197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Împotrivirea spirituală, Marcu 5:27-31

A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui. Căci îşi zicea ea : „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.”

Şi îndată a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El ; şi, întorcându-Se spre mulţime, a zis :

„Cine s-a atins de hainele Mele ?” Ucenicii I-au zis : „Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte şi mai zici : „Cine s-a atins de Mine ?” (Marcu 5 : 27 – 31) Continue reading „Împotrivirea spirituală, Marcu 5:27-31”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Însufleţirea, Marcu 5:27-34

Însufleţirea sau Tiparul vindecării Divine, (de fapt o modalitate de rezolvare a multor probleme).

A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui. Căci îşi zicea ea : „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.”

Şi îndată a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El ; şi, întorcându-Se spre mulţime, a zis :
Continue reading „Însufleţirea, Marcu 5:27-34”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Evanghelia după Luca 18:35–43, Vindecare orbului sau Cotidianul neobişnuit !

luca-18-35-43-vindecarea-orbuluiPe când Se apropia Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum şi cerşea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus : „Trece Isus din Nazaret”. Şi el a strigat : „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine !” Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă ; dar el ţipa şi mai tare : „Fiul lui David, ai milă de mine !” Isus S-a oprit şi a poruncit să-l aducă la El ; şi, după ce s-a apropiat, l-a întrebat :
„Ce vrei să-ţi fac ?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.” Şi Isus i-a zis : „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.” Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu”. (Evanghelia după Luca 18 : 35 – 43) Continue reading „Evanghelia după Luca 18:35–43, Vindecare orbului sau Cotidianul neobişnuit !”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Umblarea pe ape / mare (II) Evanghelia după Matei 14.22-33

matei-14-30-doamne-scapa-maIsus umblă pe ape, pe acolo pe unde nimeni nu a umblat, pe unde nu se poate merge în mod normal. Dar acelaşi lucru şi-a dorit şi Petru să îl facă. În Evanghelia după Matei 14 : 28, sunt notate cuvintele lui Petru :

Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape”. „Vino !”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus”. (v. 29) În Apocalipsa 17 : 15 scrie : „Apoi mi-a zis : „Apele pe care le-ai văzut … sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi”. Din punct de vedere spiritual apele reprezintă lumea. Continue reading „Umblarea pe ape / mare (II) Evanghelia după Matei 14.22-33”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Învierea fiicei lui iair, Evanghelia după Matei 9:18-19, (Despre barierele mentale)

2 Împăraţi 7,2Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis :

„Fiica mea adineaori a murit ; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia.

Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui.” (Evanghelia după Matei 9 : 18 – 19). Continue reading „Învierea fiicei lui iair, Evanghelia după Matei 9:18-19, (Despre barierele mentale)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

„Noi ştim …”. Oare ? (Vindecarea orbului din naştere, Ioan 9.10-12)

Fostul nevăzător este întrebat de către cei care vedeau : „Cum ţi s-au deschis ochii ?” El a răspuns :

„Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te.” M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.”

„Unde este Omul acela?”, l-au întrebat ei. El a răspuns : „Nu ştiu.” (Evanghelia după Ioan 9 : 10 – 12). Continue reading „„Noi ştim …”. Oare ? (Vindecarea orbului din naştere, Ioan 9.10-12)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Vindecarea unui lepros, Evanghelia după Marcu 1:40-45

Pentru privitorul de atunci, Martorul ocular, Evreu, Trăitor sub Lege, (sub Jugul Legii, cum avea să spună, apostolul Petru în Fapte 15 : 10), această vindecare în sine era ceva nou !

Dar să vedem textul Biblic din Evanghelia după Marcu 1 : 40 – 45  : „A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea : „Dacă vrei, poţi să mă cureţi.”

Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţat!” Îndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţat. Continue reading „Vindecarea unui lepros, Evanghelia după Marcu 1:40-45”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Umblarea pe ape, Evanghelia după Marcu 6 : 45 – 48

Un DUMNEZEU neînţeles … şi de neînţeles !

Îţi place să chinuieşti, să dispreţuieşti făptura mâinilor Tale, în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celo răi?” (Iov 10 : 3)

Dacă cineva ÎI face voia va ajunge să înţeleagă, să cunoască de ce-urile existenţei de zi cu zi, şi să-L cunoască. EL este mult mai prezent în viaţa omului, decât realizează omul acest lucru … Continue reading „Umblarea pe ape, Evanghelia după Marcu 6 : 45 – 48”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Eliberarea omului stăpânit de duhuri, Marcu 5:1-20

Semnele prezenţei Divine şi a celei demonice în viaţa omului

Dacă privim cu atenţie semnele prezenţei demonice, putem înţelege unele lucruri care se petrec şi în viaţa noastră, aşa cum le vede Isus; de fapt, aşa cum sunt în realitatea spirituală. 

Dar trebuie făcute şi câteva observaţii. Prezenţa demonică se manifestă deschis numai în faţa pericolului imediat; adică, atunci când este de faţă un om al lui Dumnezeu, care oricum detectează această însoţire demonică din viaţa respectivă. Continue reading „Eliberarea omului stăpânit de duhuri, Marcu 5:1-20”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Înmulţirea pâinilor, Evanghelia după Ioan 6:5-6

ioan-6-5-6-inmultirea-painilorAproape tot

Isus … a zis lui Filip : “De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceştia?Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă.” (Evanghelia după Ioan 6:5, 6)

Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceştia, aici într-un loc pustiu ?” (Evanghelia după Marcu 8 : 4). Continue reading „Înmulţirea pâinilor, Evanghelia după Ioan 6:5-6”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Învierea lui Lazăr, Evanghelia după Ioan 11:1, 3

 Un oarecare Lazăr … era bolnav … Surorile au trimis la Isus să-i spună : „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav”.  (Evanghelia după Ioan 11 : 1, 3)

În felul lui, Lazăr era un oarecare, un fel de prototip al fiecăruia dintre noi. Harul lui era că Domnul Isus îl iubea. Aceasta îi dă valoare cuiva : Relaţia cu El.

Este interesantă şi rugăciunea surorilor lui. Nu este insistentă. Continue reading „Învierea lui Lazăr, Evanghelia după Ioan 11:1, 3”