Vultur

Pe aripi de vultur, Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13

Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine”. (Exodul 19 : 4)

Vulturul nu este un mijloc de transport în comun ! Îşi poartă pe aripi numai puii şi face acest lucru cu un scop precis !

Dar ce capacitate de transport are un vultur ? Câţi au fost transportaţi până la Muntele Sinai, (unde se afla poporul evreu, atunci când Dumnezeu îi spune aceste cuvinte lui Moise) ? Continue reading „Pe aripi de vultur, Exod 19.4, Deuteronomul 32.11–13”

Vultur

Cum va fi la Revenirea Domnului Isus? (Ioan 14.1-6, 1 Samuel 30.21-25)

Domnul Isus înainte de-a pleca de pe pământ, le-a spus ucenicilor (care se consumau din cauza pierderii iminente a Celui drag) :

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.

Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”

„Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci ; cum putem să ştim calea într-acolo ?” Isus i-a zis : „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14 : 1 – 6)

Continue reading „Cum va fi la Revenirea Domnului Isus? (Ioan 14.1-6, 1 Samuel 30.21-25)”

Vultur

Gânduri XXXVII, Apocalipsa 2.9, 3.17, Geneza 3.15, Matei 26.6-13, Ioan 7.38, 10.17

1. Cât de mult ne înşelăm în autoevaluările pe care ni le facem :

Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) …”. (Apocalipsa 2 : 9)

Pentru că zici : „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti … sărac ...”. (Apocalipsa 3 : 17)

Săracul era de fapt bogat, iar bogatul, din punctul de vedere a Lui Dumnezeu era sărac. În II Corinteni 8 : 9, apostolul Pavel scria : Continue reading „Gânduri XXXVII, Apocalipsa 2.9, 3.17, Geneza 3.15, Matei 26.6-13, Ioan 7.38, 10.17”

Vultur

Isaia 38.14-20, Valoarea suferinţelor

Ochii-mi priveau topiţi spre cer : „Doamne, sunt în necaz, ajută-mă !” Ce să mai spun ? El mi-a răspuns şi m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel.

  • Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci
  • Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea ;
  • Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele ! 

Continue reading „Isaia 38.14-20, Valoarea suferinţelor”

Vultur

Marcu 1.14-15 (III), Pocăința. Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !

3. Atitudinea / Pocăinţa

La vremea stabilită de Dumnezeu, Domnul Isus Şi-a început lucrarea publică, în locul în care Dumnezeu L-a vrut, cerând (am ales să folosim un cuvânt mai blând), ca oamenii să-şi schimbe atitudinea cu care-şi trăiesc viaţa : Continue reading „Marcu 1.14-15 (III), Pocăința. Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !”

Vultur

Marcu 1.14-15 (II), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !

2. Locul

„ … Isus a venit în Galileea … ”. (Marcu 1 : 14)

La vremea stabilită de Dumnezeu, Domnul Isus Şi-a început lucrarea publică, în locul în care Dumnezeu L-a vrut, cerând (am ales să folosim un cuvânt mai blând), ca oamenii să-şi schimbe atitudinea cu care-şi trăiesc viaţa. Continue reading „Marcu 1.14-15 (II), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !”

Vultur

Marcu 1.14-15 (I), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !

După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea :

S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”. (Marcu 1 : 14 – 15)

Din aceste versete putem învăţa că există cel puţin trei domenii în trebuie să fim atenţi. La ce  ? Contează : Continue reading „Marcu 1.14-15 (I), Potriveşte-ţi viaţa după Cuvântul Lui Dumnezeu !”

Vultur

2 Samuel 20.14–22 (III), Liniştit şi credincios, mamă şi moştenire !

III. Ce putem învăţa din întâmplarea descrisă în II Samuel 20 : 14 – 22 ?

Lecţiile spirituale

În Biblie omul este comparat şi cu o cetate, care poate fi bine păzită sau care este total descoperită faţă de influenţele exterioare. În cartea Proverbe scrie că : Continue reading „2 Samuel 20.14–22 (III), Liniştit şi credincios, mamă şi moştenire !”

Vultur

2 Samuel 20.14–22 (II) Să întrebăm în Abel. Implicarea în comunitatea locală

II. Implicarea responsabilă a credinciosului în comunitatea în care trăieşte

Ioab a străbătut toate seminţiile lui Israel înspre Abel-Bet-Maaca, şi toţi bărbaţii de seamă s-au strâns şi l-au urmat.

Au venit şi au împresurat pe Şeba în Abel-Bet-Maaca şi au ridicat împotriva cetăţii un val care atingea întăritura. Tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să-l facă să cadă.  Continue reading „2 Samuel 20.14–22 (II) Să întrebăm în Abel. Implicarea în comunitatea locală”

Vultur

Ţi-ai închipuit, Psalmul 50.23

Despre închipuire

Se poate să am vorba creştină şi fapta păgână ?!

Merge şi aşa, pentru că „Domnul este bun” ? Nu.

Trebuie să-L chem pe Isus în viaţa mea, pentru a experimenta mântuirea, care se primeşte prin credinţa în Jertfa Lui ! Continue reading „Ţi-ai închipuit, Psalmul 50.23”