311 I 2023. ADEVĂRURI PROFUNDE SAU POT SĂ VĂD FĂRĂ SĂ ÎNȚELEG [Judecători 6.12 I Matei 24.15 I Daniel 12.8–9]

311 I 2023. ADEVĂRURI PROFUNDE SAU POT SĂ VĂD FĂRĂ SĂ ÎNȚELEG

I Podcast I Pasaje Biblice : Judecători 6 : 12 I Matei 24 : 15 I Daniel 12 : 8 – 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Noiembrie 2023 I

În viață sunt momente în care înțelegem foarte clar ce citim sau ce ni se întâmplă, dar există și lucruri care sunt de neînțeles pentru noi. Iar noi știm foarte bine că există o mare diferență între a vedea și a înțelege.


Pentru început să ne-amintim de-o întâmplare care s-a petrecut în viața unui om credincios. Despre Ghedeon scrie că :

Îngerul Domnului I s-a arătat” (Judecători 6 : 12).

În versetul 22 scrie că Ghedeon : „văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis …”.


Deci există :

  1. vederea fizică și
  2. vederea sau mai bine zis înțelegerea spirituală.

Ghedeon tocmai trăia o minune și nu și-a dat seama de realitate până ce Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut. Atunci i s-au deschis ochii spirituali lui Ghedeon.

Aceasta înseamnă că pot să văd ceva cu ochii mei și totuşi să nu înțeleg cu „ochii minții” sau mai grav, pot să percep totul complet denaturat.


În Faptele Apostolilor 2 : 13 scrie că : „ … alții își băteau joc și ziceau : „Sunt plini de must !” (dar în versetul 15, Petru traduce spusele lor și spune direct : beți).

Acest fel de credincioși sunt genul de oameni care nu înțeleg nimic din ce se întâmplă chiar când sunt prezenți la o experiență unică.

Trebuie să accentuăm faptul că acolo cei prezenți erau martori la Pogorârea Duhului Sfânt și totuși ei în prezența Lui rămân tot ei … deși au fost acolo când s-a petrecut unul dintre cele mai mari evenimente din istoria omenirii și anume Venirea Duhului Sfânt în lume !


Vederea fizică este complet diferită de vederea sau de înțelegerea spirituală. În Matei 24 : 15 sunt notate cuvintele Domnului Isus : „Cine citește să înțeleagă”. Este limpede faptul că un om poate citi ceva fără a înțelege ce scrie acolo, sau poate vedea ceva fără a realiza ce se întâmplă acolo.

În cartea Daniel 12 : 8 – 9, proorocul Daniel a scris :

Eu am auzit, dar n-am înţeles ; şi am zis : „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri ?” El a răspuns : „Du-te, Daniele ! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului”.

Și proorocul Daniel a avut lucruri pe care nu le-a înțeles și chiar i s-a explicat că nu trebuie să le știe, iar el nu a insistat să i se spună. Dacă i-ar fi fost spuse, ar fi rămas scrise iar aceasta nu avea voie să fie, deoarece Dumnezeu este Cel care uneori ne limitează accesul la cunoaștere. Proorocul Daniel a notat clar : „Eu am auzit, dar n-am înţeles”. (Daniel 12 : 8)

Dar există și descoperirea Divină, adică acel moment în care Dumnezeu ne face să înțelegem ceva ce noi nu pricepeam.


În cartea Daniel 9 : 23 scrie ce i-a spus arhanghelul Gabriel lui Daniel :

Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc ; căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta şi înţelege vedenia !


Doamne Isuse, fă-mi Te rog și mie parte de Harul de-a înțelege Cuvântul Tău și ceea ce mi se întâmplă uneori în viață ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :