197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Restaurarea sufletului sau Formarea caracterului (Psalmul 23)

O cântare a lui David. 1 Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă ; îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei ; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele”. (Psalmul 23 : 1 – 6) Continue reading „Restaurarea sufletului sau Formarea caracterului (Psalmul 23)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Regretul (Luca 23.32-49)

Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele care trebuiau omorâţi împreună cu Isus. Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele : unul la dreapta, şi altul la stânga.

Isus zicea : „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac !” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit ; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.”

Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El ; se apropiau, Îi dădeau oţet şi-I ziceau : „Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi !” Continue reading „Regretul (Luca 23.32-49)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Gânduri XXXVI (Putere, revelaţie, îndrăzneala credinţei) Filipeni 4.13, Ioan 1.31, Ps. 81.10

1. Puterea spirituală

Apostolul Pavel a spus :

Pot totul în Hristos care mă întăreşte”. (Filipeni 4 : 13)

Într-un moment în care Dumnezeu îi vorbea într-un mod personal (direct), Iov a spus : Continue reading „Gânduri XXXVI (Putere, revelaţie, îndrăzneala credinţei) Filipeni 4.13, Ioan 1.31, Ps. 81.10”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Lista studiilor Biblice aflate pe www.cezareea.ro

Studiu Biblic, cezareea.roSTUDIILE SUNT ARANJATE ÎN ORDINE ALFABETICĂ

[La început vom afişa lista studiilor Biblice, urmând a fi ataşat şi linkul către pagina respectivă.

La ora actuală sunt destul de multe studii, de aceea aducerea la zi  a listei va necesita un interval de timp destul de mare.

Pentru a căuta un studiu în funcţie de o anumită temă, (evanghelizare, educarea copiilor), puteţi căuta la categoriile aflate în dreapta paginii]. Continue reading „Lista studiilor Biblice aflate pe www.cezareea.ro”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Biserica din Filadelfia sau Cheia, uşa şi stâlpul ! (Apocalipsa 3.7-13)

Ce va face Domnul (voi păzi …) pentru omul ce face ce poate (ai …)

Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i : „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide :

„Ştiu faptele tale : iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci Continue reading „Biserica din Filadelfia sau Cheia, uşa şi stâlpul ! (Apocalipsa 3.7-13)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Credinciosul adevărat, (II) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6

II. Credinciosul real (adevărat)

Caracteristicile omului credincios. Un astfel de om  :

1. Este stabil (statornic)

Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu …”. (Apocalipsa 21 : 10) Să ne amintim ce scrie despre credinciosul fals : „ … şade pe ape mari”. (Apocalipsa 17 : 1)

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc : tot ce începe, duce la bun sfârşit”. (Psalmul 1 : 3)

Continue reading „Credinciosul adevărat, (II) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Credinciosul prefăcut (fals), (I) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6

Pom sau pleavă ?

„Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis : „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului ; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei !”

Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.
Continue reading „Credinciosul prefăcut (fals), (I) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Când s-a ales praful de toate planurile mele, (Luca 23.50-56)

Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios, care nu luase parte la sfatul şi hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu.

Omul acesta s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. L-a dat jos de pe cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni.

Era ziua Pregătirii şi începea ziua Sabatului. Continue reading „Când s-a ales praful de toate planurile mele, (Luca 23.50-56)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Omul obstacol, Exod 1.8-22

Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său : „Iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare şi mai puternic decât noi.

Veniţi să ne arătăm dibaci faţă de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească şi el cu vrăjmaşii noştri, să ne bată şi să iasă apoi din ţară.”

Şi au pus peste ei isprăvnicei, ca să-i asuprească prin munci grele.
Continue reading „Omul obstacol, Exod 1.8-22”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Daniel – în Groapa cu lei, (III), Daniel 6.16-23

Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel şi să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel : „Dumnezeul tău căruia necurmat Îi slujeşti să te scape !”

Au adus o piatră şi au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui şi cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio ţiitoare şi n-a putut să doarmă. Continue reading „Daniel – în Groapa cu lei, (III), Daniel 6.16-23”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Ieremia în Groapa cu noroi (II), Ieremia 38.4-6

Atunci căpeteniile au zis împăratului: „Omul acesta ar trebui omorât ! Căci înmoaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta şi a întregului popor ţinându-le asemenea cuvântări ; omul acesta nu urmăreşte binele poporului acestuia şi nu-i vrea decât nenorocirea.”

Împăratul Zedechia a răspuns : „Iată-l că este în mâinile voastre; căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră !” Atunci ei au luat pe Ieremia şi l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniţei şi au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi ; şi Ieremia s-a afundat în noroi”. (Ieremia 38 : 4 – 6) Continue reading „Ieremia în Groapa cu noroi (II), Ieremia 38.4-6”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Iosif în Groapa fără apă (I), Geneza 37.18-28

Cele trei gropi.  Groapa sau Situaţia fără ieşireÎn viaţă Dumnezeu ne trece prin anumite situaţii limită, din care ne este imposibil să ieşim fără ajutorul Lui. Prin încercări, Dumnezeu :

  • ne testează credinţa,
  • ne ajută să-L cunoaştem mai mult, (şi tot în astfel de perioade),
  • ne creşte încrederea în EL  aducându-ne la un alt nivel în trăirea / umblarea cu EL !

Continue reading „Iosif în Groapa fără apă (I), Geneza 37.18-28”