la cap, şi altul la picioare.

„Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi ?” Ea le-a răspuns : „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.” După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare ; dar nu ştia că este Isus. Continue reading „Maria Magdalena (Evanghelia după Ioan 20 : 11 – 18)”