316 I 2023. ALEARGĂ DUPĂ SLAVA LUI DUMNEZEU (II). ADEVĂRURI PROFUNDE [Isaia 42.8 I 1 Petru 4.11]

316 I 2023. ALEARGĂ DUPĂ SLAVA LUI DUMNEZEU (II). ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 42 : 8 I I Petru 4 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Noiembrie 2023 I

Alergarea după slavă. Slava este mult mai rapidă decât tine și nu o vei putea ajunge niciodată. Și nici nu poți beneficia de ea atâta timp cât o cauți tu însuți pentru tine și nu ți-o dorești să o obții pentru ca Dumnezeu să fie slăvit prin viața ta. Continue reading „316 I 2023. ALEARGĂ DUPĂ SLAVA LUI DUMNEZEU (II). ADEVĂRURI PROFUNDE [Isaia 42.8 I 1 Petru 4.11]”

315 I 2023. NU ALERGA DUPĂ SLAVA TA ÎNSUȚI (I). ADEVĂRURI PROFUNDE [Ioan 5.44 I Isaia 42.8 I Proverbe 25.27]

315 I 2023. NU ALERGA DUPĂ SLAVA TA ÎNSUȚI (I). ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 5 : 44 I Isaia 42 : 8 I Proverbe 25 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Noiembrie 2023 I

Alergarea după slavă. Slava este mult mai rapidă decât tine și nu o vei putea ajunge niciodată. Și nici nu poți beneficia de ea atâta timp cât o cauți tu însuți pentru tine și nu ți-o dorești să o obții pentru ca Dumnezeu să fie slăvit prin viața ta. Continue reading „315 I 2023. NU ALERGA DUPĂ SLAVA TA ÎNSUȚI (I). ADEVĂRURI PROFUNDE [Ioan 5.44 I Isaia 42.8 I Proverbe 25.27]”

314 I 2023. SCHIMBĂRILE BRUȘTE DE PLAN SAU ADEVĂRURI PROFUNDE [Ieremia 10.23 I Proverbe 27.1 I Luca 17.26–37]

314 I 2023. SCHIMBĂRILE BRUȘTE DE PLAN SAU ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ieremia 10 : 23 I Proverbe 27 : 1 I Luca 17 : 26 – 37 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Noiembrie 2023 I

Un alt adevăr profund este faptul că în viață avem poarte de schimbări bruște de plan deaorece planurile noastre uneori nu se potrivesc deloc cu planurile Lui Dumnezeu. Continue reading „314 I 2023. SCHIMBĂRILE BRUȘTE DE PLAN SAU ADEVĂRURI PROFUNDE [Ieremia 10.23 I Proverbe 27.1 I Luca 17.26–37]”

313 I 2023. ȘI-A ALES PARTEA CEA BUNĂ SAU ADEVĂRURI PROFUNDE [Luca 10.38–42]

313 I 2023. ȘI-A ALES PARTEA CEA BUNĂ SAU ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 10 : 38 – 42 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Noiembrie 2023 I

Deși despre alegere s-a mai scris, astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu vom aminti un alt adevăr profund și anume cât de important este să facem alegeri bune. Continue reading „313 I 2023. ȘI-A ALES PARTEA CEA BUNĂ SAU ADEVĂRURI PROFUNDE [Luca 10.38–42]”

312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT [2 Împărați 4.1-7 I Faptele Apostolilor 1.13-14 I Faptele Apostolilor 2.1–4]

312 I 2023. TREI CONDIȚII ALE UMPLERII CU DUHUL SFÂNT SAU ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : II Împărați 4 : 1 – 7 I Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 I Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Noiembrie 2023 I

Pentru umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să fie îndeplinite trei condiţii : 1. strigătul inimii credinciosului conștient de nevoia Lui disperată după Duhul Sfânt, 2. înțelegerea importanței Bisericii care este Trupul Lui Christos, creștinul fiind o parte dintr-un întreg și 3. unitatea între frații de credință.


Aceste condiții sunt regăsite în Vechiul Testament în întâmplarea notată în cartea II Împărați 4 : 1- 7, unde scrie cum o femeie a scăpat de robie și de datorii cerând ajutorul unui prooroc care i-a rămas alături chiar și după ce soțul ei a plecat de pe pământ.


1. Strigătul inimii

O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei …”. (II Împăraţi 4 : 1)

Se apropie de momentul botezului în Duhul Sfânt numai credinciosul care își vede nevoia cu adevărat și știe că nu se mai poate trăi fără Duhul Sfânt.

La fel au fost apostolii după Înălțarea la Cer a Domnului Isus. EL nu mai era cu ei. El Cel care rezolva toate problemele materiale și spirituale și deodată au devenit conștienți de nevoia lor, așa că au apelat la Dumnezeu stăruind în rugăciune zece zile.

Așa a fost și femeia care a strigat. Și-a arătat disperarea știa că nu mai poate fără ajutorul Lui Dumnezeu.


În al doilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

2. Adunarea vaselor în aceeaşi Casă (a Celui plecat dintre ei)

Du-te de cere vase de afară de la toţi vecinii tăi, vase goale, şi nu cere puţine. Când te vei întoarce, închide uşa după tine şi după copiii tăi ; toarnă din untdelemn în toate aceste vase şi pune deoparte pe cele pline.” (II Împăraţi 4 : 3 – 4)

Pentru femeia care avea o nevoie disperată nu a mai contat proveniența vaselor, nici forma lor etc., ci pentru ea conta umplerea pentru a-și putea plăti datoria.


La fel a fost cu apostolii. Până la Înălțarea la Cer a Domnului Isus, chiar și în ultima zi când Domnul a fost cu ei, apostolii au fost personalități distincte care își căutau interesele personale, chiar dacă ei au renunțat la multe pentru Domnul Isus.

Dar după Înălțarea Domnului Isus la Cer s-a produs o schimbare interioară, iar ei care erau asemenea vaselor diferite care au fost aduse în aceași casă și ei apostolii care erau atât de diferiți ca oameni, au devenit altfel deoarece toți aveau aceeași nevoie. Imperativul primirii Duhului Sfânt despre care le-a spus Domnul Isus (a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 8).

În matematică atunci când aduni, faci o adunare. Adunând creştinii împreună faci o Adunare, adică Biserica. Putem spune că această Adunare era simbolizată prin aducerea mai multor vase în aceeași Casă.


Și în al treilea rând, pentru umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie de :

3. Apropierea vaselor

Nu era suficient ca vasele împrumutate să fie doar prezente fizic în aceeaşi casă, ci ele trebuiau să fie așezate una lângă alta.

În II Împăraţi 4 : 5 – 6 scrie că :

Atunci ea a plecat de la el. A închis uşa după ea şi după copiii ei ; ei îi apropiau vasele, şi ea turna din untdelemn în ele. Când s-au umplut vasele …”.

La stăruința pentru botezul în Duhul Sfânt, credincioșii stau aproape în timpul rugăciunii, dar contează foarte mult ca ei să fie și uniți în duhul lor.

Atmosfera de acolo era una deosebită iar în Faptele Apostolilor 1 : 13 – 14 este descrisă într-un mod foarte frumos :

Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau : Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov.

Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui”.

Ei erau fizic în aceeași casă (exact ca vasele împrumutate din casa femeii) dar mai mult decât atât, pentru ei nu a mai contat ce a fost înainte, ci „stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri”. Avea valoare doar ceea ce își doreau toți împreună, adică Duhul Sfânt !

Vom încheia, citând versetele scris în Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 și ne dorim ca așa ceva să fie o realitate și la Cezareea dar și peste tot unde se adună copiii Lui Dumnezeu.


Despre primii ucenici scrie că :

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.


De atunci totul s-a schimbat și să dea Dumnezeu ca plinătatea Duhului Sfânt să fie o realitate în viața de zi cu zi a fiecărui creștin ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :

311 I 2023. ADEVĂRURI PROFUNDE SAU POT SĂ VĂD FĂRĂ SĂ ÎNȚELEG [Judecători 6.12 I Matei 24.15 I Daniel 12.8–9]

311 I 2023. ADEVĂRURI PROFUNDE SAU POT SĂ VĂD FĂRĂ SĂ ÎNȚELEG

I Podcast I Pasaje Biblice : Judecători 6 : 12 I Matei 24 : 15 I Daniel 12 : 8 – 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Noiembrie 2023 I

În viață sunt momente în care înțelegem foarte clar ce citim sau ce ni se întâmplă, dar există și lucruri care sunt de neînțeles pentru noi. Iar noi știm foarte bine că există o mare diferență între a vedea și a înțelege.


Pentru început să ne-amintim de-o întâmplare care s-a petrecut în viața unui om credincios. Despre Ghedeon scrie că :

Îngerul Domnului I s-a arătat” (Judecători 6 : 12).

În versetul 22 scrie că Ghedeon : „văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis …”.


Deci există :

  1. vederea fizică și
  2. vederea sau mai bine zis înțelegerea spirituală.

Ghedeon tocmai trăia o minune și nu și-a dat seama de realitate până ce Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut. Atunci i s-au deschis ochii spirituali lui Ghedeon.

Aceasta înseamnă că pot să văd ceva cu ochii mei și totuşi să nu înțeleg cu „ochii minții” sau mai grav, pot să percep totul complet denaturat.


În Faptele Apostolilor 2 : 13 scrie că : „ … alții își băteau joc și ziceau : „Sunt plini de must !” (dar în versetul 15, Petru traduce spusele lor și spune direct : beți).

Acest fel de credincioși sunt genul de oameni care nu înțeleg nimic din ce se întâmplă chiar când sunt prezenți la o experiență unică.

Trebuie să accentuăm faptul că acolo cei prezenți erau martori la Pogorârea Duhului Sfânt și totuși ei în prezența Lui rămân tot ei … deși au fost acolo când s-a petrecut unul dintre cele mai mari evenimente din istoria omenirii și anume Venirea Duhului Sfânt în lume !


Vederea fizică este complet diferită de vederea sau de înțelegerea spirituală. În Matei 24 : 15 sunt notate cuvintele Domnului Isus : „Cine citește să înțeleagă”. Este limpede faptul că un om poate citi ceva fără a înțelege ce scrie acolo, sau poate vedea ceva fără a realiza ce se întâmplă acolo.

În cartea Daniel 12 : 8 – 9, proorocul Daniel a scris :

Eu am auzit, dar n-am înţeles ; şi am zis : „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri ?” El a răspuns : „Du-te, Daniele ! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului”.

Și proorocul Daniel a avut lucruri pe care nu le-a înțeles și chiar i s-a explicat că nu trebuie să le știe, iar el nu a insistat să i se spună. Dacă i-ar fi fost spuse, ar fi rămas scrise iar aceasta nu avea voie să fie, deoarece Dumnezeu este Cel care uneori ne limitează accesul la cunoaștere. Proorocul Daniel a notat clar : „Eu am auzit, dar n-am înţeles”. (Daniel 12 : 8)

Dar există și descoperirea Divină, adică acel moment în care Dumnezeu ne face să înțelegem ceva ce noi nu pricepeam.


În cartea Daniel 9 : 23 scrie ce i-a spus arhanghelul Gabriel lui Daniel :

Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc ; căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta şi înţelege vedenia !


Doamne Isuse, fă-mi Te rog și mie parte de Harul de-a înțelege Cuvântul Tău și ceea ce mi se întâmplă uneori în viață ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :