Nr. 173

Elogiul şi generozitatea (munificenţa), Romani 16:18

Conform Dicţionarului limbii române literare contemporane (1955 – 1957), munificenţa este sinonimul dărniciei, al generozităţii.

Îl numim generos pe cel : „Care este gata să ajute în mod dezinteresat pe alții”. (Dex) Dar generozitatea poate fi reală sau falsă (aparentă). Nu toţi cei ce par a fi generoşi, chiar sunt şi în realitate !

Exact acest lucru îl accentuează şi apostolul Pavel, care le-a scris credincioşilor din Roma : Continue reading „Elogiul şi generozitatea (munificenţa), Romani 16:18”

Nr. 173

Bine/cuvânt/are Geneza 48:8-19 (II)

Pentru a avea parte de binecuvântarea Divină trebuie să ţinem cont de :

I. Dumnezeu

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Voi Mă veţi chema şi veţi pleca ; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul … ”. (Ieremia 29 : 11 – 14)

Continue reading „Bine/cuvânt/are Geneza 48:8-19 (II)”

Nr. 173

Vederea duhovnicească, Iosif şi Israel, Geneza 48:8–19

Israel s-a uitat la fiii lui Iosif şi a zis : „Cine sunt aceştia ?” Iosif a răspuns tatălui său : „Sunt fiii mei, pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” Israel a zis : „Apropie-i, te rog, de mine ca să-i binecuvântez.”

Ochii lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţe, aşa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el ; şi Israel i-a sărutat şi i-a îmbrăţişat.

Israel a zis lui Iosif : „Nu credeam că am să-ţi mai văd faţa, şi iată că Dumnezeu m-a făcut să-ţi văd şi sămânţa.” Continue reading „Vederea duhovnicească, Iosif şi Israel, Geneza 48:8–19”

Nr. 173

Lege veşnică (expresia Biblică)

Unde este folosită în Biblie această expresie ? În special în Lege, pentru ca poporul evreu să respecte : 1.  Paştele  :

Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare în cinstea Domnului ; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Exodul 12 : 17)

Să ţineţi sărbătoarea Azimelor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului ; să ţineţi ziua aceea ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Exodul 12 : 14)


2. Untdelemnul sfânt / curat  :

a). „Aaron şi fiii săi să-l pregătească în Cortul întâlnirii, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii lor şi pe care copiii lui Israel vor trebui s-o ţină”. (Exodul 27 : 21)

b). „Aaron să-l pregătească dincoace de perdeaua dinăuntru care este înaintea mărturiei, în Cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat de seara până dimineaţa în faţa Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. (Levitic 24 : 3)


3.  Îmbrăcămintea pe care preoţii trebuiau să o poarte în timpul slujbei făcute în Cortul Întâlnirii :

„Aaron şi fiii lui le vor purta când vor intra în Cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujba în Locaşul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovaţi şi nu vor muri. Aceasta este o lege veşnică pentru Aaron şi pentru urmaşii lui după el”. (Exodul 28 : 43)


4. Preoţia lui Aaaron şi a urmaşilor lui :

Să încingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un brâu şi să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia va fi a lor printr-o lege veşnică. Astfel să închini pe Aaron şi pe fiii lui în slujba Mea”. (Exodul 29 : 9)


5. Pieptul legănat şi spata :

  1. aduse prin ridicare din berbecul care slujea la închinarea în slujba de preot erau ale preoţilor :Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, printr-o lege veşnică, pe care o vor ţine copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare; şi, în jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului”. (Exodul 29 : 28) Era scris şi în Numeri 18 : 8, 19 „Domnul a zis lui Aaron : „Iată, din toate lucrurile pe care Mi le închină copiii lui Israel, îţi dau pe cele care Îmi sunt aduse prin ridicare; ţi le dau ţie şi fiilor tăi ca drept al ungerii, printr-o lege veşnică … „Îţi dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului, copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legământ de neîncălcat şi pe vecie înaintea Domnului, pentru tine şi pentru sămânţa ta împreună cu tine”.
  2. din jertfele de mulţumire aduse prin legănare erau ale preoţilor :Căci Eu iau din jertfele de mulţumire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi legănat într-o parte şi într-alta, ca dar legănat, şi spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, şi le dau preotului Aaron şi fiilor lui, printr-o lege veşnică, pe care o vor păzi întotdeauna copiii lui Israel”. (Levitic 7 : 34) Găsim notat şi în Numeri 18 : 11 „Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare şi legănându-le într-o parte şi în alta, ţi le dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele”.

a). În Levitic 7 : 36 scrie : „Iată ce porunceşte Domnul să le dea copii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii lor”.

b). Levitic 10 : 15 „Împreună cu grăsimile rânduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata, adusă ca jertfă prin ridicare, şi pieptul care se leagănă într-o parte şi alta înaintea Domnului ; ele vor fi ale tale şi ale fiilor tăi împreună cu tine, printr-o lege veşnică, aşa cum a poruncit Domnul”.


6. Grăsimea era numai a Domnului (nu aveau voie să consume grăsime şi nici sânge) :

Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile unde veţi locui : cu niciun chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge”. (Levitic 3 : 17)


7. Darul adus ca jertfă de mâncare trebuia să fie consumat de urmaşii lui Aaron : 

Toată partea bărbătească dintre copiii lui Aaron să mănânce din ea. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri cu privire la darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului : oricine se va atinge de ele va fi sfinţit”. (Levitic 6 : 18)


8. Darul adus ca jertfă de mâncare la închinarea în slujbă :

Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns în locul lui, să aducă darul acesta ca jertfă de mâncare. Aceasta este o lege veşnică înaintea Domnului : să fie arsă întreagă”. (Levitic 6 : 22)


9. Preoţii nu aveau voie să bea nici vin, nici băutură ameţitoare înainte de-a intra în slujbă : 

Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri …”. (Levitic 10 : 9)


10.  Ziua ispăşirii :

a). „Aceasta să vă fie o lege veşnică : în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru”. (Levitic 16 : 29)

b).Scrie şi în Levitic 16 : 31 şi în versetul 34 : „Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică … „Aceasta să fie pentru voi o lege veşnică: o dată pe an să se facă ispăşire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise, Domnul”.

c).„Să nu faceţi nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui”. (Levitic 23 : 31)


11. Evreii nu aveau voie să aducă jertfe la idoli  :

„Să nu-şi mai aducă jertfele lor la idolii cu care curvesc. Aceasta va fi o lege veşnică pentru ei şi pentru urmaşii lor”. (Levitic 17 : 7)


12. Nu aveau voie să mănânce din noua recoltă, până nu ÎI aduceau Lui Dumnezeu darul … poruncit :

Să nu mâncaţi nici pâine, nici spice prăjite sau pisate, până în ziua aceasta, când veţi aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui”. (Levitic 23 : 14)


13. Rusaliile  :

În aceeaşi zi, să vestiţi sărbătoarea şi să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui”. (Levitic 23 : 21)


14. Corturile  :

„În fiecare an să prăznuiţi sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de şapte zile. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi”. (Leviticul 23 : 41)


15. Pâinile pentru punerea înaintea Domnului  :

Pâinile acestea să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui, şi să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică”. (Levitic 24 : 9)


16. Trâmbiţele :

Din trâmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri”. (Numeri 10 : 8)


17.  Leviţii nu aveau voie să deţină moşteniri  :

Ci leviţii să facă slujba Cortului întâlnirii şi să rămână încărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n-aibă nicio moştenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege veşnică printre urmaşii voştri”. (Numeri 18 : 23)


18. Apa de curăţire. Legea pentru cel ce :

  1. strângea cenuşa vacii, (din care se făcea apa de curăţire)  :Cel ce va strânge cenuşa vacii să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veşnică atât pentru copiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor”. (Numeri 19 : 10)
  2. stropea pe altul cu apa de curăţire  :Aceasta să fie o lege veşnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţare să-şi spele hainele, şi cel ce se va atinge de apa de curăţare să fie necurat până seara”. (Numeri 19 : 21)

Termenul Lege veşnică mai este folosit în  :

2 Cronici 2 : 4 „Iată, eu înalţ o Casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile de tot de dimineaţă şi de seară în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veşnică pentru Israel”.

Ezechiel 46 : 14 „Vei mai adăuga la el ca dar de mâncare, în fiecare dimineaţă, a şasea parte dintr-o efă şi a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de făină. Acesta este darul de mâncare de adus Domnului ; aceasta este o lege veşnică, pentru totdeauna !

Nr. 173

Maria Magdalena (Evanghelia după Ioan 20 : 11 – 18)

Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus ; unul la cap, şi altul la picioare.

„Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi ?” Ea le-a răspuns : „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.” După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare ; dar nu ştia că este Isus. Continue reading „Maria Magdalena (Evanghelia după Ioan 20 : 11 – 18)”

Nr. 173

A învia, (studiul gr. egeiró) Matei 28:1-7

Învierea Domnului Isus ! 

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit [gr. apekylisen. Gr. apokuliō înseamnă : a da la o parte, a rostogoli înapoi] piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Continue reading „A învia, (studiul gr. egeiró) Matei 28:1-7”

Nr. 173

Pilat sau Judecătorul Lui Isus (III) Ioan 19:1-16

III. Harul nu este, (nu va ţinea) până la nesfârşit

A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit” (Evanghelia după Ioan 1 : 11). Pe moment nu s-a întâmplat nimic. Dar care a fost urmarea ?

În vremea Domnului Isus … poporul evreu se afla sub ocupaţia romanilor aşa că se credeau în siguranţă. Dar a trecut timpul şi în anul 70 a venit judecata ! Aparent nimic nu arăta că s-ar fi putut întâmpla aşa ceva ! Continue reading „Pilat sau Judecătorul Lui Isus (III) Ioan 19:1-16”

Nr. 173

Pilat sau Judecătorul Lui Isus (II) Ioan 19:1-16

II. Gândire bună şi totuşi decizii greşite (trăire rea) sau Una zic şi alta fac !

„ … să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El” … Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească”. (Evanghelia după Ioan 19 : 4, 16)

Gândirea lui a fost limpede, judecata omului poate să fie bună, („ … nu găsesc nicio vină … ”, versetul 4), dar trăirea să fie foarte rea / deciziile să fie foarte greşite : „L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.” (v. 16). Continue reading „Pilat sau Judecătorul Lui Isus (II) Ioan 19:1-16”

Nr. 173

Pilat sau Judecătorul Lui Isus (I) Ioan 19:1-16

Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau : „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I dădeau palme. Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis iudeilor :

„Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.” Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul !”, le-a zis Pilat. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii, au început să strige : Continue reading „Pilat sau Judecătorul Lui Isus (I) Ioan 19:1-16”

Nr. 173

Gânduri XXXIII

Un verset pe care îl ştim foarte bine :

Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de aniiar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani … ”. (Psalmul 90 : 10)

Dar trebuie să ştim că Dumnezeu nu priveşte la faţa omului, aşa că aceeaşi limită a vieţii este valabilă şi pentru împărat, nu numai pentru omul de rândÎn vremea aceea, Tirul va fi dat uitării şaptezeci de ani, cât ţine viaţa unui împărat … ”. (Isaia 23 : 15)


Atunci am urât viaţa, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare : totul este deşertăciune şi goană după vânt”. (Eclesiastul 2 : 17) Cine îşi urăşte viaţa ?

Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa, aude blestemul şi nu spune nimic”. (Proverbe 29 : 24) Omul poate să-şi împartă viaţa cu Domnul Isus, sau cu cel rău, dar trebuie să ştie că (satana) :

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug”. (Evanghelia după Ioan 10 : 10) Mai frumos este ce scrie în Isaia (38 : 16) :

Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa”.

Iacov (4 : 7 – 8) a scris despre dezavantajul pe care îl au oamenii care vor (sau măcar încearcă) să fie şi cu Domnul Isus şi cu cel rău :

Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor ; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită !


„Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum ! Am un botez cu care trebuie să fiu botezat şi cât de mult doresc să se îndeplinească !”. (Evanghelia după Luca 12 : 49 – 50)

Domnul Isus Îşi dorea plecarea Acasă … dar felul în care s-a făcut (prin moartea pe cruce), a fost ceva ce numai El ştie cât de mult L-a costat ! În Evanghelia după Matei 26 : 39 scrie ce s-a întâmplat în grădina Ghetsimani, înainte de-a trece prin acest botez :

Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând : „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta ! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu”.


Tu vrei ca Domnul să-ţi dea tot ce îţi doreşti de la El, dar tu nu vrei să-i dai tot ce-şi doreşte EL de la tine ?!


Cea mai mare investiţie a vieţii tale eşti tu însuţi ! Din punct de vedere spiritual, ar trebui să investeşti în tine însuţi !


În Psalmul 18 : 6 scrie : „Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu : din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui”. Când omului îi merge rău, strigă la Dumnezeu, dar când îi merge bine strigă la oameni !


În ţara nebunilor, cel întreg la minte … e „dus cu pluta” !


Trimite dincolo doar atât cât să-ţi ajungă pentru o veşnicie. Cam cât crezi că ţi-ar trebui să ai dincolo, dacă ai vrea să-ţi cumperi din cer, în fiecare zi timp de o veşnicie câte ceva … ? Să ne gândim puţin omeneşte. Dacă ar fi să ne cumpărăm doar de un leu, ne-ar trebui miliarde de miliarde de lei !

Şi cam cât ar trebui să trimitem dincolo ? E simplu : Cât putem de mult ! Ce să dăm ? Timp sau bani. Există o grupare care nu dau zeciuială în bani ci din timpul lor. Dau zilnic două ore şi patruzeci de minute …


De ce sunt uneori neînţelegeri între oameni ? Pentru că folosesc cuvinte cu altă valoare. Cuvântul celui uşuratic are valoarea unui leu, dar cuvântului omului serios valorează o liră sterlină.

Vorbesc oameni neserioşi, (pentru care cuvântul este o vorbă), cu oameni al căror cuvânt este aur ! În Judecători 13 : 12, avem notată întrebarea lui Manoah care ÎL întreba (practic) pe Dumnezeu :

Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil şi ce va fi de făcut ?

O astfel de atitudine faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, din partea unui om serios este pedepsită imediat … iar Zaharia rămâne mut, iar proorocul din I Împăraţi 13, este omorât de leu …

De aceea în viaţă este bine să cântărim omul cu care vorbim, pentru că vorbele unora … chiar nu trebuie puse la suflet !

Nr. 173

Liberul arbitru sau captivul arbitru ? (Psalmul 25:12, 2 Samuel 11:3-4)

I. Cât adevăr este în expresia : liberul arbitru ?

În viaţa lui Iosif, unde a fost liberul arbitru când :

  • fraţii l-au vândut ? El a avut ceva de ales ?

  • ajunge la închisoare, fiind acuzat pe nedrept ?! A putut să facă ceva ?

Continue reading „Liberul arbitru sau captivul arbitru ? (Psalmul 25:12, 2 Samuel 11:3-4)”

Nr. 173

Plata păcatului este moartea, Romani 6:23

Fiindcă plata [gr. opsōnia] păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6 : 23)
Un verset asemănător este scris în Iacov 1 : 15 „Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului ; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea”.

Plata păcatului este o expresie foarte folosită, dar ce înţeles are cuvântul plată ? Continue reading „Plata păcatului este moartea, Romani 6:23”