282 I 2023. OMUL GÂLCEVITOR ȘI OMUL PACIFICATOR [Proverbe 26.20-21 I 1 Samuel 1.14 I Matei 5.9]

282 I 2023. OMUL GÂLCEVITOR ȘI OMUL PACIFICATOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbe 26 : 20 – 21 I I Samuel 1 : 14 I Matei 5 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Octombrie 2023 I

Când ne referim la relațiile dintre oameni, se poate spune că există cel puțin două feluri de oameni, gâlcevitorii sau certăreții care produc conflicte și alții care le sting, deoarece aleg să fie împăciuitori.

Dar de ce parte ne poziționăm depinde și de atitudinea pe care o adoptăm, deoarece nu ne putem ghida după starea noastră interioară care poate fi asemenea unui cer senin sau poate fi asemenea unui cer umbrit de nor și gata de furtună.

De aceea trebuie să decid să iert și să caut pacea indiferent de ce simt pe moment și să știu că omul este mai important decât să mi se facă mie dreptate.


În Proverbe 26 : 20 – 21 scrie că :

Când nu mai sunt lemne, focul se stinge ; şi când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.

După cum cărbunele face jăratic şi lemnul foc, tot aşa şi omul gâlcevitor aprinde cearta”.


Pentru a înțelege mai bine care este înțelesul versetului din Proverbe 26 : 21 vom reda o traducere din aramaică în care scrie astfel :

Cum sunt cărbunii pentru cărbunii aprinși și lemnele pentru foc ; la fel și o persoană răutăcioasă care aprinde cearta”. (Lamsa Bible)

Când un foc arde de ceva vreme, punând pe el cărbuni sau lemne și acestea se vor aprinde și vor lua foc iar focul va putea să ardă și mai departe iar acest fel de comportament îl are omul certăreț care produce disensiuni și le și întreține.

Cearta poate fi produsă de „omul aprins” care este asemenea unui cărbune sau al unui lemn care stă tot timpul într-un foc interior și de aceea fiind tot aprins (adică tot agitat și nervos) va fi tot timpul în pericol să le dea foc și altora adică să tot producă conflicte.


Până când vei fi beată ? Du-te de te trezeşte !” i-a spus Anei, marele preot Eli (I Samuel 1 : 14).

Ana nu s-a aprins de mânie când a auzit ce i se spunea, deoarece la momentul auzirii acuzațiilor nefondate ea avea deja un timp în care a stat în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu ! Din acest motiv ea a putut să fie o împăciuitoare.

În Matei 5 : 9, sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu !

Pentru împăciuitori în greacă este folosit un cuvânt (eirénopoios) care se traduce cu : „pacificator, făcător de pace”.


Gamaliei a fost un om împăciuitor care a procedat cu mult tact ,atunci când este clar că a realizat că apostolii erau cu Dumnezeu iar apropiații lui greșeau. În Faptele Apostolilor 5 : 38 – 40 scrie că printre altele el le-a spus celor din Sobor aceste cuvinte, bine gândite :

Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia, şi lăsaţi-i în pace ! Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici ; dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici.

Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu.”

Ei au ascultat de el. Şi, după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus şi le-au dat drumul”.

Nu i-au mai necăjit (cercetat, închis etc.) dar au pus să-i bată … dar este limpede că fără intervenția lui care, cum se mai spune a calmat spiritele, pentru apostoli ar fi urmat zile grele.


Doamne Isuse, ajută-mă să fiu un om al păcii nu un om al războaielor ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :