288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ [1 Samuel 1.5-6 I Exodul 4.10-12 I Marcu 14.38]

288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 5 – 6 I Exodul 4 : 10 – 12 I Marcu 14 : 38 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Octombrie 2023 I

Orice chibrit, cât ar fi el de aprins, se stinge când este pus într-un pahar cu apă. În Proverbe 15 : 1 scrie că : „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia”. Continue reading „288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ [1 Samuel 1.5-6 I Exodul 4.10-12 I Marcu 14.38]”

287 I 2023. „CHIBRITUL” APRINS SAU DE UNDE VIN CERTURILE [Iacov 4.1 I 1 Timotei 6.4 I 1 Samuel 1.9–18 și 3.8]

287 I 2023. „CHIBRITUL” APRINS SAU DE UNDE VIN CERTURILE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 4 : 1 I I Timotei 6 : 4 I I Samuel 1 : 9 – 18 și 3 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Octombrie 2023 I

„De unde vin … certurile ?” Ele vin de undeva, de aceea pentru a nu avea parte de ele, cu ajutorul Lui Dumnezeu astăzi vom căuta să oferim trei răspunsuri. Continue reading „287 I 2023. „CHIBRITUL” APRINS SAU DE UNDE VIN CERTURILE [Iacov 4.1 I 1 Timotei 6.4 I 1 Samuel 1.9–18 și 3.8]”

286 I 2023. ÎNCLINAȚIA SPRE CEARTĂ ARATĂ SPRE PROBLEMELE DIN INIMĂ [Iacov 3.17 I Iacov 3. 12–18 I Judecători 9.7–15]

286 I 2023. ÎNCLINAȚIA SPRE CEARTĂ ARATĂ SPRE PROBLEMELE DIN INIMĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 3 : 17 I Iacov 3 : 12 – 18 I Judecători 9 : 7 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Octombrie 2023 I

Dacă purtarea mea este rea înseamnă că așa este interiorul meu și dacă vreau să fac o schimbare trebuie să accept faptul că răul din afară, vine de fapt din răul interior, deoarece dacă interiorul meu ar fi bun și purtarea ar fi pe măsură adică ar fi mai : „întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică”. (Iacov 3 : 17) Continue reading „286 I 2023. ÎNCLINAȚIA SPRE CEARTĂ ARATĂ SPRE PROBLEMELE DIN INIMĂ [Iacov 3.17 I Iacov 3. 12–18 I Judecători 9.7–15]”

285 I 2023. CEARTA SAU SCĂDEREA INFLAMABILITĂȚII [Geneza 28.10–17]

285 I 2023. CEARTA SAU SCĂDEREA INFLAMABILITĂȚII

I Podcast I Pasaj Biblic : Geneza 20 : 10 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Octombrie 2023 I

Investirea în firea pământească va aduce o producție mai mare de fapte ale firii printre care și aprinderea de mânie care se produce foarte ușor ducând la ceartă, dar investirea în sfințenie va aduce o cantitate mai mare de Roadă a Duhului Sfânt din care face parte și îndelunga răbdare. Continue reading „285 I 2023. CEARTA SAU SCĂDEREA INFLAMABILITĂȚII [Geneza 28.10–17]”

284 I 2023. [CEARTA] 1. CHIBRITUL APRINS SAU TOT CER ȘI CERT SAU ALEG SĂ IERT [1 Samuel 1.14 I Filipeni 1.17 I 1 Corinteni 11.16]

284 I 2023. [CEARTA] 1. CHIBRITUL APRINS SAU TOT CER ȘI CERT SAU ALEG SĂ IERT ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 14 I Filipeni 1 : 17 I I Corinteni 11 : 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Octombrie 2023 I

Între oameni pot exista neînțelegeri, datorită celor care de felul lor sunt provocatori de conflicte. Pentru a fi ]n relații bune cu ceilalți, trebuie să fiu tot timpul plin de Duhul Sfânt deoarece EL este asemenea apei care stinge aprinderea mâniei celui care mă atacă prin cuvintele lui iar eu dacă nu sunt atent pot fi asemenea uui butoi cu benzină care nu are nevoie decât de-un chibrit aprins pentru a exploda ! Continue reading „284 I 2023. [CEARTA] 1. CHIBRITUL APRINS SAU TOT CER ȘI CERT SAU ALEG SĂ IERT [1 Samuel 1.14 I Filipeni 1.17 I 1 Corinteni 11.16]”

283 I 2023. SUBORDONAREA SAU PLASAREA SUB AUTORITATEA LUI DUMNEZEU [Iacov 4.7 I Romani 13.1 I Luca 2.51]

283 I 2023. SUBORDONAREA SAU PLASAREA SUB AUTORITATEA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 4 : 7 I Romani 13 : 1 I Luca 2 : 51 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Octombrie 2023 I

Pentru a avea o viață liniștită contează foarte mult să mă subordonez Lui Dumnezeu și să mă împotrivesc Celui rău.
Despre acest fel de subordonare, despre potrivirea cu voia Lui Dumnezeu și împotrivirea față de cel rău scrie în cartea Iacov 4 : 7, unde sunt notate aceste imperative : „Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi”. Continue reading „283 I 2023. SUBORDONAREA SAU PLASAREA SUB AUTORITATEA LUI DUMNEZEU [Iacov 4.7 I Romani 13.1 I Luca 2.51]”

282 I 2023. OMUL GÂLCEVITOR ȘI OMUL PACIFICATOR [Proverbe 26.20-21 I 1 Samuel 1.14 I Matei 5.9]

282 I 2023. OMUL GÂLCEVITOR ȘI OMUL PACIFICATOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbe 26 : 20 – 21 I I Samuel 1 : 14 I Matei 5 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Octombrie 2023 I

Când ne referim la relațiile dintre oameni, se poate spune că există cel puțin două feluri de oameni, gâlcevitorii sau certăreții care produc conflicte și alții care le sting, deoarece aleg să fie împăciuitori. Continue reading „282 I 2023. OMUL GÂLCEVITOR ȘI OMUL PACIFICATOR [Proverbe 26.20-21 I 1 Samuel 1.14 I Matei 5.9]”

281 I 2023. CUVINTE DE DEMOLARE SAU CUVINTE DE EDIFICARE [1 Samuel 1.12–18 I Psalmul 55.21 I Psalmul 64.3]

281 I 2023. CUVINTE DE DEMOLARE SAU CUVINTE DE EDIFICARE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 12 – 18 I Psalmul 55 : 21 I Psalmul 64 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Octombrie 2023 I

În modul de comportare sunt asemenea lui Eli sau mă asemăn cu Ana ? În ce categorie mă găsesc ? Ce cuvinte folosesc : de demolare sau de zidire ? Continue reading „281 I 2023. CUVINTE DE DEMOLARE SAU CUVINTE DE EDIFICARE [1 Samuel 1.12–18 I Psalmul 55.21 I Psalmul 64.3]”